beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht
Foto

17/06/2019

Bredene zet verder in op goede ruimtelijke ordening

De gemeenteraad van Bredene heeft, allicht als (één van de) eerste West-Vlaamse gemeente(n),  unaniem een beleidsplan handhaving ruimtelijke ordening goedgekeurd. Dit beleidsplan geeft concreet invulling aan het decretaal kader dat de Vlaamse overheid eerder schiep waarbinnen de gemeenten meer slagkracht zouden moeten krijgen om een eigen handhavingsbeleid te voeren.  Het beleidsplan is opgebouwd rond 6 prioriteiten en een handhavingstraject.

De rode draad doorheen dit plan is het bewaren van eigenheid van de gemeente. Deze eigenheid kan onder meer  bedreigd worden door het niet naleven van afstandsregels of hoogtes zoals in de vergunning vastgelegd.  Of ook  door het illegaal rooien van bomen of het aanleggen van te veel verharding wat dan wateroverlast kan veroorzaken.  Er wordt ook ingezet op het behoud van functies die aan gebouwen worden gegeven (bijvoorbeeld handelszaken die omgevormd worden tot appartementen) of op het voorkomen van onvergunde, inferieure woonvormen die de sociaal meer kwetsbare inwoners kunnen benadelen. Bovendien wordt Bredene als kust(-en camping) gemeente geregeld geconfronteerd met de creatie of het gebruik van woonentiteiten die daartoe niet bestemd zijn (bv. permanent wonen in een stacaravan of een chalet in een vakantiepark).  Ook dat willen we duidelijk tegengaan met dit handhavingsplan.
 
Overtredingen die onder één van de 6 prioriteiten vallen, zullen principieel steeds leiden tot een volledig handhavingstraject om de goede ruimtelijke ordening te herstellen.  Dit houdt concreet in dat in eerste instantie door middel van raadgevingen en aanmaningen de overtreder  wordt aangezet tot een vrijwillig herstel om te komen tot een legale situatie.  (bijvoorbeeld een onvergunde constructie afbreken of verwijderen). Leidt dit niet tot het verhoopte resultaat, dan wordt een gerechtelijke herstelvordering ingeleid.  Dit is een correctionele procedure waarbij de rechter zal oordelen over het gevorderde herstel.  De focus zal dus steeds liggen op preventie en voorlichting.  In geval van overtreding zal in eerste instantie altijd maximaal ingezet worden op regularisatie of vrijwillig herstel indien mogelijk.
 
Overtredingen die niet tot de prioriteiten behoren, worden louter vastgesteld bij proces verbaal of verslag van vaststelling, maar verder zal de gemeente het herstel van de overtreding niet actief nastreven.  Deze vaststellingen worden opgenomen in het gemeentelijk vergunningenregister en kunnen aanleiding geven tot strafrechtelijke en bestuurlijke boetes voor het begaan van de feiten zelf, zonder dat daarom een herstel wordt gevorderd.   
 
Om dit alles in goede banen te leiden zal een verbalisant ruimtelijke ordening (die vooral een centrale rol vervult in het vaststellen van overtredingen ter plaatse) en een gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur (die het handhavingsbeleid coördineert) aangesteld worden, functies die decretaal voorzien zijn.  Het beleidsplan zal ook jaarlijks geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd worden.  


Lees ook :
13/09 Captatieverbod Noord-Ede door blauwalgen
13/09 Wijkvergaderingen in het najaar
13/09 Strandtoegangen krijgen opfrisbeurt
13/09 Renovatie voor Frans Praetbrug
10/09 Sportkamp in herfstvakantie
10/09 Seniorenshow met Herbert Verhaeghe - HAAL NU JE TICKETS
10/09 FOTO-EXPO ´You have my respect´ - Kurt Vansteelant
06/09 Werken Kapelstraat starten op 11 september
06/09 Gemeente- en OCMW-raadszitting van 16/09
06/09 R31 Ringlaan naar Oostende afgesloten
 
05/09 Natuurwerkgroep organiseert opruimactie
05/09 Expo - Frie Hardeman in veelvoud
05/09 Batterijstraat tijdelijk onderbroken
05/09 Weekend van de klant!
05/09 Kunstacademie Bredene 2019-2020
02/09 Tussenkomst schoolabonnement : nu aanvragen!
30/08 Veilig naar school met Breendje
30/08 Gemeente reageert kort op commotie over onderhoudswerken park Blutsyde
30/08 We sluiten de zomer af met de Summersplash
27/08 Website rond asbest
 
26/08 School en studietoelagen: wat verandert er?
26/08 Praatgroep: Kankerpartners
26/08 Fietstocht voor senioren naar Oudenburg
23/08 Sasfeesten op 25 augustus
21/08 2de Kreekse rommelmarkt
20/08 Gouverneur heft politiebesluit brandgevaar op
19/08 Tuinfeest jeugddienst op vrijdag 23 augustus
14/08 Tiener Techniekacademie 2019
14/08 Rommelmarkt in WZC Jacky Maes
14/08 Dienstenbedrijf BOD bant wegwerpplastic

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1