beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene
  • deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening
  • deskundige informatica - veiligheidsconsulent

 • vacatures OCMW Bredene
  • deeltijds ZORGKUNDIGE
  • deeltijds Bejaardenhelper†
  • deeltijds Bejaardenhelpster (D1-D3),†
  • Maatschappelijk Werker (m/v)
  • †Een halftijds of deeltijds VERPLEEGKUNDIGE

Vacatures gemeente Bredene


deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening

(niveau B1-B3, contract bepaalde duur)

Wat verwachten we?
Je staat - onder leiding van de stedenbouwkundige ambtenaar - in voor de verwerking van de administratieve taken in de gemeentelijke technische dienst voor wat de Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw betreft.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) richting architectuur, planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw of bouwkunde.
 • Je beschikt bij voorkeur over een degelijke kennis van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en kan planinstrumenten lezen.
 • Je bent flexibel inzake taakinhoud, je bent stipt, je hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Wat bieden we?

 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar (mogelijk verlengbaar voor een periode van 1 jaar).
 • Datum van indiensttreding: november 2017
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1.621,96 EUR (brutobedrag: 2.389,81 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een schriftelijke selectieproef, gevolgd door een selectiegesprek voor de geslaagde kandidaten op een andere datum) en stuur hiervoor uiterlijk zaterdag 30/09/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Zwembadredder

technisch assistent (niveau D1-D3)

Wat verwachten we?

Je helpt een kwaliteitsvol en klantvriendelijk gebruik van de sportinfrastructuur mogelijk te maken via:

 • het toezicht op de baders;
 • het onderhoud van het zwembad, het nazicht van de technische werken en melding van defecten, het stockbeheer van de ontsmetting- en reinigingsproducten; de regeling van temperatuur en controle doucheruimtes;
 • het polyvalent inzetbaar zijn bij de sportdienst.

Wie zoeken we?

 

 • Je bent minstens 18 jaar en in het bezit van het hoger reddersbrevet van het BLOSO of van een ander gelijkwaardig getuigschrift goedgekeurd door het BLOSO.
 • Pc-kennis is een pluspunt.
 • Je bent besluitvaardig en beschikt over een grote verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent flexibel en o.a. bereid om weekendprestaties te leveren.
Wat bieden we?
 • Een voltijdse tewerkstelling van gemiddeld 38 uur per week met een contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar, mogelijk 1 jaar verlengbaar na een gunstige evaluatie van de prestaties.
 • Datum indiensttreding: 01/10/2017
 • Een nettoloon van minimum 1.436,28 EUR (= raming als alleenstaande zonder kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit; bruto 1.904,88 EUR/maand). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren in de openbare sector (onbeperkt) en privť-sector (maximum 6 relevante jaren) meegeteld worden.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand)
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling

Neem deel aan de selectieprocedure (praktische proef en eventueel sollicitatiegesprek) en stuur hiervoor uiterlijk maandag 28/08/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie brevet/getuigschrift) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


deskundige informatica - veiligheidsconsulent

(niveau B1-B3, contract bepaalde duur)

Wat verwachten we?

Je staat Ė onder leiding van de deskundige informatica - in voor het operationeel beheer van server- en netwerksystemen, de algemene coŲrdinatie van het datamanagement binnen gemeente en OCMW en de technische ondersteuning van de diensten, teneinde een vlotte, veilige en efficiŽnte werking en dienstverlening te garanderen. Daarnaast heb je een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid.

Dit houdt o.a. in:
ICT

 • Beheren van de servers, databases, e-mailverkeer en LAN/WAN computernetwerk
 • Beheren en correct uitvoeren van de backup/restore procedures
 • Beheren van software ter controle van het e-mailverkeer en monitoren van de ICT-infrastructuur
 • Opstellen en implementeren van security policies
 • Beheren van firewall
 • In stand houden en verder ontwikkelen van de systeemdocumentatie, procedures, conventies, richtlijnen en interne afspraken
 • Waarborgen van de ICT continuÔteit op systeemtechnisch niveau
 • Verder ontwikkelen en uitbreiden van de systeemtechnische ICT-infrastructuur
 • Anticiperen op toekomstige evoluties en toekomstplannen uitwerken en concretiseren
 • Voorstellen uitwerken ter verbetering van de organisatie
 • Ö
Informatieveiligheid
 • Verder ontwerpen en implementeren van een veiligheidsbeleid;
 • Continu beoordelen van de beveiligingsrisicoís en Ėbehoeften, teneinde de nodige beheersmaatregelen te kunnen nemen;
 • Toezien op en controleren van de logische en fysieke beveiliging van gegevens, teneinde de informatieveiligheid te kunnen verzekeren;
 • Plegen van communicatie en overleg met alle mogelijke betrokken partijen;
 • Bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de regelgeving.

