beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene  
  • Aanwerving  zomerpersoneel 2018
  • Technisch assistent groendienst - begraafplaatsen
  • Halftijds begeleider - buitenschoolse kinderopvang
  •  administratief medewerker - dienst bevolking / burgerlijke stand
 • vacatures OCMW Bredene  
  • Jobstudenten keuken/cafetaria
  • Deeltijds/voltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelpster (D1-D3)

Vacatures gemeente Bredene


AANWERVING ZOMERPERSONEEL 2018

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat voor de maanden juli en augustus 2018 overgegaan zal worden tot het aanwerven in tijdelijk verband (bij voorkeur jobstudenten) van:

Milieuwerker

voorwaarden: 

 • geboren zijn in het jaar 2002
 • inwoner zijn van de gemeente Bredene
 • deelnemen aan een voorbereidende cursus en afleggen van een praktische proef

takenpakket:

Je staat in voor het helpen rein houden van het strand, de speelpleinen, de openbare pleinen en de straten en lanen van de gemeente.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:
 • Eeerste helft van juli: 10 plaatsen
 • tweede helft van juli: 10 plaatsen
 • eerste helft van augustus: 10 plaatsen
 • tweede helft van augustus: 10 plaatsen


Parkeertoezichter 

voorwaarden: 

 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • talenkennis: Nederlands, basiskennis Frans, notie Duits enEngels

takenpakket:

Je staat mee in voor de controle op het betalend parkeren.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:
 • Juli: 1 plaats
 • 15/07-14/08: 1 plaats


Jeugddienst - technisch assistent 

voorwaarden: 

 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • bij voorkeur houder zijn van een attest van ‘animator in het jeugdwerk’ en/of ervaring in de jeugdbeweging (of gelijkaardig)

takenpakket:

Je staat mee in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 16 jaar, die gebruik maken van de accommodatie van de jeugddienst.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:
 • juli: 2 plaatsen
 • augustus: 2 plaatsen


Strandredder

 voorwaarden:

 minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding en houder zijn van:

 • of het West-Vlaams Hoger Reddersdiploma, uitgereikt door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten, of daarmee gelijkgesteld
 • of het diploma Redder aan Zee, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool
 • of een attest, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool, waaruit blijkt dat men geslaagd is in de proeven (met uitzondering voor de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet van Redder aan Zee. Dit attest dient binnen het jaar vergezeld te worden van het diploma Redder aan Zee, dat aan de houder van het attest uitgereikt wordt na het slagen voor de proef zeezwemmen.
 • diploma’s die op de datum van indiensttreding meer dan drie jaar geleden werden uitgereikt, moeten vergezeld zijn van een recyclagebrevet, afgeleverd door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten of van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door de West-Vlaamse Brandweerschool

takenpakket:

Je staat in voor het waken over en het garanderen van de veiligheid van de zeebaders.

Formulier Strandredder


Ambulancier – begeleider “Zon, zee … zorgeloos” 

voorwaarden: 

 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding;
 • houder zijn van het diploma van ambulancier of het brevet van helper afgeleverd door het Rode Kruis of door een erkende medische inrichting of daarmee gelijkgesteld diploma.

takenpakket:

Je staat in voor de geneeskundige verzorging van de zeebaders en voor de begeleiding ter plaatse van mensen met een handicap, die gebruik maken van “Zon, zee … zorgeloos”.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:
 • juli: 3 plaatsen
 • augustus: 3 plaatsen


Dienst toerisme - administratief assistent

 voorwaarden:

 minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding

 • talenkennis: Nederlands, basiskennis Frans, notie Duits en Engels
 • bij voorkeur studierichting toerisme gevolgd hebben of volgen

takenpakket:

Je staat mee in voor een kwaliteitsvolle promotie/animatie in al zijn vormen in het kader van de toeristische mogelijkheden van de gemeente.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:
 • 15/07-14/08: 2 plaatsen
 • augustus: 1 plaats


Sportdienst – administratief assistent

 voorwaarden:

 minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding

   

takenpakket:

Je wordt polyvalent ingeschakeld voor de administratieve ondersteuning van diverse diensten binnen de administratie van het gemeentehuis.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:
 • 15/07-14/08: 1 plaats


Administratie gemeentehuis – administratief assistent

 voorwaarden:

 minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding

   

takenpakket:

Je wordt polyvalent ingeschakeld voor de administratieve ondersteuning van diverse diensten binnen de administratie van het gemeentehuis.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:
 • juli: 1 plaats


Schoonmaak – technisch beambte

 voorwaarden:

 minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding

   

takenpakket:

Je staat in voor het helpen rein houden van de lokalen van het gemeentebestuur.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:
 • Juli: 1 plaats
 • augustus: 1 plaats
 

Reinigingsdienst/milieu- en recyclagepark – technisch beambte

 voorwaarden:

 minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding.

