beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene   
  • administratief medewerker - dienst bevolking / burgerlijke stand 
 • vacatures OCMW Bredene  
  • een voltijds of deeltijds VERPLEEGKUNDIGE (vervangingscontract van onbepaalde duur)
  • een deeltijds VERPLEEGKUNDIGE
  • DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE (C1-C2) OF BEJAARDENHELPER (D1-D3)
  • technisch assistent – schilder 

Vacatures gemeente Bredene


administratief medewerker - dienst bevolking / burgerlijke stand

(deeltijdse functie 30,4/38u)

Wat verwachten we?

Je staat onder leiding van het diensthoofd burgerzaken in voor het doeltre end uitvoeren van de toegewezen taken inzake administratieve en informatieve dienstverlening aan burgers in het kader van:

 • de wettelijke reglementeringen inzake het bijhouden van het bevolkingsregister, afleveren van identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen,...
 • de burgerlijke stand (huwelijken, geboorte, overlijden, erkenning, …) en het beheer van de begraafplaats.

 

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van minimum een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
 • Je beschikt bij voorkeur over werkervaring bij de dienst bevolking van een gemeente- of stadsbestuur.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en over verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent klantgericht, kan problemen analyseren, bespreken en oplossen.
 • Je bent accuraat en discreet.
 • Je kan je eigen werk goed plannen en organiseren en je werkt vlot samen met collega’s.
 • Je bent vlug beschikbaar.
 • Je bent bereid om occasioneel prestaties te leveren op zaterdagvoormiddag (minstens 1x per maand).

Wat bieden we?

 • Een deeltijdse vervangingsovereenkomst (30,4u/week) van onbepaalde duur voor vermoedelijk 6 manden (wordt automatisch beëindigd bij werkhervatting titularis).
 • Datum van indiensttreding: 01/10/2019.
 • Een nettoloon van ongeveer 1423,97 EUR per maand (= raming als alleenstaande zonder kinderen ten laste en zonder anciënniteit; bruto 1582,86 EUR/maand).
  Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren in de openbare sector (onbeperkt) en privé-sector (maximum 6 relevante jaren) meegeteld worden.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 48 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 59 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling en extra inhaalrust voor prestaties op zaterdag.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (schriftelijke selectie op zaterdag 05/10/2019) en stuur hiervoor uiterlijk 27/09/2019 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene. be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Vacatures bij het OCMW Bredene


VOLTIJDS OF DEELTIJDS VERPLEEGKUNDIGE (C3 – C4)

(deeltijds of een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur)

Wat verwachten we?

Als medewerker van ons WZC – weldra in een fonkelnieuw gebouw! - wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner. 

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van de beroepstitel van verpleegkundige.
 • Je beschikt minstens over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde.
 • Je functioneert goed in teamverband.
 • Je staat open voor feedback.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent flexibel, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we? 

 • Een deeltijds of een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris worden de jaren relevante beroepservaring in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestatie van 7,6u (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure ( een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


deeltijds VERPLEEGKUNDIGE (C3 – C4)

(deeltijds (maximum halftijds) contract voor een jaar, maximum met een jaar verlengbaar)

Wat verwachten we?

Als verpleegkundige zorg je - weldra in een fonkelnieuw gebouw! -  samen met je collega’s voor de verpleegtechnische totaalzorg van de 129 bewoners in ons woonzorgcentrum. Je staat garant voor een kwaliteitsvolle en belevingsgerichte zorg op maat. Je houdt hierbij rekening met het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de individuele behoeften van elke bewoner.

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van de beroepstitel van verpleegkundige.
 • Je beschikt minstens over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde.
 • Je functioneert goed in teamverband.
 • Je staat open voor feedback.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent flexibel, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we? 

 • Een deeltijds (maximum halftijds) contract voor een jaar, maximum met een jaar verlengbaar.
 • Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk..
 • Voor de berekening van het salaris worden de jaren relevante beroepservaring in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestatie van 7,6u (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling. 
Opmerking: Ben je niet permanent deeltijds (maximum halftijds) beschikbaar, maar ben je geïnteresseerd in het leveren van losse prestaties als verpleegkundige? Laat het ons zeker weten, misschien vinden we iets op jouw maat!

Interesse? Stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE (C1-C2) OF BEJAARDENHELPER (D1-D3)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel) certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wél in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren

Wat bieden we? 

 • Een deeltijds of voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Stuur je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


technisch assistent – schilder

(niveau D1-D3, in contractueel verband, voltijds)

Wat verwachten we?

Onder leiding van het diensthoofd technische dienst en van de ploegbaas, sta je er mee voor in dat de burgers en het personeel van de gemeente gebruik kunnen maken van een verzorgde en veilige infrastructuur, accommodatie en materiaal.

Je maakt deel uit van de ploeg gebouwen, speelpleinen en openbare werken, jouw taak bestaat uit het uitvoeren van schilderwerken.

Wie Zoeken we?

 • Je beschikt als schilder over materiaalkennis en kennis op vlak van schilderstechnieken.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een diploma schilder en een rijbewijs B.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent iemand die:
  • flexibel en dynamisch is;
  • stipt is, kwaliteitsbewust is en zin heeft voor orde en netheid;
  • bereid is tot samenwerken.

Wat bieden we?

 

 

 • Een voltijdse tewerkstelling met een contract van bepaalde duur voor 1 jaar, maximum een jaar verlengbaar na gunstige evaluatie van de prestaties.
 • Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.
 • Een nettoloon van ongeveer 1.634,42 EUR per maand (= raming als alleenstaande zonder kinderen ten laste en zonder anciënniteit; bruto 1.943,01 EUR/maand). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren in de openbare sector (onbeperkt) en privé-sector (maximum 6 relevante jaren) meegeteld worden.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling

 

Interesse? Ga dan snel langs bij onze personeelsdienst, Centrumplein 1 te 8450 Bredene mail naar personeelsdienst@bredene.be of telefoneer ten laatste op vrijdag 20/09/2019 (telefoonnummer: 059/33.91.91, vragen naar de personeelsdienst). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek op dinsdag 24/09/2019.


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1