beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht

01/07/2020

Bredense maatregelen

ALGEMENE MAATREGELEN
Basisregels
 1. Blijf thuis als je ziek bent
 2. Was je handen vaak met water en zeep
 3. Hou minstens 1,5 meter afstand van anderen
 4. Beperk je fysieke contacten
 5. Draag een mondneusmasker in de plaatsen waar het verplicht is en op drukke openbare plaatsen.
Versoepeling mondmaskerplicht gaat vroeger in
Bredene besliste vorige week om de mondmaskerplicht vanaf begin september te versoepelen.  Het gemeentebestuur gaat deze versoepeling nu vervroegen: sinds woensdag 26 augustus is het niet langer noodzakelijk om op het ganse grondgebied een mondmasker te dragen. Inwoners dienen wel steeds in het bezit te zijn van een mondmasker.
 
De algemene mondmaskerplicht werd eind juli ingevoerd.  De drukste periode van het zomerseizoen is ondertussen achter de rug.  Sinds woensdag 26 augustus komt er een einde aan deze algemene mondmaskerplicht.  Enkel binnen een aantal duidelijk afgebakende zones is het dragen van een mondmasker nog verplicht. Deze zones worden aangeduid via speciale borden. Het dragen van een mondmasker in deze zones is enkel verplicht voor voetgangers en niet voor fietsers of sporters. Uiteraard is het dragen van een mondmasker BUITEN DEZE ZONES nog altijd VERPLICHT ALS DE AFSTANDSREGELS NIET KUNNEN WORDEN GEVOLGD. 
 
Waar is het dragen vanaf woensdag 26 augustus in Bredene VERPLICHT?
 • Strandtoegangen en Spinoladijk
 • Zone Bredene Shopping Center
 • Parking Colruyt/Aldi
 • Winkelwandelgedeelte Duinenstraat
 • Wandelpaden in de duinen
 • Kapelstraat (zone tussen K. Astridlaan en Peter Benoitlaan) en alle aanpalende parkings
 • Voor de schoolpoort
 • In alle openbare gebouwen
 • Milieu- en recyclagepark
 • Op het openbaar vervoer
 • In alle winkels
SOCIAAL

Woonzorgcentrum Jacky Maes opent opnieuw voor bezoekers
In overleg met de coördinerend geneesheer en de verschillende betrokken diensten werd een bezoekregeling uitgewerkt voor het WZC Jacky Maes.  Hiermee willen het woonzorgcentrum tegemoetkomen aan de behoefte van de bewoners en hun familie om opnieuw nabijer contact mogelijk te maken.

De uitzonderlijke omstandigheden hebben de afgelopen maanden op emotioneel en sociaal vlak een grote uitdaging betekend. Met enige terughoudendheid en voorzichtigheid wenst het WZC nu bezoek volgens bepaalde regels en omstandigheden mogelijk te maken en dit met ingang van dinsdag 23/06/2020. Het woonzorgcentrum Jacky Maes doet vooral beroep op de verantwoordelijkheidszin van de bezoekers, met bijzondere aandacht voor de gezondheid en kwetsbaarheid van onze bewoners én medewerkers.

