beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene
  • Strandredder + Postoverste
  • begeleider - buitenschoolse kinderopvang

 • vacatures OCMW Bredene
  • deeltijds ZORGKUNDIGE
  • Jobstudenten verzorging
  • Technisch assistent Ė loodgieter
  • ZORGKUNDIGE (een 4/5de of 2 halftijdse betrekkingen)
  • Maatschappelijk Werker (m/v)

Vacatures gemeente Bredene


Strandredder + Postoverste

(schaal E1 (0 jaar anc.) (schaal E1 (gemiddelde anc.)

Wat verwachten we?

Je staat in voor het waken over en het garanderen van de veiligheid van de zeebaders te Bredene tijdens de weekdagen in de periode van 15/06 tot en met 30/06/2017 van 10:30 uur tot 18:30 uur.

Wie zoeken we?

 • Je bent minimum 17 jaar oud op de dag van indiensttreding.
 • Je bent houder van:
  • of het West-Vlaams Hoger Reddersdiploma, uitgereikt door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten, of daarmee gelijkgesteld
  • of het diploma Redder aan Zee, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool
  • of een attest, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool, waaruit blijkt dat men geslaagd is in de proeven (met uitzondering voor de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet van Redder aan Zee0. Dit attest dient binnen het jaar vergezeld te worden van het diploma Redder aan Zee, dat aan de houder van het attest uitgereikt wordt na het slagen voor de proef zeezwemmen.
  • diplomaís die op de datum van indiensttreding meer dan drie jaar geleden werden uitgereikt, moeten vergezeld zijn van een recyclagebrevet, afgeleverd door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten of van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door de West-Vlaamse Brandweerschool
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin

Wat bieden we?

 • Een leuke job in een dynamisch en enthousiast team.
 • Een bruto-uurloon van 11,30 EUR.

Interesse? Stuur dan ten laatste op 19/05/2017 je gemotiveerde kandidatuur met een kort cv en een kopie van je diploma of brevet naar het college van burgemeester en schepenen per post (prior): Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail ontvangen hebt).


begeleider - buitenschoolse kinderopvang

(niveau D1-D3 I in contractueel verband I halftijds)

Wat verwachten we?

 

 • Je staat onder leiding van de coŲrdinator in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar die gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

 

Wie zoeken we?

 

 • Je bent in het bezit van een attest Ďbegeleider buitenschoolse opvangí van een door Kind en Gezin erkende opleiding of van volgend diploma: 3de graad TSO Ďbijzondere jeugdzorgí, specialisatiejaar TSO Ďinternaatswerkingí of Ďleefgroepenwerkingí, specialisatiejaar BSO Ďkinderzorgí (of hiermee gelijkgestelde diplomaís). Ook een studiebewijs van een met vrucht gevolgde opleiding in het onderwijs voor sociale promotie van de Hoger Secundair Technische Leergangen ĎJeugd- en Gehandicaptenzorgí is toegelaten. Opgelet! Ben je op heden nog niet in het bezit van het vereiste diploma, maar zal je op 30/06/2017 wel aan deze voorwaarde voldoen, dan word je ook toegelaten tot de selectieprocedure.
 • Je kan goed omgaan met kinderen, je bent creatief en hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

 

Wat bieden we

 • Een halftijdse tewerkstelling van 19u/week, met een uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens de schoolvakanties; contract van bepaalde duur voor de periode van een jaar (mogelijk verlengbaar na gunstige evaluatie van de prestaties).
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk na 18/06/2017.
 • Een brutoloon van minimum 933,78 EUR per maand (geraamd netto: 876,87 EUR (alleenstaand, geen kinderen ten laste)) voor de deeltijdse tewerkstelling. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van Ī 30 EUR per maand voor de deeltijdse tewerkstelling (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 37 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.

Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Vacatures bij het OCMW Bredene


deeltijds ZORGKUNDIGE

(niveau C1-C2)

Wat verwachten we?

Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting.
 • Je beschikt ook over het visum van zorgkundige.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
 • Je bent bijvoorkeur snel beschikbaar.

Wat bieden we?

 • Een halftijds (19/38u) of deeltijds (30,4/38u) vervangingscontract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur, mogelijks verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je zorgkundig visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Jobstudenten verzorging

voor augustus

Wat verwachten we?

Als jobstudent in de verzorging bied je ondersteuning aan de verzorgende en verpleegkundige teams binnen het WZC Jacky Maes. Zo sta je o.a. mee in voor de dagelijkse verzorging, het maaltijdgebeuren, het vervoeren van bewoners naar de animatieactiviteiten, de drankbedeling, de logistieke taken, het wandelen met de bewoners, Ö Je werkt mee om voor onze 129 bewoners een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf te creŽren.

