beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene  
  • Aanwerving zomerpersoneel 2019
  • Technisch beambte - schoonmaak 
 • vacatures OCMW Bredene  
  • Deeltijds/voltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelper (D1-D3)
  • Jobstudenten keuken/cafetaria  
  • een voltijds of deeltijds VERPLEEGKUNDIGE 

Vacatures gemeente Bredene


Strandredder, postoverste & hoofdredder - Periode 15/06-28/06/2019 en 02/09-15/09/2019

Wat verwachten we?
Je staat in voor het bewaken over en het garanderen van de veiligheid van de zeebaders te Bredene tijdens de periodes 15/06 t.e.m. 28/06/2019 en 02/09 t.e.m. 15/09/2019.

Wie zoeken we?
 Je bent minimum 17 jaar oud op de dag van indiensttreding.
 Je bent houder van:
  of het West-Vlaams Hoger Reddersdiploma, uitgereikt door de Provinciale Commissie voor zwem- en  reddingsbrevetten, of daarmee gelijkgesteld
  of het diploma Redder aan Zee, uitgereikt door de West-Vlaamse brandweerschool
  of een attest, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool, waaruit blijkt dat men geslaagd is in de  proeven (met uitzondering voor de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet van Redder aan Zee.  Dit attest dient binnen het jaar vergezeld te worden van het diploma Redder aan Zee, dat aan de houder  van het attest uitgereikt wordt na het slagen voor de proef zeezwemmen.
  diploma’s die op de datum van indiensttreding meer dan drie jaar geleden werden uitgereikt, moeten  vergezeld zijn van een recyclagebrevet, afgeleverd door de Provinciale Commissie voor zwem- en  reddingsbrevetten of van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door de West-Vlaamse brandweerschool
 Je hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Bijkomende inlichtingen en kandidaatstellingsformulieren voor deze betrekkingen kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel: 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be ).

Interesse? Stuur dan ten laatste op woensdag 13/03/2019 je gemotiveerde kandidatuur (cv + een recent getuigschrift goed zedelijk gedrag model 2 – max 3 maanden oud) aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail ontvangen hebt).
AANWERVING ZOMERPERSONEEL 2019

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat voor de maanden juli en augustus 2019 overgegaan zal worden tot het aanwerven in tijdelijk verband (bij voorkeur jobstudenten) van:

Milieuwerker

voorwaarden:
 • geboren zijn in het jaar 2003
 • inwoner zijn van de gemeente Bredene
 • deelnemen aan een voorbereidende cursus (theoretisch en praktisch) 

takenpakket: Je staat in voor het helpen rein houden van het strand, de speelpleinen, de openbare pleinen en de straten en lanen van de gemeente.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • eerste helft van juli: 10 plaatsen
 • tweede helft van juli: 10 plaatsen
 • eerste helft van augustus: 10 plaatsen
 • tweede helft van augustus: 10 plaatsen 

Klik hier voor het formulier

Parkeertoezichter

voorwaarden:

 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • talenkennis: Nederlands, basiskennis Frans, notie Duits en Engels 

takenpakket: Je staat mee in voor de controle op het betalend parkeren.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • Juli: 1 plaats
 • 15/07-14/08: 1 plaats  

Klik hier voor het formulier

Jeugddienst - technisch assistent

voorwaarden:

 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • bij voorkeur houder zijn van een attest van ‘animator in het jeugdwerk’ en/of ervaring in de jeugdbeweging (of gelijkaardig) 

takenpakket: Je staat mee in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 16 jaar, die gebruik maken van de accommodatie van de jeugddienst.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 2 plaatsen
 • augustus: 2 plaatsen 

Klik hier voor het formulier

Strandredder

voorwaarden:

 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding

en houder zijn van:

 • of het West-Vlaams Hoger Reddersdiploma, uitgereikt door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten, of daarmee gelijkgesteld
 • of het diploma Redder aan Zee, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool
 • of een attest, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool, waaruit blijkt dat men geslaagd is in de proeven (met uitzondering voor de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet van Redder aan Zee. Dit attest dient binnen het jaar vergezeld te worden van het diploma Redder aan Zee, dat aan de houder van het attest uitgereikt wordt na het slagen voor de proef zeezwemmen.
 • diploma’s die op de datum van indiensttreding meer dan drie jaar geleden werden uitgereikt, moeten vergezeld zijn van een recyclagebrevet, afgeleverd door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten of van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door de West-Vlaamse Brandweerschool 

takenpakket: Je staat in voor het waken over en het garanderen van de veiligheid van de zeebaders. 