Hoe wordt dit bezoek nu concreet georganiseerd?
 • Graag 1 bezoeker per bewoner per week (hoeft niet steeds dezelfde bezoeker te zijn)
 • Het bezoek kan maximum een half uur duren
 • Het bezoek gaat door in Café Paris (bereikbaar via onthaalruimte WZC) waar we drie veilige bubbels zullen creëren voor dit bezoek
 • Het bezoek kan enkel van maandag tot vrijdag aangevraagd worden (niet in weekend noch op feestdagen) en dit van 10.00 u – 12.00 u en van 14.00 u tot 17.00.
 • Het bezoek dient en kan gereserveerd worden via contact met het onthaal op het nummer 059 33 97 70 van maandag tot en met woensdag (en dit voor bezoek de volgende week).
Welke veiligheidscriteria dienen te worden gerespecteerd?
 • De bezoeker EN de bewoner dienen verplicht een mondmasker te dragen (zowel bij betreden WZC als tijdens het bezoek)
 • De bezoeker brengt zelf zijn/haar mondmasker mee
 • Tijdens het bezoek blijft fysiek contact met de bewoner verboden en dient de social distancing in acht te worden genomen (de bezoekbubbels zullen gezellig ingericht worden met oog voor privacy, maar eveneens ook nog met oog voor afstand)
 • Tijdens het bezoek mag er niet gegeten noch gedronken worden (iets meebrengen voor de bewoner kan volgens de regels zoals op vandaag geldig, nl. door afgeven aan het onthaal, nog steeds, maar tijdens het bezoek kan niets rechtstreeks aan bewoner worden overhandigd noch genuttigd)
 • Na afloop van het bezoekmoment dient de bezoeker onverwijld de bezoekruimte alsook het WZC via het onthaal weer te verlaten (geen praatje slaan met medewerkers of andere bezoekers)
 • De bezoeker mag en kan GEEN gebruik maken van de sanitaire voorzieningen in het gebouw
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden bij bewoners die bezoek wensen te ontvangen en wanneer bezoeker én bewoner gedurende 14 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden alsook de laatste 14 dagen niet positief getest werden op COVID -19. 
 • Bij één van de volgende symptomen kom je dus niet: hoest, koorts (boven 37,5°C), diarree, misselijkheid, loopneus, verlies van reuk of smaak, spierpijn, kortademigheid, druk op de borstkas.
Wat met de andere contactvormen?
 • Vanaf dinsdag 23/06/2020 stopt de babbelbox alsook het door het team animatie ondersteunde videobellen
 • Ook het wandelen met de bewoner buiten kan (nog) niet opgestart worden. De reden hiervoor is de situatie waarin onze woonzorgcampus zich momenteel bevindt en dienst doet als werfzone ten gevolge van de bouwwerken. De aannemer geeft op dit moment geen toelating voor wandelen op de site omwille van veiligheidsredenen. 
 • In deze fase van de versoepeling van de maatregelen mogen onze bewoners het domein van het woonzorgcentrum nog niet verlaten.
 • Ook de cafetaria blijft voorlopig nog gesloten.
Huis van het Kind organiseert "ruilhoekje op afspraak"
Hebt u dringend nood aan kindergerief (kinderen tem 6 jaar)? Dan kan u hiervoor contact opnemen met de sociale noodlijn op 059/33 97 97.  Wij maken dan voor u een afspraak in het ruilhoekje.  

Let wel: dit kan enkel bij dringende nood en conform de geldende richtlijnen (kort bezoek, 1 persoon, geen materiaal ruilen/ binnen brengen, er kan niet gekeken worden in de boxen, medewerker reikt het gevraagde materiaal aan).

Sociale kruidenier opent opnieuw de deuren
De klanten van ’t Groot Verschil zijn welkom tijdens de gekende openingsuren:
 • Dinsdag: 14u – 17u
 • Donderdag: 14 u – 16 u
 • Vrijdag: 9.30u – 12.30u
Uitvaarten en erediensten
Begrafenissen en crematies in aanwezigheid van maximum 100 personen zijn toegelaten, als de fysieke afstand van 1,5 meter tussen personen wordt gerespecteerd en zonder blootstelling van het lichaam. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een koffietafel te organiseren.

Voor religieuze huwelijken, in het bijzijn van maximaal 100 personen. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren. Andere erediensten kunnen niet doorgaan.

Wie huwt in het gemeentehuis kan vanaf deze week meer personen uitnodigen om aanwezig te zijn bij de huwelijksvoltrekking.  Er kunnen maximum 30 personen aanwezig zijn in de trouwzaal.  Mondmasker is verplicht. Enkel het bruidspaar mag bij plaatsnemen in de trouwzaal het mondmasker afnemen.  

Vieringen van jubilea zijn geannuleerd.

Materiaal gemeentelijke technische dienst
Het is enkel mogelijk om maximaal 10 stoelen en 4 tafels te ontlenen.

Registratie in het sportcentrum en zwembad
Door het nieuwe ministeriële besluit zijn sportclubs verplicht om een register bij te houden van hun aanwezige sportende leden. Op het register dient naam, telefoonnummer of e-mailadres te worden vermeld. Dit laat bij een mogelijke covidbesmetting de snelle identificatie toe van de contacten. Deze lijst dient conform de privacywetgeving 14 dagen te worden bewaard en daarna vernietigd. 

Gemeentelijke diensten
Verschillende gemeentelijke diensten zijn opnieuw publiek toegankelijk volgens de gebruikelijke openingsuren.  In alle gemeentelijke gebouwen is het dragen van een mondmasker verplicht. 