Wie zoeken we?

 • Je bent op de dag van indiensttreding 16 jaar en volgt bij voorkeur een opleiding verzorging of verpleging.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een studentencontract voor een maand.
 • Je werkt voornamelijk van maandag t.e.m. vrijdag dagdiensten van 8:00u tot 12:00u en van 14:00u tot 18:00u.

De selectie van de jobstudenten gebeurt op basis van een interview en met toepassing van de volgende voorrangsregeling, die slechts geldt voor maximum ťťn kind per gezin:

 1. de opgedane ervaring bij het bestuur en een gunstige evaluatie;
 2. kinderen van personeelsleden van het OCMW;
 3. anciŽnniteit van het personeelslid (vader/moeder van de jobstudent) binnen het OCMW bestuur;
 4. externe kandidaturen.

Bijkomende inlichtingen en aanvraagformulieren voor deze betrekking kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel. 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be) of via de website: www.bredene.be (digitaal loket - personeelsdienst) of www.ocmwbredene.be.


technisch assistent Ė loodgieter

(niveau D1-D3, in contractueel verband, voltijds)

Wat verwachten we?

Onder leiding van het diensthoofd technische dienst en van de ploegbaas, sta je er mee voor in dat de burgers en het personeel van de gemeente gebruik kunnen maken van een verzorgde en veilige infrastructuur, accommodatie en materiaal. Je maakt deel uit van de ploeg gebouwen, speelpleinen en openbare werken en werkt als loodgieter bij de afdeling sanitair.

Wie zoeken we?

 • †Je beschikt als loodgieter over kennis op vlak van monteren, installeren en repareren van leidinginstallaties, fittingen en verbindingsstukken van verwarmingssystemen, water- en afvoersystemen volgens specificaties en voorschriften. †††
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent iemand die:
  • flexibel en dynamisch is;
  • stipt is, kwaliteitsbewust is en zin heeft voor orde en netheid;
  • bereid is tot samenwerken;

 

Wat bieden we †††
 • Een voltijdse tewerkstelling met een contract van bepaalde duur voor 1 jaar, verlengbaar na een gunstige evaluatie van de prestaties.
 • Datum indiensttreding: bij voorkeur begin juni 2017.
 • Een nettoloon van ongeveer 1.479,42 EUR per maand (= raming als alleenstaande zonder kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit; bruto 1.830,89 EUR/maand). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren in de openbare sector (onbeperkt) en privť-sector (maximum 6 relevante jaren) meegeteld worden.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling

Interesse? Ga dan snel langs bij onze personeelsdienst, Centrumplein 1 te 8450 Bredene (gemeentehuis) of telefoneer ten laatste op vrijdag 26 mei 2017 (telefoonnummer: 059/33.91.91, vragen naar de personeelsdienst). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatieprocedure op dinsdag 30/05/2017.


ZORGKUNDIGE (een 4/5de of 2 halftijdse betrekkingen)

(niveau C1-C2)

Wat verwachten we?

Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 

 

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting of een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
 • Je beschikt ook over het visum van zorgkundige.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
 • Je bent bij voorkeur snel beschikbaar.

 

Wat bieden we

 • Een halftijds (19u) of deeltijds (30,4u) contract van bepaalde duur voor 1 jaar , mogelijk verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk (vůůr 31/05/2017) je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Maatschappelijk Werker (m/v)

(deeltijdse functie (30,4 uur))

Wat verwachten we?

Onder leiding van het diensthoofd maatschappelijk werk heb je de opdracht om de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden. Als OCMW maatschappelijk werker verzeker je de maatschappelijke dienstverlening, die de burger in staat moet stellen een leven te leiden die beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Wie zoeken we?

 

 • Je bent in het bezit van:
  • ofwel een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent (of daarmee gelijkgesteld),
  • ofwel een diploma bachelor in de sociale gezondheidszorg (of daarmee gelijkgesteld).
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B (geen voorlopig).
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en over verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent klantgericht, kan problemen analyseren, bespreken en oplossen.
 • Je bent stressbestendig.
 • Je kan zelfstandig werken en je bent flexibel inzake taakinhoud.

 

Wat bieden we

 • Een deeltijds vervangingscontractcontract (30,4/38uur) van onbepaalde duur (met automatische beŽindiging bij werkhervatting titularis).
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk.
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1.429,37 EUR (brutobedrag: 1.892,16 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 45 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 57 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor uiterlijk 06/06/2017 je kandidaat-stelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het OCMW- Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1