beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene   
  • Jobstudent/ monitor – buitenschoolse kinderopvang
  • Halftijds begeleider - buitenschoolse kinderopvang
  • zomerpersoneel
 • vacatures OCMW Bredene  
  • een voltijds of deeltijds VERPLEEGKUNDIGE (vervangingscontract van onbepaalde duur)
  • DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE (C1-C2) OF BEJAARDENHELPER (D1-D3)
  • een deel- of voltijds zorgkundige (C1-C2, vlinderploeg)

Vacatures gemeente Bredene

Jobstudent / monitor – buitenschoolse kinderopvang

(niveau D1-D3 | korte schoolvakanties + juli/augustus)

Wat verwachten we?

Je staat onder leiding van de coördinator in voor de opvang van kinderen en jongeren tussen 2,5 jaar en 12 jaar, die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang.

Wie Zoeken we?

 • Je bent minimum 17 jaar oud op de dag van indiensttreding.
 • Je bent bij voorkeur houder van een diploma in de zorgsector (kinderzorg, verpleegaspirant, jeugd- en gehandicaptenzorg, internaatswerking, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociaal technische wetenschappen, leefgroepenwerking,…) of van een attest dat bevestigt dat alle modules van het eerste en tweede studiejaar van de bacheloropleiding ‘onderwijs’ of ‘orthopedagogie’ met vrucht zijn voltooid.
 • Je hebt een open houding, bent communicatief vaardig en kan in team werken.
 • Je hebt een verzorgd voorkomen en straalt dynamisme uit.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.

Wat bieden we?

 • Een leuke job in een dynamisch en enthousiast team.
 • Voor juli/augustus een bruto-maandloon van 1.943,01 EUR (exclusief eindejaarstoelage).
 • Voor de korte schoolvakanties een bruto-uurloon van 11,79 EUR.

Bijkomende inlichtingen en kandidaatstellingsformulieren voor deze betrekking kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel: 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be).

Klik hier voor het formulier

Interesse? Stuur dan ten laatste op maandag 10/02/2020 je gemotiveerde kandidatuur (cv + een recent getuigschrift goed zedelijk gedrag model 2 – max 3 maanden oud) aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail ontvangen hebt). We nemen daarna telefonisch contact met je op voor een sollicitatiegesprek.


Halftijds begeleider - buitenschoolse kinderopvang

niveau D1-D3

Wat verwachten we?

Je staat onder leiding van de coördinator in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar die gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest ‘begeleider buitenschoolse opvang’ van een door Kind en Gezin erkende opleiding of van volgend diploma: 3de graad TSO ‘bijzondere jeugdzorg’, specialisatiejaar TSO ‘internaatswerking’ of ‘leefgroepenwerking’, specialisatiejaar BSO ‘kinderzorg’ (of hiermee gelijkgestelde diploma’s). Ook een studiebewijs van een met vrucht gevolgde opleiding in het onderwijs voor sociale promotie van de Hoger Secundair Technische Leergangen ‘Jeugd- en Gehandicaptenzorg’ is toegelaten.
 • Je kan goed omgaan met kinderen, je bent creatief en hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Wat bieden we? 

 • Contract:
  • een halftijdse tewerkstelling van 19u/week met een contract van onbepaalde duur;
  • een uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens de schoolvakanties met een contract van bepaalde duur.
 • Een brutoloon van minimum 952,44 EUR per maand (geraamd netto: 894,44 EUR (alleenstaand, geen kinderen ten laste)) voor de halftijdse tewerkstelling. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ± 30 EUR per maand voor de halftijdse tewerkstelling (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 37 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure op vrijdag 07/02/2020 in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang, Prinses Elisabethlaan 47 te 8450 Bredene en stuur hiervoor uiterlijk 22/01/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.


AANWERVING ZOMERPERSONEEL 2020

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat voor de maanden juli en augustus 2020 overgegaan zal worden tot het aanwerven in tijdelijk verband (bij voorkeur jobstudenten) van: 

Milieuwerker

voorwaarden: 

 • geboren zijn in het jaar 2004
 • inwoner zijn van de gemeente Bredene
 • deelnemen aan een voorbereidende cursus (theoretisch en praktisch)

 

takenpakket:Je staat in voor het helpen rein houden van het strand, de speelpleinen, de openbare pleinen en de straten en lanen van de gemeente.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • eerste helft van juli: 10 plaatsen
 • tweede helft van juli: 10 plaatsen
 • eerste helft van augustus: 10 plaatsen
 • tweede helft van augustus: 10 plaatse

 

Klik hier voor het formulier 

Parkeertoezichter

voorwaarden: 

 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • talenkennis: Nederlands, basiskennis Frans, notie Duits en Engels

 

takenpakket:Je staat mee in voor de controle op het betalend parkeren.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • Juli: 1 plaats
 • 15/07-14/08: 1 plaats

Klik hier voor het formulier 

Jeugddienst - technisch assistent

voorwaarden: 

 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • bij voorkeur houder zijn van een attest van ‘animator in het jeugdwerk’ en/of ervaring in de jeugdbeweging (of gelijkaardig)

 

takenpakket:Je staat mee in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 16 jaar, die gebruik maken van de accommodatie van de jeugddienst.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 2 plaatsen
 • augustus: 2 plaatsen

Klik hier voor het formulier 

Strandredder

voorwaarden: 

