beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
  Zondag 26 mei 2019 - Verkiezingen

Verkiezingen 2019

Op zondag 26 mei zijn er opnieuw verkiezingen voor de Kamer, het Vlaams Parlement en Europees Parlement. De gemeentelijke diensten zijn al geruime tijd bezig met de voorbereiding van deze verkiezingen. Een volledige ploeg van voorzitters, secretarissen, bijzitters en medewerkers van het gemeentebestuur staan in voor de goede gang van zaken.

Moet ik gaan stemmen?
Ja. Als u stemgerechtigd bent, moet u verplicht deelnemen aan de verkiezingen. Dit geldt ook voor niet-Belgen die op de kiezerslijst zijn ingeschreven. 

De oproepingsbrief
De oproepingsbrieven zijn ondertussen aan alle kiezers bezorgd. Op deze oproepingsbrief staat o.a. de plaats waar u moet gaan stemmen en het
nummer van het stemlokaal. Verlies deze brief dus niet en breng ze mee naar het stemlokaal tijdens de verkiezingsdag tussen 8 en 14 uur.

Uw oproepingsbrief kwijt?
Wie de oproepingsbrief kwijt is, kan een kopie ophalen in het gemeentehuis. Ook op de dag van de verkiezingen is het gemeentehuis van 8 tot 14
uur geopend.

Wie mag stemmen?
Bent u Belg en ouder dan 18 dan stem je voor alle verkiezingen die plaatsvinden in uw gemeente. Opgepast: dat is niet zo voor Belgen die in het buitenland verblijven. Europese burgers die in België verblijven en op de kiezerslijst zijn ingeschreven kunnen enkel deelnemen aan de Europese verkiezingen.

Hoe geldig stemmen?
Geldig stemmen gebeurt door:
• bovenaan de lijst te stemmen;
• naast de naam van één of meerdere kandidaten op een lijst te stemmen;
• een combinatie van beide.
Stemmen op meer dan één lijst is een ongeldige stem.

Kun je niet persoonlijk gaan stemmen?
Stemmen is verplicht, maar je kunt in dat geval iemand anders een volmacht geven om in jouw naam te stemmen. Je moet dan wel de situatie die je verhindert om persoonlijk te stemmen aantonen met een attest en een volmachtformulier invullen.

Aan wie kun je een volmacht geven? 
Je kunt een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer naar keuze. Dit moet geen familielid zijn. Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen. Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Hoe geef je een volmacht? 
Je vult het volmachtformulier in en laat het ondertekenen door de volmachtgever en de persoon die in je plaats gaat stemmen.

De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, gaat stemmen in het stembureau vermeld op je oproepingsbrief en geeft daar volgende documenten af aan de voorzitter: 
  • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier;
  • Het attest dat de reden van afwezigheid bewijst (medisch attest, attest burgemeester, …);
  • De oproepingsbrief van de volmachtgever;
  • Je eigen oproepingsbrief
  • Je identiteitskaart.
Waar moet de volmachtdrager stemmen? 
De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. De locatie staat vermeld op de oproepingsbrief. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureaus moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever). Let op: ga eerst stemmen in het eigen stembureau en vervolgens in het stembureau waar u een volmacht voor hebt. 

Wat als je onverwachts op de dag van de verkiezingen toch niet kunt stemmen? 
Je kunt aan een familielid of vriend vragen om op de dag van de verkiezingen naar het stembureau te gaan waar je moet stemmen, en aan de voorzitter van dat stembureau het volgende af te geven: 
  • Het bewijs van de reden waarom je niet kunt stemmen (doktersattest, attest van dringende oproep werkgever, …);
  • Een brief waarin je die reden aangeeft en die je ondertekent ; 
  • Je oproepingsbrief.
Reden afwezigheid?Welk attest heb je nodig?Wie levert dit attest af?
Ziekte/handicapMedisch attestJe geneesheer (Deze mag zelf geen kandidaat zijn)
Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland)Attest van je werkgeverJe werkgever

Zelfstandigen : bewijs van zelfstandig beroep en attest tijdelijk verblijf in het buitenlandDienst burgerzaken
Jij zelf bent schipper, markt- of foorkramerBewijs van woonst van de betrokken persoon, met vermelding van het beroepDienst burgerzaken
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling, …)Attest van vrijheidsbenemingDe directie van de instelling
GeloofsovertuigingAttest geloofsovertuigingDe desbetreffende religieuze overheid
StudieredenenStudieattestDe directie van je onderwijsinstelling
Vakantie/privéredenen in het buitenlandAttest tijdelijk verblijf in het buitenland. Enkel te verkrijgen mits voorlegging van bewijsstukken voor je verblijf in het buitenland of door een verklaring op eer.Dienst burgerzaken (tot zaterdag 25 mei!)

Meer info 
Meer info is te verkrijgen via de websites www.europeanelections.belgium.be en www.verkiezingen.fgov.be

 

Contact

Dienst:
Burgerlijke stand

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 93
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
ma, di, do, vr : 8 - 12u15
woe :
8u - 12u15 en 13u30 - 17u
za : 8u30 - 12u

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1