beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht
Foto

27/06/2018

Onkruid bestrijden en maaien: wanneer mag/moet het?

Onkruidbestrijding, maaien,… in Bredene zijn medewerkers momenteel vol aan de bak om de groeiende en bloeiende bermen en plantsoenen in te dijken. Het gemeentebestuur spaart hiervoor kosten noch moeite en zet dagelijks een team medewerkers voor deze arbeidsintensieve taak in.  
 
Maar ook inwoners doen hun best om de voetpaden voor de woning of eigendom te onderhouden.  In het verleden werden hiervoor reeds campagnes georganiseerd om ook inwoners aan te zetten om hulp te bieden. En toch is het vaak nog onduidelijk wanneer maaien en onkruid bestrijden moet en wanneer het mag.
 
Hoe wordt in Bredene gemaaid
Bredene volgt bij het maaien van bermen het bermdecreet (zie tekst onder).  Buiten de bebouwde kom worden bermen telkens voor een strook van 1,5 meter breed gemaaid.  Het maaisel hiervan wordt telkens afgevoerd.  Op deze wijze wordt de grond verarmd en kunnen wilde bloemen gedijen.  Binnen de bebouwde houden we als gemeentebestuur zoveel als mogelijk rekening met dit decreet, maar in deze zone wordt ook rekening gehouden met veiligheid en zichtbaarheid.  Hierdoor komt het dat deze zones binnen de bebouwde kom vaker gemaaid worden dan deze buiten de bebouwde kom.  Op deze wijze komt het gemeentebestuur tegemoet aan de ecologische doelstellingen maar houdt het ook rekening met de leefbaarheid in de wijken.
 
Niet alle groenzones worden echter beheerd door het gemeentebestuur.  De trambedding langs de Koninklijke Baan en de zone tussen de Koninklijke Baan en Driftweg/Kapelstraat zijn hiervan voorbeelden.  Anderzijds zijn er ook percelen langs de openbare weg die niet tot het openbaar domein behoren.  Eigenaars en andere wegbeheerders zijn voor het maaien en onderhouden van deze zones verantwoordelijk.  
 
Onbebouwd is niet onverzorgd
Inwoners/eigenaars van gronden in Bredene kunnen ook bijdragen tot de netheid van de gemeente  door er zorg voor te dragen dat hun braakliggend perceel er net bijligt en geen aanleiding geeft tot sluikstorten.  Dit kan door de beplanting op dit perceel regelmatig te maaien en er vooral voor te zorgen dat er geen (voor de buren) hinderlijk onkruid groeit. Wie dit niet doet krijgt van het gemeentebestuur een aanmaningsbrief.  Slaat men deze waarschuwing in de wind, dan zal het gemeentebestuur het perceel maaien en worden de kosten op de eigenaar verhaald.
 
Bredene onkruidvrij? Jij kan helpen en wij geven subsidie!
Inwoners kunnen er mee voor zorgen dat het voetpad en de goot onkruidvrij blijft door deze af en toe te vegen met een harde borstel. Om ongewenste planten te bestrijden zijn er tal van goed werkende, alternatieve methoden zoals borstelen en branden. Deze methoden zijn weliswaar minder effectief maar wel een stuk gezonder dan chemische onkruidbestrijding. Wie het onkruid te lijf wil gaan met een onkruidbrander kan (per gezin) een subsidie krijgen van 15 EUR voor de aankoop ervan.  Het aanvraagformulier hiervoor is hier terug te vinden.
 
Het bermdecreet
Het gemeentebestuur volgt, bij het maaien van bermen en grachten, het bermdecreet. Dit bermdecreet kwam er in 1984 om de planten, broedende vogels, insecten... alle kansen te geven zoals blijkt langs de Koninklijke Baan waar de zeldzame grote centaurie voor een idyllisch beeld zorgen (zie foto in bijlage).  Het bermdecreet legt de spelregels vast voor het natuurvriendelijk beheren van bermen.  Dit is ook van toepassing op de wegbermen, die de gemeente onderhoudt. Volgens dit decreet kan enkel gemaaid worden tussen midden en eind juni en tussen midden en eind september.  Doel van dit decreet is een aangepast botanisch maaibeheer creëren waardoor de achteruitgang van sommige plantensoorten gestopt wordt. Wegbermen zijn kleine, langgerekte stukjes natuur die toelaten dat planten en bloemen zich kunnen verplaatsen tussen natuurgebieden.   Naarmate een grasberm soort- en bloemrijker wordt, neemt de betekenis voor de fauna toe. Bloeiende planten trekken veel insecten aan, zoals vlinders en hommels. In een soortenrijke grasberm komen ook allerlei andere dieren voor zoals spinnen, sprinkhanen, graafwespen, mieren enz...  Al deze soorten zijn belangrijk voor het evenwicht in het ecosysteem. Een rijk insectenleven trekt ook andere dieren aan zoals vogels, zoogdieren en amfibieën. De ontwikkeling van bloemrijke grasbermen is ook belangrijk voor het behoud van zoveel mogelijk plantensoorten. Bedreigde soorten krijgen zo weer een kans. De berm ziet er mooier uit en een aantal bijzondere soorten planten en dieren worden behouden.


Lees ook :
12/11 Infosessie Kurt Ostyn: Wat als Jezus WIFI had? Digitale marketing voor lokale ondernemers
12/11 Seniorenuitstap Brakel en Geraardsbergen
12/11 20 jaar bib – literair aperitief met Annelies Verbeke
12/11 Introductiesessies voor raadsleden
12/11 Arnoevoo
12/11 Omgevingswerken sociale woonwijk Nukker gestart
12/11 Testfase keuzemenu voor noodoproepen 112
12/11 Sinterklaaspaleis
06/11 Winkelwandelgedeelte Duinenstraat tijdelijk afgesloten
05/11 Betonblokken langs Kapelstraat
 
05/11 Lancering Betsy Brunette en Gin Betsy
05/11 Voetbal aan zee!
05/11 Help jij de eindejaarsperiode sfeervol en gezellig te maken?
05/11 Ontspanningsnamiddag voor senioren
05/11 Wandelen voor Vrede en Verdraagzaamheid
05/11 Quiz voor de Bredense verenigingen
31/10 Het Staf Versluyscentrum zoekt een nieuwe uitbater voor de Bistreau !
30/10 Eindejaarsprogramma in het MEC Staf Versluys: bekijk het hier!
30/10 Dag van de Natuur : nieuwe fase geboortebos
29/10 Foute Fuif voor het Goede Doel met Sven Ornelis
 
29/10 Film Paddington 2
23/10 Halloweentocht start aan het Duinenplein
23/10 Geen gouden gids meer op papier
22/10 Samenleven met natuur in Bredene
22/10 Konterdamkaai vanaf maandag 22 oktober afgesloten voor alle verkeer
17/10 Dag van verzet tegen armoede
15/10 Gemeenteraadszitting van 23/10
15/10 Resultaten gemeenteraadsverkiezingen 2018
15/10 De stemlocaties
15/10 Dienstenbedrijf BOD steunt het goede doel met het Fonds Jacky Maes

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1