Wie zoeken we? †

 • Je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) richting informatica, toegepaste informatica, automatisatie of computerwetenschappen.
 • Je bent zorgvuldig, kan abstract denken en problemen analyseren en oplossen.
 • Je kan je werk goed plannen en organiseren.
 • Je bent klantgericht en beschikt over de nodige vaardigheden als coach.
 • bij voorkeur in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Wat bieden we?
 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar (verlengbaar met 1 jaar na een gunstige evaluatie van de prestaties).
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1.621,96 EUR (brutobedrag: 2.389,81 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
  Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor uiterlijk woensdag 20/09/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Vacatures bij het OCMW Bredene


deeltijds ZORGKUNDIGE

(niveau C1-C2)

Wat verwachten we?

Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting.
 • Je beschikt ook over het visum van zorgkundige.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
 • Je bent bijvoorkeur snel beschikbaar.

Wat bieden we?

 • Een deeltijds (30,4/38u) vervangingscontract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur, mogelijks verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.†

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je zorgkundig visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

 


deeltijds BEJAARDENHELPER

(niveau D1-D2)

Wat verwachten we?

Als bejaardenhelper sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je beschikt over het visum van zorgkundige.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
 • Je bent bij voorkeur snel beschikbaar.

Wat bieden we?

 • Een deeltijds (maximum 30,4/38u) vervangingscontract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur, mogelijk verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie van je zorgkundig visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).deeltijds Bejaardenhelper (D1-D3), ZORGKUNDIGE (C1-C2) of VERPLEEGKUNDIGE (C3-C4)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we? †

 • Je bent in het bezit van de beroepstitel van verpleegkundige.
 • Je beschikt minstens over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde. Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wťl in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.

 • Je bent oprecht.
  Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
  Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
Wat bieden we?
 • Een deeltijdse (tot max 80%) vervangingsovereenkomst van langere duur (in principe 2 of 3 jaar).
 • Datum in dienst: 01/09/2017
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en een aantrekkelijke verlofregeling.
Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor ten laatste op 31/08/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).Maatschappelijk Werker (m/v)

voltijds

Wat verwachten we?

Onder leiding van het diensthoofd maatschappelijk werk heb je de opdracht om de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden. Als OCMW maatschappelijk werker verzeker je de maatschappelijke dienstverlening, die de burger in staat moet stellen een leven te leiden die beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Wie zoeken we? †††

 • Je bent in het bezit van:
  • ofwel een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent (of daarmee gelijkgesteld),
  • ofwel een diploma bachelor in de sociale gezondheidszorg (of daarmee gelijkgesteld).
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B (geen voorlopig).
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en over verantwoordelijkheidszin.
  Je bent klantgericht, kan problemen analyseren, bespreken en oplossen.
  Je bent stressbestendig.
  Je kan zelfstandig werken en je bent flexibel inzake taakinhoud.
Wat bieden we?
 • Een voltijdse overeenkomst van bepaalde duur tot 30/04/2018
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk.
 • Een geraamd brutoloon van minimum 1.659,99 EUR (nettobedrag: 2.437,58 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
  Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor uiterlijk 08/09/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het OCMW-Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Een halftijds of deeltijds VERPLEEGKUNDIGE

Wat verwachten we?

Als verpleegkundige zorg je samen met je collegaís voor de verpleegtechnische totaalzorg van de 129 bewoners in ons woonzorgcentrum. Je staat garant voor een kwaliteitsvolle en belevingsgerichte zorg op maat. Je houdt hierbij rekening met het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de individuele behoeften van elke bewoner.

Wie zoeken we?

 

 • Je bent in het bezit van de beroepstitel van verpleegkundige.
 • Je beschikt minstens over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde.
 • Je functioneert goed in teamverband.
 • Je staat open voor feedback.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent flexibel, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
Wat bieden we?
 • Een halftijds of een deeltijds (tot max 80%) contract van bepaalde duur van 1 jaar (verlengbaar met ťťn jaar mits gunstige evaluatie).
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren relevante beroepservaring in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestatie van 7,6u (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Neem ten laatste op 09/10/2017 deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1