beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Infomoment en inspraakperiode RUP ĎAgrarisch Gebiedí

Ons bestuur is bezig met de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het agrarisch gebied. Het RUP moet zorgen voor het behoud, herstel en ontwikkeling van het polderlandschap. Binnen het polderlandschap komt echter ook bebouwing voor. Het gaat voornamelijk om geÔsoleerd gelegen grotere landbouwhoeves, kleine woongroeperingen en zonevreemde functies. Daarnaast is er een recreatieve druk op het open ruimte gebied. Dit kan fungeren als een knelpunt (bebouwingsdruk, versnippering) maar kan eveneens fungeren als een opportuniteit (kwalitatieve toeristische ontsluiting). Het RUP moet hieromtrent een visie ontwikkelen en deze juridisch verankeren.†
 
Vanaf 18 maart 2019 tot en met 17 mei 2019 vindt er een periode van publieke inspraak plaats. In het kader van dit planningsproces, wordt er een infomoment georganiseerd op woensdag 20 maart 2019 om 19u30 in het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te 8450 Bredene. Tijdens dit moment zal het plan en de timing worden toegelicht.†
 
Tijdens deze inspraakperiode van 18 maart 2019 tot en met 17 mei 2019 kunnen de documenten geraadpleegd worden op de site (zie verder) of ingekeken worden tijdens de openingsuren op het gemeentehuis, dienst stedenbouw, Centrumplein 1 te 8450 Bredene.
 
Reageren kan tot en met 17 mei 2019:
  • mondeling of schriftelijk tijdens het infomoment
  • per e-mail aan bouwvergunningen@bredene.be met als onderwerp ĎRUP Agrarisch Gebiedí
  • met een brief die afgegeven wordt tegen ontvangstbewijs aan de infobalie van het gemeentehuis
  • met een aangetekende schrijven gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene.
 
Te raadplegen documenten:
  • Startnota
  • Procesnota: dit is informatief en evolutief document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld
  • kaartenbundel
  • Presentatie van het informatiemoment op 20 maart 2019 in het Staf Versluyscentrum, Kapelstraat 76 te Bredene

 

Contact

Dienst:
Ruimtelijke ordening

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 97
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
ma, di, do, vr : 8 - 12u15
woe :
8u - 12u15 en 13u30 - 17u
za : 8u30 - 12u

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1