 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding en houder zijn van:
 • of het West-Vlaams Hoger Reddersdiploma, uitgereikt door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten, of daarmee gelijkgesteld
 • of het diploma Redder aan Zee, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool
 • of een attest, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool, waaruit blijkt dat men geslaagd is in de proeven (met uitzondering voor de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet van Redder aan Zee. Dit attest dient binnen het jaar vergezeld te worden van het diploma Redder aan Zee, dat aan de houder van het attest uitgereikt wordt na het slagen voor de proef zeezwemmen.
 • diploma’s die op de datum van indiensttreding meer dan drie jaar geleden werden uitgereikt, moeten vergezeld zijn van een recyclagebrevet, afgeleverd door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten of van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door de West-Vlaamse Brandweerschool

Klik hier voor het formulier 

EHBO – begeleider “Zon, zee … zorgeloos”

voorwaarden: 

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding;
 • houder zijn van het diploma van ambulancier of het brevet van helper afgeleverd door het Rode Kruis of door een erkende medische inrichting of daarmee gelijkgesteld diploma.

takenpakket:Je staat in voor de geneeskundige verzorging van de zeebaders en voor de begeleiding ter plaatse van mensen met een handicap, die gebruik maken van “Zon, zee … zorgeloos”.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 2 plaatsen
 • augustus: 2 plaatsen

Klik hier voor het formulier 

Dienst toerisme - administratief assistent

voorwaarden: 

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • talenkennis: Nederlands, basiskennis Frans, notie Duits en Engels
 • bij voorkeur studierichting toerisme gevolgd hebben of volgen

takenpakket:Je staat mee in voor een kwaliteitsvolle promotie/animatie in al zijn vormen in het kader van de toeristische mogelijkheden van de gemeente.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 1 plaats
 • 15/07-14/08: 1 plaats
 • augustus: 1 plaats

Klik hier voor het formulier 

Sportdienst – administratief assistent

voorwaarden: 

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding

takenpakket:Je staat mee in om een kwaliteitsvol en klantvriendelijk gebruik van de sportinfrastructuur mogelijk te maken.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • 15/07-14/08: 1 plaats 

Klik hier voor het formulier 

Administratie gemeentehuis – administratief assistent

voorwaarden: 

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding 

takenpakket:Je wordt polyvalent ingeschakeld voor de administratieve ondersteuning van diverse diensten binnen de administratie van het gemeentehuis.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 1 plaats 

Klik hier voor het formulier 

Schoonmaak – technisch beambte

voorwaarden: 

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding 

takenpakket:Je staat in voor het helpen rein houden van de lokalen van het gemeentebestuur

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 1 plaats
 • augustus: 1 plaats 

Klik hier voor het formulier 

Reinigingsdienst/milieu- en recyclagepark – technisch beambte

voorwaarden: 

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding. 

takenpakket:Je staat in voor het helpen rein houden voor het helpen rein houden van het strand, de speelpleinen, de openbare pleinen en de straten en lanen van de gemeente en/of van het containerpark.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 1 plaats
 • augustus: 1 plaats 

Klik hier voor het formulier

Interesse? De kandidaturen worden via gewone post uiterlijk op 13/03/2020 (voor de betrekking van begeleider buitenschoolse kinderopvang: uiterlijk op 10/02/2020 en voor het milieuteam uiterlijk op 15/04/2020) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene, vergezeld van een recent (maximum 3 maanden oud) bewijs van goed zedelijk gedrag (model 1 - model 2 voor de jeugddienst, de dienst buitenschoolse kinderopvang, strandredder en ambulancier- begeleider zon/zee/zorgeloos) en een kopie van het gevraagde diploma of attest (indien het bezit van dit diploma of attest in de voorwaarden vereist wordt).
Bijkomende inlichtingen en aanvraagformulieren voor deze betrekkingen kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel. 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be) of via de website: www.bredene.be (digitaal loket - personeelsdienst).


Vacatures bij het OCMW Bredene


DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE (C1-C2) OF BEJAARDENHELPER (D1-D3)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel) certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wél in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren

Wat bieden we? 

 • Een deeltijds of voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Stuur je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Het OCMW-bestuur van Bredene gaat voor de vlinderploeg van het WZC Jacky Maes via een selectie met aanleg van een wervingsreserve (duur: 1 jaar) over tot de aanwerving van

een deel- of voltijds zorgkundige (C1-C2, vlinderploeg)

Wat verwachten we?

Als medewerker van WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Met jouw expertise zorg je ervoor dat de bewoners een fijne tijd beleven, van bij het opstaan tot het slapengaan. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner. In de vlinderploeg ben je flexibel inzetbaar op alle diensten waar er zich kortstondige afwezigheden manifesteren. Je bent vooraf op jaarbasis op de hoogte van de te werken dagen.

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting, behaald via dagonderwijs, via sociale promotie of volwassenonderwijs of via deeltijdsonderwijs.
 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat zij met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 7 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het diploma.
 • Je bent empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we?

 • Deel- of voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Geïndexeerde brutojaarwedde (voltijds): min. 23.742 EUR – max. 38.917 EUR (onbeperkte overname anciënniteit openbare sector en relevante anciënniteit privé-sector).
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

klik hier voor de bijlage

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) op dinsdag 18/02/2020 en stuur uiterlijk 11/02/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en/of visum of studiebewijs en verklaring eindexamen binnen 7 maanden) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Het kan zijn dat deze oproep verlengd wordt. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info onze website www.OCMWbredene.be.


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1