beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > nieuwsbericht
Foto

02/04/2020

Wat met de woonlening?

Er is duidelijkheid over het beloofde ‘betalingsuitstel’ voor mensen die als gevolg van de coronacrisis niet meer in staat zijn hun woonlening terug te betalen. Er zijn wel strikte voorwaarden. 

Wie kan betalingsuitstel vragen?
Om uitstel van betaling te krijgen, moet je aan vier voorwaarden voldoen. Ten eerste moet je inkomen gedaald of weggevallen zijn als gevolg van de coronacrisis: tijdelijke werkloosheid, ziekte, sluiting van een zaak, enzovoort. Het moet ten tweede gaan om de lening van je enige woning die tevens dienst doet als je hoofdverblijfplaats. Ten derde moet je tot nog toe alle afbetalingstermijnen gerespecteerd hebben: wie op 1 februari 2020 een betalingsachterstand had, krijgt geen uitstel. En last but not least mag je hooguit 25.000 euro aan financiële middelen hebben op een zichtrekening, een spaarboek of in beleggingsproducten (bij de eigen bank of een andere), exclusief het pensioensparen. Dat appeltje voor de dorst wordt niet meegerekend.

Hoelang loopt het uitstel?
Wie aan de vier voorwaarden voldoet, krijgt maximaal zes maanden ‘opschorting van betaling’, zowel van kapitaal als van intresten. Die extra maanden worden toegevoegd aan de looptijd van het contract. Na die periode van uitstel moet je de betalingen hernemen.

Let wel: de ultieme datum is en blijft 31 oktober 2020, ongeacht wanneer u het uitstel van betaling aanvraagt. Wie bijvoorbeeld wacht tot juni, krijgt dus nog maximaal vier maanden uitstel. Het betalingsuitstel wordt enkel toegestaan voor toekomstige maandaflossingen en niet met terugwerkende kracht.

Hoeveel gaat mij dat kosten?
De banken rekenen geen dossier- of administratiekosten aan voor het opnemen van het betalingsuitstel, maar ¬kijken wel naar het gezinsinkomen. De grens ligt op een gezinsinkomen van 1.700 euro netto per maand. Wie na ¬aftrek van de maandelijkse lasten meer dan 1.700 euro netto overhoudt, zal bij het hernemen van de afbetaling zijn maandlast wat zien stijgen omdat de bank de uitgestelde intresten zal ver¬rekenen. Gezinnen die met minder dan 1.700 euro netto moeten rondkomen, hernemen de betalingen tegen dezelfde maandlast als voorheen. De bank neemt de intresten op het betalings¬uitstel op zich als een extra inspanning voor de allerzwaksten.

Wat verstaan de banken onder ‘netto gezinsmaandinkomen’?
Voor loontrekkenden gaat het om het maandinkomen in februari 2020, inclusief terugkerende inkomsten zoals alimentatie en huurinkomsten, maar exclusief kindergeld en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten en het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats. Voor zelfstandigen gaat het om het maandinkomen vóór de coronacrisis (het inkomen van 2019 gedeeld door 12 maanden), inclusief terugkerende inkomsten, maar exclusief kindergeld en na aftrek van de lasten voor consumentenkredieten, het hypothecaire krediet van de hoofdverblijfplaats en eventuele bedrijfskredieten op eigen naam.

Vanaf wanneer kan je uitstel aanvragen?
Dat kan al vanaf vandaag. Om te vermijden dat de banken nu overstelpt worden met aanvragen, adviseert Febelfin om je bank een week vóór de vervaldag van de komende maand te contacteren. Aanvragen die de voorbije dagen al werden ingediend, zullen door de bank worden geëvalueerd volgens de nu overeengekomen criteria. Indien nodig zal de bank contact opnemen met de kredietnemer.

Hoe gaat het praktisch in zijn werk?
Denk je te voldoen aan de voorwaarden om betalingsuitstel te kunnen krijgen, dan moet je zelf je bank contacteren. Dat kan nu enkel op afspraak, telefonisch of via kanalen zoals e-mail, chat of de app.
De bankier zal een aantal bewijsstukken opvragen om de aanvraag te kunnen opstarten. Dat kan bijvoorbeeld een attest van (tijdelijke) werkloosheid zijn, maar ook een verklaring op eer dat de inkomsten sterk gedaald zijn.

Riskeer ik niet gemeld te worden als ‘wanbetaler’?
Wie betalingsuitstel krijgt in het kader van de coronamaatregel wordt niet als ‘wanbetaler’ ge¬registreerd bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. De bank zal de nieuwe einddatum van je kredietovereenkomst aan de CKP melden.

Is er ook betalingsuitstel mogelijk voor mijn schuldsaldoverzekering?
Ook de verzekeringssector doet zijn duit in het zakje, niet alleen voor de schuldsaldoverzekering maar ook voor wie een hypothecair krediet heeft genomen bij een verzekeraar. De betaling van premies kan tot 30 september worden opgeschort als de verzekerde kan aantonen dat hij het financieel moeilijk heeft. De verzekeraars zullen zich daarvoor inspireren op de voorwaarden die de banken hebben bekendgemaakt. Ook voor de premie van de brandverzekering kan uitstel worden verleend, maar alleen voor wie werkloos werd. Contact opnemen met je verzekeraar is de boodschap.Lees ook :
28/10 Bredene bevraagt inwoners over schade door kalkaanslag
28/10 Extra coronamaatregelen vanaf 28 oktober, middernacht
27/10 Geen Horecabeurs in 2021
27/10 Vactures crematorium Polderbos
26/10 Download de contactopsporingapp
23/10 Whats up in de herfstvakantie?
21/10 Bredene ondersteunt gedupeerden tegen De Watergroep
21/10 Corona-update: alarmfase 4
20/10 Boodschap van de burgemeester
20/10 Tuinafval: ophaling op verzoek
 
16/10 Kalkafzetting door kwaliteit drinkwater
16/10 Fototentoonstelling opent de deuren
16/10 Strandpost 3 wordt opgeknapt
16/10 Bredene pakt armoede actief aan
14/10 Woonzorgcentrum Jacky Maes past bezoekregeling aan
09/10 Aangepaste evenementen tijdens najaar
08/10 Gemeente- en OCMW-raad van 19/10
08/10 Bezoek aan het gemeentehuis? Enkel op afspraak!
08/10 Voordracht ‘Naar een wereld zonder darmkanker’
06/10 Infomoment en inspraakperiode gedeeltelijke herziening RUP ‘Kop van ‘t Sas’
 
05/10 Uniforme regeling mondmaskerplicht in provincie West-Vlaanderen
05/10 Stroomgebiedbeheersplannen 2022 – 2027
01/10 Veilig naar school: een opvallende nektube voor Bredense scholieren!
01/10 Werken in Maria-Duyne
01/10 Nieuwe fietsroute ‘Vrede na WOII’ ligt in de rekken
30/09 Spreuken in het Bredense straatbeeld
30/09 E-boeken lenen op een eigen toestel
30/09 Haal je gratis Billenkarrenboekje ‘Trappen aan zee’!
30/09 Winnaar fietszoektocht krijgt elektrische fiets!
28/09 Check de geldigheidsdatum van uw rijbewijs !

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1