beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht
Foto

17/06/2019

Bredene zet verder in op goede ruimtelijke ordening

De gemeenteraad van Bredene heeft, allicht als (één van de) eerste West-Vlaamse gemeente(n),  unaniem een beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening goedgekeurd. Dit beleidsplan geeft concreet invulling aan het decretaal kader dat de Vlaamse overheid eerder schiep waarbinnen de gemeenten meer slagkracht zouden moeten krijgen om een eigen handhavingsbeleid te voeren.  Het beleidsplan is opgebouwd rond 6 prioriteiten en een handhavingstraject.

De rode draad doorheen dit plan is het bewaren van eigenheid van de gemeente. Deze eigenheid kan onder meer  bedreigd worden door het niet naleven van afstandsregels of hoogtes zoals in de vergunning vastgelegd.  Of ook  door het illegaal rooien van bomen of het aanleggen van te veel verharding wat dan wateroverlast kan veroorzaken.  Er wordt ook ingezet op het behoud van functies die aan gebouwen worden gegeven (bijvoorbeeld handelszaken die omgevormd worden tot appartementen) of op het voorkomen van onvergunde, inferieure woonvormen die de sociaal meer kwetsbare inwoners kunnen benadelen. Bovendien wordt Bredene als kust(-en camping) gemeente geregeld geconfronteerd met de creatie of het gebruik van woonentiteiten die daartoe niet bestemd zijn (bv. permanent wonen in een stacaravan of een chalet in een vakantiepark).  Ook dat willen we duidelijk tegengaan met dit handhavingsplan.
 
Overtredingen die onder één van de 6 prioriteiten vallen, zullen principieel steeds leiden tot een volledig handhavingstraject om de goede ruimtelijke ordening te herstellen.  Dit houdt concreet in dat in eerste instantie door middel van raadgevingen en aanmaningen de overtreder  wordt aangezet tot een vrijwillig herstel om te komen tot een legale situatie.  (bijvoorbeeld een onvergunde constructie afbreken of verwijderen). Leidt dit niet tot het verhoopte resultaat, dan wordt een gerechtelijke herstelvordering ingeleid.  Dit is een correctionele procedure waarbij de rechter zal oordelen over het gevorderde herstel.  De focus zal dus steeds liggen op preventie en voorlichting.  In geval van overtreding zal in eerste instantie altijd maximaal ingezet worden op regularisatie of vrijwillig herstel indien mogelijk.
 
Overtredingen die niet tot de prioriteiten behoren, worden louter vastgesteld bij proces verbaal of verslag van vaststelling, maar verder zal de gemeente het herstel van de overtreding niet actief nastreven.  Deze vaststellingen worden opgenomen in het gemeentelijk vergunningenregister en kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke en bestuurlijke boetes voor het begaan van de feiten zelf, zonder dat daarom een herstel wordt gevorderd.   
 
Om dit alles in goede banen te leiden zal een verbalisant ruimtelijke ordening (die vooral een centrale rol vervult in het vaststellen van overtredingen ter plaatse) en een gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur (die het handhavingsbeleid coördineert) aangesteld worden, functies die decretaal voorzien zijn.  Het beleidsplan zal ook jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.  


Lees ook :
21/01 Maart is de maand van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker
20/01 Aangepast circulatieplan vanaf 20 januari
17/01 Informatievergadering meerjarenplan 2020-2025
15/01 De Grote Grondvraag
15/01 Tweede procesnota omschrijft verdere stappen voor GRUP Ventilus
10/01 Gemeente- en OCMW-raadszitting van 20/01
10/01 Deelnemen aan de ‘Junior Techniekacademie’?
09/01 Dienstenbedrijf Bredene-Oudenburg-De Haan is 15 jaar jong
09/01 Ondernemers welkom op de raad voor lokale economie en toerisme 14/01/2020
09/01 Kerstboomophaling: VANAF woensdag 8 januari
 
08/01 zondag 19 januari - Toast Literair: “De Verteller”
07/01 ANDRS Concept Store wint de titel ‘warmste kerstetalage 2019’
06/01 Duo race & Corporate race
06/01 Ben jij jong in Bredene?
05/01 Nieuwjaarsduik op 4 januari
04/01 Kinderopvang: we zoeken u!
04/01 Studeren in de bib
04/01 Prijs Cultuurraad Bredene 2019 - Wie is kandidaat?
04/01 Sportprijzen 2019: Wie volgt Maité Carlier op?
04/01 Ben jij op zoek naar een studentenjob?
 
04/01 Nieuwjaarsdrink aan het kerstdorp
02/01 Openingstijden eindejaar: bekijk ze hier
31/12 Vuurwerk afsteken mag niet
27/12 Ethias cross: verkeersmaatregelen
24/12 Toppers komen naar Kerst Strandrace in Bredene
24/12 Warmste bakkers in Bredene
23/12 Bredene Wintert nog tot 5 januari
23/12 Wekelijkse markt gaat door op dinsdagen 24 en 31/12/2019.
20/12 BEKENDMAKING BESLISSING VERLEGGEN VAN VOETWEG NR. 16
20/12 Bredene Magazine in de bus

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1