beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht
Foto

17/06/2019

Bredene zet verder in op goede ruimtelijke ordening

De gemeenteraad van Bredene heeft, allicht als (één van de) eerste West-Vlaamse gemeente(n),  unaniem een beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening goedgekeurd. Dit beleidsplan geeft concreet invulling aan het decretaal kader dat de Vlaamse overheid eerder schiep waarbinnen de gemeenten meer slagkracht zouden moeten krijgen om een eigen handhavingsbeleid te voeren.  Het beleidsplan is opgebouwd rond 6 prioriteiten en een handhavingstraject.

De rode draad doorheen dit plan is het bewaren van eigenheid van de gemeente. Deze eigenheid kan onder meer  bedreigd worden door het niet naleven van afstandsregels of hoogtes zoals in de vergunning vastgelegd.  Of ook  door het illegaal rooien van bomen of het aanleggen van te veel verharding wat dan wateroverlast kan veroorzaken.  Er wordt ook ingezet op het behoud van functies die aan gebouwen worden gegeven (bijvoorbeeld handelszaken die omgevormd worden tot appartementen) of op het voorkomen van onvergunde, inferieure woonvormen die de sociaal meer kwetsbare inwoners kunnen benadelen. Bovendien wordt Bredene als kust(-en camping) gemeente geregeld geconfronteerd met de creatie of het gebruik van woonentiteiten die daartoe niet bestemd zijn (bv. permanent wonen in een stacaravan of een chalet in een vakantiepark).  Ook dat willen we duidelijk tegengaan met dit handhavingsplan.
 
Overtredingen die onder één van de 6 prioriteiten vallen, zullen principieel steeds leiden tot een volledig handhavingstraject om de goede ruimtelijke ordening te herstellen.  Dit houdt concreet in dat in eerste instantie door middel van raadgevingen en aanmaningen de overtreder  wordt aangezet tot een vrijwillig herstel om te komen tot een legale situatie.  (bijvoorbeeld een onvergunde constructie afbreken of verwijderen). Leidt dit niet tot het verhoopte resultaat, dan wordt een gerechtelijke herstelvordering ingeleid.  Dit is een correctionele procedure waarbij de rechter zal oordelen over het gevorderde herstel.  De focus zal dus steeds liggen op preventie en voorlichting.  In geval van overtreding zal in eerste instantie altijd maximaal ingezet worden op regularisatie of vrijwillig herstel indien mogelijk.
 
Overtredingen die niet tot de prioriteiten behoren, worden louter vastgesteld bij proces verbaal of verslag van vaststelling, maar verder zal de gemeente het herstel van de overtreding niet actief nastreven.  Deze vaststellingen worden opgenomen in het gemeentelijk vergunningenregister en kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke en bestuurlijke boetes voor het begaan van de feiten zelf, zonder dat daarom een herstel wordt gevorderd.   
 
Om dit alles in goede banen te leiden zal een verbalisant ruimtelijke ordening (die vooral een centrale rol vervult in het vaststellen van overtredingen ter plaatse) en een gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur (die het handhavingsbeleid coördineert) aangesteld worden, functies die decretaal voorzien zijn.  Het beleidsplan zal ook jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.  


Lees ook :
19/07 Seaking & Swell Party op zaterdag 27 juli
18/07 Wild west day
18/07 Nationale Feestdag in Bredene
16/07 Vermijd alle contact met blauwalgen!
16/07 De zomer en geluidsoverlast: wat mag en wat mag niet ?
08/07 Brouwerij Betsy’s Amuse Route
05/07 Dunegatfeesten op zaterdag 13 & zondag 14 juli
04/07 Opgelet voor verkoper onderhoudscontracten voor gasbranders
04/07 Gratis verkeerslessen in 2019
04/07 Bredene wordt vijfde Kusterfgoedgemeente
 
03/07 Met dit warme weer zijn de insecten volop actief!
03/07 Horseball happening in Bredene
03/07 De hele zomer lang strandactiviteiten
02/07 Opgelet voor oplichter die aan de deur onderhoud gasbrander verkoopt
02/07 Zaterdagmarkt Sas wordt dinsdagmarkt Sas
01/07 Vlaanderen Feest op vrijdag 5 juli
01/07 Kom jij ook naar de Poolparty?
01/07 Scholieren vieren feest op domein sportcentrum
28/06 Gemeente- en OCMW-raadszitting van 08/07
25/06 Festival van de Zeegeus op zaterdag 6 juli
 
25/06 Expo gemeentehuis – Freddy Van Rie – 22/6 t.e.m. 17/8/2019
25/06 Zomer in een nieuw jasje
25/06 Opgelet voor factuurfraude
25/06 Initiatie hengelen voor jongeren tussen 6 -18 jaar
24/06 Zwembad gesloten op vrijdag 12 juli
24/06 Zuinig met water omspringen
21/06 Nu inschrijven: ‘Jong geweld in het gemeentehuis’
17/06 Gemeente- en OCMW-raadszitting van 24/06
17/06 Zomerexpo “Funny Pictures" is geopend
17/06 Het beheersorgaan bibliotheek neemt een nieuwe start

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1