   

takenpakket:

JJe staat in voor het helpen rein houden voor het helpen rein houden van het strand, de speelpleinen, de openbare pleinen en de straten en lanen van de gemeente en/of van het containerpark.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:
 • Juli: 1 plaats
 • augustus: 1 plaats


Interesse? De kandidaturen worden via gewone post uiterlijk op 14/03/2018 (voor het milieuteam uiterlijk op 13/04/2018) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene, vergezeld van een recent (maximum 3 maanden oud) bewijs van goed zedelijk gedrag (model 1 voor de betrekkingen van de dienst toerisme en parkeertoezichter - model 2 voor de dienst buitenschoolse kinderopvang, strandredder en ambulancierbegeleider zon/zee/zorgeloos) en een kopie van het gevraagde diploma of attest (indien het bezit van dit diploma of attest in de voorwaarden vereist wordt). Bijkomende inlichtingen en aanvraagformulieren voor deze betrekkingen kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel. 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be) of via de website: www.bredene.be (digitaal loket - personeelsdienst). 


Technisch assistent groendienst - begraafplaatsen

niveau D1-D3 | in contractueel verband | voltijds

Wat verwachten we?

Onder leiding van het diensthoofd technische dienst en van de ploegbaas, sta je er mee voor in dat de burgers en het personeel van de gemeente gebruik kunnen maken van verzorgde en veilige infrastructuur, accommodaties en materiaal. Jouw taken bij de groendienst – begraafplaatsen zijn: registratie, voorbereiding en uitvoeren van begrafenissen en ontgravingen, alle groenonderhoud (snoeien, grasmaaien, bosmaaien, haagscheren, … ) van de hoofdbegraafplaats.

Wie zoeken we?

 • Je bent bereid om occasioneel zaterdagprestaties te leveren.
 • Je bent discreet en je kan zelfstandig werken.
 • Je bent stipt en hebt zin voor orde en netheid.
 • Je bent flexibel en dynamisch.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je hebt kennis van groenonderhoud

Wat bieden we?

 • Een voltijdse tewerkstelling met een contract van bepaalde duur voor 1 jaar, verlengbaar met 1 jaar na een gunstige evaluatie van de prestaties.
 • Datum indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Een nettoloon van ongeveer 1.508,99 EUR per maand (= raming als alleenstaande zonder kinderen ten laste en zonder anciënniteit; bruto 1.867,49 EUR/maand). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren in de openbare sector (onbeperkt) en privé-sector (maximum 6 relevante jaren) meegeteld worden.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).<\li>
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling

Interesse? Ga dan snel langs bij onze personeelsdienst, Centrumplein 1 te 8450 Bredene of telefoneer ten laatste op woensdag 14/03/2018 (telefoonnummer: 059/33.91.91, vragen naar de personeelsdienst). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatieprocedure.


Halftijds begeleider - buitenschoolse kinderopvang

niveau D1-D3, in contractueel verband, halftijds

Wat verwachten we?

 

 • Als jobstudent in de cafetaria / keuken van het woonzorgcentrum Jacky Maes bied je, onder leiding van de chef-kok, hulp ter ondersteuning van de taken in de cafetaria en de keuken. In de cafetaria sta je in voor het bedienen van bewoners en bezoekers, het afruimen van de tafels, controleren en aanvullen van de voorraad, de afwas en het onderhoud van de bar en cafetaria. In de keuken help je mee met de maaltijdproportionering en het algemeen onderhoud van de keuken.

 

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest ‘begeleider buitenschoolse opvang’ van een door Kind en Gezin erkende opleiding of van volgend diploma: 3de graad TSO ‘bijzondere jeugdzorg’, specialisatiejaar TSO ‘internaatswerking’ of ‘leefgroepenwerking’, specialisatiejaar BSO ‘kinderzorg’ (of hiermee gelijkgestelde diploma’s). Ook een studiebewijs van een met vrucht gevolgde opleiding in het onderwijs voor sociale promotie van de Hoger Secundair Technische Leergangen ‘Jeugd- en Gehandicaptenzorg’ is toegelaten.<\li>
 • Je kan goed omgaan met kinderen, je bent creatief en hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Wat bieden we?