Klik hier voor het formulier

Klik hier voor het formulier hoofdredder

EHBO-post/Zon Zee Zorgeloos

voorwaarden:

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding;
 • houder zijn van het diploma van ambulancier of het brevet van helper afgeleverd door het Rode Kruis of door een erkende medische inrichting of daarmee gelijkgesteld diploma. 

takenpakket: Je staat in voor de geneeskundige verzorging van de zeebaders en voor de begeleiding ter plaatse van mensen met een handicap, die gebruik maken van “Zon, zee … zorgeloos”.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 2 plaatsen
 • 15/07-14/08: 1 plaats
 • augustus: 2 plaatsen  

Klik hier voor het formulier

Dienst toerisme - administratief assistent

voorwaarden:

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • talenkennis: Nederlands, basiskennis Frans, notie Duits en Engels
 • bij voorkeur studierichting toerisme gevolgd hebben of volgen  

takenpakket: Je staat mee in voor een kwaliteitsvolle promotie/animatie in al zijn vormen in het kader van de toeristische mogelijkheden van de gemeente.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 1 plaats
 • 15/07-14/08: 1 plaats
 • augustus: 1 plaats 

Klik hier voor het formulier

Sportdienst – administratief assistent

voorwaarden:

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding 

takenpakket: Je staat mee in om een kwaliteitsvol en klantvriendelijk gebruik van de sportinfrastructuur mogelijk te maken.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • 15/07-14/08: 1 plaats 

Klik hier voor het formulier

Administratie gemeentehuis – administratief assistent

voorwaarden:

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding 

takenpakket: Je wordt polyvalent ingeschakeld voor de administratieve ondersteuning van diverse diensten binnen de administratie van het gemeentehuis.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 1 plaats 

Klik hier voor het formulier

Schoonmaak – technisch beambte

voorwaarden:

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding 

takenpakket: Je staat in voor het helpen rein houden van de lokalen van het gemeentebestuur.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • Juli: 1 plaats
 • augustus: 1 plaats 

Klik hier voor het formulier

Reinigingsdienst/milieu- en recyclagepark – technisch beambte

voorwaarden:

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding. 

takenpakket: Je staat in voor het helpen rein houden voor het helpen rein houden van het strand, de speelpleinen, de openbare pleinen en de straten en lanen van de gemeente en/of van het containerpark.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 1 plaats
 • augustus: 1 plaats 

Klik hier voor het formulier

Interesse? De kandidaturen worden via gewone post uiterlijk op 13/03/2019 (voor de betrekking van begeleider buitenschoolse kinderopvang: uiterlijk op 27/02/2019, voor de redders: uiterlijk op 28/02/2019 en voor het milieuteam uiterlijk op 15/04/2019) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene, vergezeld van een recent (maximum 3 maanden oud) bewijs van goed zedelijk gedrag (model 1 - model 2 voor de jeugddienst, de dienst buitenschoolse kinderopvang, strandredder en ambulancier- begeleider zon/zee/zorgeloos) en een kopie van het gevraagde diploma of attest (indien het bezit van dit diploma of attest in de voorwaarden vereist wordt). Bijkomende inlichtingen en aanvraagformulieren voor deze betrekkingen kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel. 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be) of via de website: www.bredene.be (digitaal loket - personeelsdienst).


Technisch beambte - schoonmaak

(niveau E1-E3 | in contractueel verband | deeltijds (30u))

Wat verwachten we?