Speciale informatienummers
Bredene opent speciale informatienummers. Voor wie vragen heeft over deze beslissingen wordt met aandrang verzocht om via deze weg contact te nemen met het gemeentebestuur en de reguliere communicatiekanalen van het gemeentebestuur niet te belasten. Beide nummers zijn dagelijks bereikbaar tussen 8 en 20 uur.
 • Informatienummer gemeente: 0490 64 93 78 (noodplancoördinator Philippe Peeters)
 • Informatienummer woonzorgcentrum Jacky Maes: 0475 42 79 49 (adjunct-algemeen directeur Jan Eerebout.
Men kan ook een e-mail sturen naar infodienst@bredene.be of info@ocmwbredene.be

MOBILITEIT

Fietslabelactie
Alle fietslabelacties worden geannuleerd. U kan de fietslabels ook zelf kleven. De aanvraag kan u doen via het digitaal loket: hier aanvragen. De labels worden vervolgens naar u opgestuurd. 

AFVAL

Ophaling tuinafval gaat niet door, wijkophalingen starten opnieuw
De huis aan huis inzamelingen van snoeihout en klein tuinafval (die in de afvalkalender staan vermeld) gaan in het voorjaar niet door. Elke maandag, behalve op officiële feestdagen kan u met uw snoeiafval terecht op diverse locaties in Bredene.

Wanneer zijn er wijkophalingen?
EVEN WEKEN ( maandag 10/08,...)
⚠️ Niet op maandag 13 april 2020 = feestdag
locatie 1: Parking Klemskerkestraat - ter hoogte van de glasbol van 17:30-18:30 uur
locatie 2: Parking gemeentehuis - Centrumplein 1 van 18:40 - 19:40 uur
 
ONEVEN WEKEN (maandag 17/08, ...)
⚠️ Niet op maandag 1 juni 2020 = feestdag
locatie 1: parking skatepark Darwin - Fritz Vinckelaan - van 17.30 tot 18.30 uur
locatie 2: parking VC De Fakkel - Zwanenstraat - van 18.40 tot 19.40 uur
 
Iedereen is persoonlijk verantwoordelijk om te zorgen dat er altijd minstens anderhalve meter afstand kan gehouden worden met mensen die niet onder één dak leven, de zogenaamde social distancing. Gebruik uw gezond verstand.

Eénrichtingsverkeer in Noord-Edestraat
De toegang van het milieu- en recyclagepark is enkel te bereiken via de Noord-Edestraat uit de richting van de Pieter Breugelstraat.  Uitrijden dient te gebeuren via de Sluizenstraat. In de smalle toegangsweg naar het recyclagepark (gedeelte Noord-Edestraat) wordt tijdelijk éénrichtingsverkeer ingevoerd.

Hou u aan regels
In het park moeten de afstandsregels worden gerespecteerd. Bezoekers moeten in hun wagen blijven zitten in de wachtrij. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal in Vlaanderen niet verder te verhogen. Goederen bestemd voor de kringwinkel kunnen opnieuw worden aangeleverd.

Hou rekening met de hygiënemaatregelen
De hygiënemaatregelen zijn er van kracht, men vermijdt er contact en houdt er afstand tot de recyclageparkwachter (minstens 1,5 meter). Respecteer het werk en de richtlijnen van de recyclageparkwachters. Doe je dat niet, weet dat er nultolerantie geldt. Bij elke inbreuk zal klacht ingediend worden en volgt een boete.

Kom alleen naar het recyclagepark.
Kom enkel met twee indien je hulp nodig hebt bij het lossen van de wagen. De recyclageparkwachter zal niet helpen! Wacht met het lossen van de afvalstoffen tot je een teken krijgt van de recyclageparkwachter dat de container die je nodig hebt effectief beschikbaar is. Het is niet de bedoeling dat men met velen rond één container gaat staan. Hou altijd 1,5 m afstand.

Betalende fracties op het milieu- & recyclagepark
De betaling van de fracties waarvoor een vergoeding moet worden betaald, kan enkel via bancontact. 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN

Cultuurseizoen 2020 - 2021 verloopt coronaproof
Ook het Staf Versluyscentrum neemt maatregelen om in tijden van Corona cultuur een gezonde portie cultuur te kunnen aanbieden.

Zo is er in het gebouw een algemene mondmaskerplicht, ook tijdens de voorstelling. Alle maatregelen gerelateerd aan de social distance zullen gewaarborgd worden om optimaal en in veilige omstandigheden te kunnen genieten van het cultuurprogramma. Ook is er verschillende plaatsen in het gebouw is er handontsmetting voorzien. Op dinsdag 1 september start de ticketverkoop. Tickets zijn online beschikbaar via www.stafversluyscentrum.be, via het nummer 059 56 19 60 of aan de balie van het Meeting- en Eventcentrum Staf Versluys. Van maandag tot
vrijdag dagelijks geopend van 9 uur tot 12u15 en van 13u30 tot 17 uur, op zaterdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur. Op zondag, van april tot oktober, is de balie geopend van 10 tot 12 uur.