 • Een halftijdse tewerkstelling van 19u/week, met een uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens de schoolvakanties; contract van bepaalde duur voor de periode van een jaar (mogelijk verlengbaar na gunstige evaluatie van de prestaties).<\li>
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk.<\li>
 • Een brutoloon van minimum 952,44 EUR per maand (geraamd netto: 894,44 EUR (alleenstaand, geen kinderen ten laste)) voor de deeltijdse tewerkstelling. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante <\li>
 • privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.<\li>
 • Maaltijdcheques ter waarde van ± 30 EUR per maand voor de deeltijdse tewerkstelling (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 37 EUR per maand).<\li>
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.<\li>
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


administratief medewerker - dienst bevolking / burgerlijke stand

halftijdse functie

Wat verwachten we?

Je staat onder leiding van het diensthoofd burgerzaken in voor het doeltreffend uitvoeren van de toegewezen taken inzake administratieve en informatieve dienstverlening aan burgers in het kader van:

 • de wettelijke reglementeringen inzake het bijhouden van het bevolkingsregister, afleveren van identiteitskaarten, reispassen, rijbewijzen,...
 • de burgerlijke stand (huwelijken, geboorte, overlijden, erkenning, …) en het beheer van de begraafplaats.

 

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van minimum een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.<\li>
 • Je beschikt bij voorkeur over werkervaring bij de dienst bevolking van een gemeente- of stadsbestuur.<\li>
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en over verantwoordelijkheidszin.<\li>
 • Je bent klantgericht, kan problemen analyseren, bespreken en oplossen.<\li>
 • Je bent accuraat en discreet.<\li>
 • Je kan je eigen werk goed plannen en organiseren en je werkt vlot samen met collega’s.<\li>
 • Je bent vlug beschikbaar.<\li>
 • Je bent bereid om prestaties te leveren volgens volgende dienstregeling: dagelijkse prestaties op weekdagen in de voormiddag, m.u.v. de woensdag: prestaties in de namiddag en occasionele prestaties op zaterdagvoormiddag (minstens 1x per maand).

Wat bieden we?

 • Een halftijds contract van bepaalde duur van een jaar, verlengbaar met maximum een jaar na een gunstige evaluatie van de prestaties.<\li>
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk. <\li>
 • Een geraamd nettoloon van minimum 905,74 EUR (brutobedrag: 969,87 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciënniteit). <\li>
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.<\li>
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 30 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 37 EUR per maand).<\li>
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.<\li>
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.<\li>
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).<\li>
 • Een aantrekkelijke verlofregeling en extra inhaalrust voor prestaties op zaterdag.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor uiterlijk 14/03/2018 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Vacatures bij het OCMW Bredene

Het OCMW-bestuur van Bredene gaat over tot de aanwerving van:

Jobstudenten keuken/cafetaria

voor juli en augustus

Wat verwachten we?

Als jobstudent in de cafetaria / keuken van het woonzorgcentrum Jacky Maes bied je, onder leiding van de chef-kok, hulp ter ondersteuning van de taken in de cafetaria en de keuken. In de cafetaria sta je in voor het bedienen van bewoners en bezoekers, het afruimen van de tafels, controleren en aanvullen van de voorraad, de afwas en het onderhoud van de bar en cafetaria. In de keuken help je mee met de maaltijdproportionering en het algemeen onderhoud van de keuken.

Wie zoeken we?

 • Je bent op de dag van indiensttreding 16 jaar <\li>
 • Je bent sociaal en kan omgaan met bejaarden.<\li>
 • Je bent hulpvaardig en stressbestendig.<\li>
 • Je werkt net en kan de werkplek organiseren en rein houden.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een studentencontract voor een maand.<\li>
 • Je werkt volgens een variabel uurrooster met prestaties in het weekend (1 op 2).

De selectie van de jobstudenten gebeurt op basis van een interview en met toepassing van de volgende voorrangsregeling, die slechts geldt voor maximum één kind per gezin:

 1. de opgedane ervaring bij het bestuur en een gunstige evaluatie; <\li>
 2. kinderen van personeelsleden van het OCMW; <\li>
 3. anciënniteit van het personeelslid (vader/moeder van de jobstudent) binnen het OCMW bestuur; <\li>
 4. externe kandidaturen.

 

Interesse? Neem dan ten laatste op woensdag 21/03/2018 contact op met onze personeelsdienst voor bijkomende inlichtingen en/of de aanvraagformulieren. Personeelsdienst, Gemeentehuis Bredene, Centrumplein 1 te 8450 Bredene via het telefoonnummer: 059/33.91.91 of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek.


Deeltijds/voltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelpster (D1-D3)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wél in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren

Wat bieden we?

 • Een deeltijds (tot max 80%)of voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1