beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht

27/07/2019

Bredene wil zuiniger brandweerzone

Volgens het voorstel dat voorligt zou het budget van de Hulpverleningszone/brandweerzone  West-Vlaanderen I van 2018 tot 2025 stijgen van 40 miljoen EUR naar nagenoeg 50 miljoen EUR of een stijging in 6 jaar van 25%. Omdat er wordt van uitgegaan dat de federale dotatie in de werking van de brandweerzone op hetzelfde niveau zal worden behouden, zullen het de lokale besturen zijn die deel uitmaken van deze zone die deze 10 miljoen EUR extra zullen mogen ophoesten.  Voor veel van deze besturen die reeds in 2015 werden geconfronteerd met een meer dan aanzienlijke verhoging van de brandweerkosten, betekent dit een nieuwe aanslag op de gemeentelijke financiën.  Het Bredens gemeentebestuur trekt aan de alarmbel en heeft hierover een brief gericht aan de zoneraad.
 
Voor 2006 bedroeg de brandweerbijdrage van onze gemeente 389.752, 24 EUR. In 2015 het jaar van de start van de hulpverleningszone bedroeg het aandeel van onze gemeente in de werking van de hulpverleningszone 533.721 EUR. Voor het jaar 2019 was dit reeds gestegen naar 592.063 EUR. Volgens de prognose opgenomen in het ontwerp meerjarenplan  2020-2025 van de hulpverleningszone zou de toelage van ons bestuur 770.924 EUR moeten bedragen of een verhoging van 237.203 EUR of 44 % in meer in vergelijking met het jaar van de start van de hulpverleningszone. Deze stijging ligt vermoedelijk voor alle besturen merkelijk hoger dan de verwachte stijging van de inkomsten tijdens de lopende legislatuur. Een stijging die het voor de meeste besturen, die reeds geconfronteerd werden met de aanzienlijke gevolgen van de tax shift, nog moeilijker maakt om in 2025 een sluitend meerjarenplan te kunnen voorleggen en om bijgevolg te doen wat van een gemeentebestuur wordt verwacht.  Wat ons het meeste stoort is dat het ontwerp van meerjarenplan dat nu voorligt volledig indruist tegen de principes die destijds door alle gemeenten werden goedgekeurd bij de oprichting van de hulpverleningszone.  In de “Overeenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen I in oprichting en de gemeente inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025” zijn verschillende artikels opgenomen waarin de kernwoorden “zuinigheid”, “kostenbewust” en “maximale efficiëntie” centraal staan.  Zo bepaalt deze overeenkomst letterlijk dat de hulpverleningszone kostenbewust moet zijn en maximale efficiëntie moet nastreven, jaarlijks een investeringsplafond moet vastleggen, een efficiënt personeelsbestand moet nastreven en zich moet engageren om zo te budgetteren dat de budgetten van de gemeenten niet nodeloos worden bezwaard.  Het gemeentebestuur vindt deze principes totaal niet terug in het ontwerp van meerjarenplan van de Hulpverleningszone, integendeel.
 
Alhoewel in de presentatie met betrekking tot dit meerjarenplan wordt aangegeven dat hierin diverse maatregelen zijn opgenomen om de personeelslasten te doen dalen, is de vaststelling dat in het beste scenario deze personeelskosten van 2018 tot 2025 zullen stijgen met ruim 18 %. Bovendien blijkt dat de investeringen die gepland zijn in de periode 2020 – 2025 zullen leiden tot een schulduitgave van 4.935.000 EUR in 2030. In de overeenkomst bij de oprichting van de Hulpverleningszone werd het investeringsvolume voor het jaar 2015 nog vastgelegd op 1,5 miljoen EUR.  De  lokale besturen worden verplicht om, in het kader van de opmaak van hun meerjarenplannen 2020-2025, creatief na te denken over het verminderen van de uitgaven, het optimaliseren van de inkomsten, het beperken van de investeringen, een efficiënte personeelsinzet, aanpassen organisatiestructuur,…  Het Bredens gemeentebestuur wil dan ook de Hulpverleningszone West -Vlaanderen I getrouw blijft aan de principes die werden aangenomen bij de oprichting en  dezelfde oefening maken als veel gemeentebesturen om zo de tussenkomst van deze besturen in de werkingskosten van de hulpverleningszone aanzienlijk te verminderen.
 
 
 
Uittreksel uit    “Overeenkomst tussen de Hulpverleningszone West-Vlaanderen I in oprichting en de gemeente inzake de financiële verdeelsleutel en de daaraan verbonden modaliteiten voor de periode 2015-2025”
 
Artikel 6
 
De hulpverleningszone werkt kostenbewust en streeft maximale efficiëntie na
 
Artikel 7
 
De hulpverleningszone legt jaarlijks een investeringsplafond vast in de zoneraad, (…)
 
Artikel 8
 
De hulpverleningszone streeft naar het meest efficiënte personeelsbestand. Ieder jaar legt de hulpverleningszone de contouren van een efficiënt personeelsbestand opnieuw vast, waarbij maximaal rekening wordt gehouden met de modaliteit vermeld in artikel 6 (…)
 
Artikel 11
 
De hulpverleningszone engageert zich tot stringent budgetteren om de gemeentelijke budgetten niet nodeloos te bezwaren.
 Lees ook :
06/12 Gemeente- en OCMW-raadszitting van 16/12
06/12 Rookmelders redden levens
04/12 60 ploegen in Quiz voor Bredense verenigingen
04/12 Skatepark is open
03/12 Bredene Loopt daagt je uit
29/11 Opnieuw tijdelijke opvang vluchtelingen in Bredene
28/11 Werken Kapelstraat starten op 2 december
21/11 Week van de Afvalophaler en recyclageparkwachter
21/11 Week van de Pleegzorg 2019
18/11 Zwerfkattenproblematiek vraagt tijdelijk strenge aanpak: gemeente gaat op zoek naar opvang
 
18/11 Hou je huis gezond: Kies bewust!
18/11 Voorleesweek 2019 - Wat is uw voorleesritueel?
18/11 Let op: de winter staat voor de deur
18/11 Jeugdinitiatie Ethias Cross Bredene
18/11 Zitdagen eerstelijnspsychologe Oostende-Bredene
18/11 Groen licht voor intergemeentelijke preventiewerking rond gezondheid
12/11 De dienst Voogdij is op zoek naar… JOU!
12/11 Zandstraat opnieuw open
12/11 Fotoherkenning bij Heemkring Ter Cuere
09/11 Kabellegschip Topaz installer zal “beachen” op strand
 
08/11 Gemeente- en OCMW-raadszitting van 18/11
04/11 Alle hens aan dek voor woonbonusdossiers
04/11 7e MTB Dunebikerstocht
30/10 Welke diensten zijn dicht op 1 en 2 november
30/10 MEC Staf Versluys wil (nog) meer bedrijven aantrekken
30/10 Warmste week: Bruinvissen organiseren zwemmarathon
29/10 Tijdelijke winterstop voor elektrische deelsteps in Bredene
29/10 Foute Fuif voor het Goede Doel
28/10 Wandelen voor Vrede en Verdraagzaamheid
28/10 ‘Stik je lucht an’, want het is belangrijk!

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1