Onder leiding van de coördinator schoonmaak sta je in voor het optimaal rein houden van de gebouwen volgens opgedragen methode en schema. Je beheerst de kennis van professioneel schoonmaken en past deze toe. Je streeft naar orde, efficiëntie en kwaliteit bij het reinigen en het onderhoud.

Wie Zoeken we?

 • Je bent flexibel, dynamisch en bereid om occasioneel weekendprestaties te leveren.
 • Je bent ordelijk en stelt hoge eisen aan kwaliteit.
 • Je kan goed in team werken, maar kan ook met de nodige instructies zelfstandig aan de slag.

Wat bieden we? 

 • Een deeltijdse tewerkstelling van gemiddeld 30 uur per week, met hoofdzakelijk prestaties tijdens de kantooruren en occasionele weekendprestaties.
 • Een contract van bepaalde duur voor 1 jaar (maximum met een jaar verlengbaar na een gunstige evaluatie van de prestaties).
 • Datum indiensttreding: 01/04/2019.
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1396,86 (brutobedrag: 1528,34) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciënniteit).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 47 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 58 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling. 

Interesse? Ga dan snel langs bij onze personeelsdienst, Centrumplein 1, 8450 Bredene (Gemeentehuis) of telefoneer ten laatste op woensdsag 13/03/2019 (telefoonnummer: 059/33.91.91, vragen naar de personeelsdienst). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek en/of -proef vermoedelijk op 14/03 in de voormiddag en 15/03.


Vacatures bij het OCMW Bredene

Het WZC Jacky Maes Bredene is voor vervangingen op zoek naar een:

Deeltijds/voltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelper (D1-D3)

Wat verwachten we?

 Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie Zoeken we?

 Functie zorgkundige (niveau C1-C2): Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.

 • Functie bejaardenhelper (niveau D1-D3): Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wél in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we? 

 Een deeltijds (tot max 80%) of voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur (met automatisch einde bij werkhervatting titularis).

 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling. 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en/of een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen)..


Jobstudenten keuken/cafetaria

voor juli en augustus

Wat verwachten we?

Als jobstudent in de cafetaria / keuken van het woonzorgcentrum Jacky Maes bied je, onder leiding van de chef-kok, hulp ter ondersteuning van de taken in de cafetaria en de keuken. In de cafetaria sta je in voor het bedienen van bewoners en bezoekers, het afruimen van de tafels, controleren en aanvullen van de voorraad, de afwas en het onderhoud van de bar en cafetaria. In de keuken help je mee met de maaltijdproportionering en het algemeen onderhoud van de keuken.

Wie Zoeken we?

 • Je bent op de dag van indiensttreding 16 jaar
 • Je bent sociaal en kan omgaan met bejaarden.
 • Je bent hulpvaardig en stressbestendig.
 • Je werkt net en kan de werkplek organiseren en rein houden.

Wat bieden we? 

 • Je krijgt een studentencontract voor een maand.
 • Je werkt volgens een variabel uurrooster met prestaties in het weekend (1 op 2). 

Interesse? Neem dan ten laatste op woensdag 13/03/2019 contact op met onze personeelsdienst voor bijkomende inlichtingen en/of de aanvraagformulieren. Personeelsdienst, Gemeentehuis Bredene, Centrumplein 1 te 8450 Bredene via het telefoonnummer: 059/33.91.91 of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek.


een voltijds of deeltijds VERPLEEGKUNDIGE

(C3 – C4 | vervangingen)

Wat verwachten we?

Als verpleegkundige zorg je samen met je collega’s voor de verpleegtechnische totaalzorg van de 129 bewoners in ons woonzorgcentrum. Je staat garant voor een kwaliteitsvolle en belevingsgerichte zorg op maat. Je houdt hierbij rekening met het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de individuele behoeften van elke bewoner.

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van de beroepstitel van verpleegkundige.
 • Je beschikt minstens over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde.
 • Je functioneert goed in teamverband.
 • Je staat open voor feedback.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent flexibel, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we?  

 • Een deeltijds of een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren relevante beroepservaring in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestatie van 7,6u (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling. 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure ( een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1