De voorstelling van Piv Huvluv van 26 september werd intussen geannuleerd en ook de voorstellingen van Studio Guga op 23 oktober, Jef Neve op 22 januari en William Boeva op 5 maart gaan niet door. Onze diensten blijven er alles aan doen om binnen de grenzen van de maatregelen een zo gevarieerd mogelijk cultuurprogamma aan te
beiden.

Geen buurt- of straatfeesten
Ook straat- en buurtfeesten kunnen niet doorgaan.  

Kunstgrasveld sportcentrum Ter Polder
Het gemeentebestuur stelt bovendien vast dat jongeren regelmatig over de omheining kruipen om op het kunstgrasveld in het sportcentrum te voetballen.  Het gemeentebestuur benadrukt dat het kunstgrasveld enkel gebruikt mag worden als dit onder begeleiding door sport/voetbalvereniging kan gebeuren.  

Markt
De Bredense markt wordt opnieuw georganiseerd.
 
Om de veiligheid te kunnen garanderen zal de markt doorgaan met heel wat restricties voor zowel de marktkramers als bezoekers. Op het marktplein zullen de kramen op een veilige afstand van elkaar worden geplaatst. Wie de markt bezoekt zal dit enkel kunnen via een afgesloten éénrichtingsparcours waar een strikt beperkt aantal gelijktijdige bezoekers zal worden toegelaten. Op de markt dienen de bezoekers rekening te houden met de afstandsregels en het dragen van een mondmasker. Het gemeentebestuur roept de geregelde bezoekers van de dinsdagmarkt op om zoveel mogelijk de piekuren te vermijden. Op de markt is het individueel winkelen en niet langer dan nodig. 

Welke evenementen en activiteiten zijn afgelast na het nemen van de maatregelen inzake het CORONAVIRUS?
 • Alle sportwedstrijden zijn afgelast.  
Vissen
In domein Grasduinen is vissen in de visvijver opnieuw toegelaten. Ook op het strand en openbaar water is dit opnieuw mogelijk. 

Strandcabines: gemeentebestuur heeft planning klaar (UPDATE!)

Er mogen maximaal 10 personen aanwezig zijn aan uw strandcabine. Deze groep kan maximum bestaan uit uw gezin die onder hetzelfde dak woont en 5 vaste personen.

VERPLAATSINGEN IN BREDENE

Politie controleert
De politie zal STRENG optreden tegen wie de maatregelen inzake samenscholingen niet naleeft en zal eveneens controleren op het verplicht dragen van mondmaskers op het openbaar vervoer.


Lees ook :
28/09 Check de geldigheidsdatum van uw rijbewijs !
28/09 Champagnefestival
28/09 Fotowedstrijd wordt fototentoonstelling
28/09 Slechthorend of doof in tijden van mondmaskers: maak jezelf zichtbaar
25/09 KMI verwacht dat de eerste najaarsstorm Odette
25/09 Voet- en fietspaden worden heraangelegd, wateroverlast aangepakt
22/09 Gezocht: uitbater van de ´recazaak´ tijdens de kerstmarkt
21/09 Waarheen met uw tuinafval?
21/09 Beleef Bredene-fotowedstrijd: de winnaars
21/09 Elke dag rekent 1 op 5 Vlamingen op de hulp van het Rode Kruis
 
18/09 Strandtoegangen krijgen opknapbeurt
17/09 Werken aan de nutsleidingen in de Kapelstraat
15/09 PROFICIAT MATTHIEU
15/09 Kinderkunstacademie: voor kids van 6 tot 14 jaar
11/09 Gemeente- en OCMW-raad van 21/09
10/09 Wij geven om uw mening!
09/09 Raad voor personen met een beperking
09/09 Ondernemer? Zorg dat klanten bij u met de ‘Bredenebon’ kunnen betalen!
08/09 Vanaf 8 september: asbest wordt opnieuw ingezameld in recyclagepark
08/09 Nieuwe locatie voor sociale kruidenier
 
07/09 Nieuwe modaliteiten ‘Orgaandonatie’ sinds 1 juli 2020
04/09 Woonzorgcentrum Jacky Maes versoepelt bezoekregeling
04/09 Oeps... er ging iets fout!
04/09 Beleef tv in het woonzorgcentrum
04/09 Hello Belgium Railpass
04/09 Werken in Maria-Duynewijk
01/09 Klein maar… zichtbaar!
01/09 Expositie met Cowboy Henk illustreert de vele voordelen van Offshore windenergie
31/08 Niet langer mondmaskerplicht op Spinoladijk, strandtoegangen en duinenpaadjes
27/08 Werken aan blauwe bruggen

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1