beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene
  • zomerpersoneel
  • administratief medewerker Ė FinanciŽle dienst††
  • Jobstudent/ monitor Ė buitenschoolse kinderopvang
  • Technisch assistent gemeenschapswacht Ė vaststellend ambtenaar
  • HR-verantwoordelijke† 
 • vacatures OCMW Bredene
  • Jobstudenten keuken/cafetaria
  • Jobstudenten verzorging
  • voor ons dagverzorgingscentrum (DVZ):
  • verpleegkundige (gegradueerd, niveau C3-C4, 22,8u/week)
   zorgkundige (niveau C1-C2, 38u/week)
   Voor ons woonzorgcentrum (WZC)
   verpleegkundige (gegradueerd, niveau C3-C4, 19u/week)

Vacatures gemeente Bredene


AANWERVING ZOMERPERSONEEL 2020

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat voor de maanden juli en augustus 2020 overgegaan zal worden tot het aanwerven in tijdelijk verband (bij voorkeur jobstudenten) van:

Milieuwerker

voorwaarden:

 • geboren zijn in het jaar 2004
 • inwoner zijn van de gemeente Bredene
 • deelnemen aan een voorbereidende cursus (theoretisch en praktisch)

takenpakket:Je staat in voor het helpen rein houden van het strand, de speelpleinen, de openbare pleinen en de straten en lanen van de gemeente.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • eerste helft van juli: 10 plaatsen
 • tweede helft van juli: 10 plaatsen
 • eerste helft van augustus: 10 plaatsen
 • tweede helft van augustus: 10 plaatse

Klik hier voor het formulier†

Interesse? De kandidaturen worden via gewone post uiterlijk op 13/03/2020 en voor het milieuteam uiterlijk op 15/04/2020 bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene, vergezeld van een recent (maximum 3 maanden oud) bewijs van goed zedelijk gedrag (model 1 - model 2 voor de jeugddienst, de dienst buitenschoolse kinderopvang, strandredder en ambulancier- begeleider zon/zee/zorgeloos) en een kopie van het gevraagde diploma of attest (indien het bezit van dit diploma of attest in de voorwaarden vereist wordt).
Bijkomende inlichtingen en aanvraagformulieren voor deze betrekkingen kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel. 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be) of via de website: www.bredene.be (digitaal loket - personeelsdienst).


†administratief medewerker Ė FinanciŽle dienst

(niveau C1-C3 | voltijds)

Wat verwachten we?

Onder de verantwoordelijkheid van de financieel beheerder verleen je assistentie bij het beheer van de boekhouding van het OCMW-bestuur in de meest ruime zin van het woord.
Je staat onder andere in voor het verzekeren van alle administratieve handelingen verbonden aan de financiŽle dienst, zoals: verwerken van de inkomende facturatie, contact onderhouden met leveranciers en collegaís; administratieve ondersteuning inzake opmaak van college- en gemeenteraadsdossiers, parkeerbeheer, controle boekhouding.
Op vraag van de financieel beheerder voer je diverse taken en opdrachten uit i.v.m. boekhouding, belastingen, parkeerbeheer, budget en jaarrekening.

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
 • Je beschikt over goede administratieve vaardigheden (je kan informatie doelgericht rapporteren en registreren op een ordelijke en gestructureerde wijze) en over verantwoordelijkheidszin. Je bent accuraat (je werkt zorgvuldig en zorgt ervoor dat fouten een uitzondering zijn). Je kan je eigen werk goed plannen en organiseren en je bent flexibel inzake taakinhoud en werkmethodes.
 • Vlot kunnen werken met Excel is een pluspunt.

Wat bieden we?

 • Een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur van vermoedelijk 1 jaar (mogelijks verlengbaar, wordt automatisch beŽindigd bij werkhervatting titularis) Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1639,33 EUR (brutobedrag: 1978,58 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (schriftelijke selectie op zaterdagochtend 14/03/2020, mondelinge selectie voor de geslaagde kandidaten op een nog te bepalen tijdstip) en stuur hiervoor uiterlijk woensdag 04/03/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het vast bureau per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Jobstudent/ monitor Ė buitenschoolse kinderopvang

(niveau D1-D3 | augustus)

Wat verwachten we?

Je staat onder leiding van de coŲrdinator in voor de opvang van kinderen en jongeren tussen 2,5 jaar en 12 jaar, die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang.

Wie Zoeken we?

 • Je bent minimum 17 jaar oud op de dag van indiensttreding.
 • Je bent bij voorkeur houder van een diploma in de zorgsector (kinderzorg, verpleegaspirant, jeugd- en gehandicaptenzorg, internaatswerking, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociaal technische wetenschappen, leefgroepenwerking,Ö) of van een attest dat bevestigt dat alle modules van het eerste en tweede studiejaar van de bacheloropleiding Ďonderwijsí of Ďorthopedagogieí met vrucht zijn voltooid.
 • Je hebt een open houding, bent communicatief vaardig en kan in team werken.
 • Je hebt een verzorgd voorkomen en straalt dynamisme uit.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.

Wat bieden we?

 • Een leuke job in een dynamisch en enthousiast team.
 • Voor augustus een bruto-maandloon van 1.981,31 EUR (exclusief eindejaarstoelage).

Bijkomende inlichtingen en kandidaatstellingsformulieren voor deze betrekking kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel: 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be ).

Interesse? Stuur dan zo vlug mogelijk je gemotiveerde kandidatuur (cv + een recent getuigschrift goed zedelijk gedrag model 2 Ė max 3 maanden oud) aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail ontvangen hebt). We nemen daarna telefonisch contact met je op voor een sollicitatiegesprek.


Technisch assistent gemeenschapswacht Ė vaststellend ambtenaar

(niveau D1-D3 | voltijds)

Wat verwachten we?

Onder leiding van de coŲrdinator gemeenschapswachten, staat de gemeenschapswacht Ė vaststellend ambtenaar in voor de doeltreff ende uitvoering van een brede waaier aan opdrachten in het kader van de criminaliteits- en overlastpreventie enerzijds en het vaststellen en rapporteren van inbreuken op diverse gemeentelijke reglementen anderzijds. De gemeenschapswacht Ė vaststellend ambtenaar is een belangrijke schakel in de opbouw van een veilige, respectvolle en normbewuste samenleving in onze gemeente.

Wie zoeken we?

 • Je hebt bij voorkeur kennis van de wetgeving inzake gemeentelijke administratieve sancties.
 • Je hebt kennis van courante informaticatoepassingen voor tekstverwerking en digitale communicatie.
 • Je bent accuraat, nauwkeurig en stipt. Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en over verantwoordelijkheidszin.
 • Je kan je eigen werk goed plannen en organiseren en je bent flexibel inzake taakinhoud.

Wat bieden we?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1657,84 EUR (brutobedrag: 1981,83 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 85 EUR per maand.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor uiterlijk 22/04/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen


HR-verantwoordelijke

(niveau A5a-A5b) (contract onbepaalde duur, voltijds, met aanleg van een wervingsreserve van een jaar)

Het gemeentebestuur van Bredene is voor het lokaal bestuur Ė een overkoepelende organisatie gemeente/OCMW met zoín 370 collegaís - op zoek naar een HR-verantwoordelijke om een dynamisch, innovatief en inspirerend HR-beleid uit te bouwen in lijn met de waarden en normen van de organisatie. Warm Bredene is een gemeente in beweging! De aanstelling van een HR-verantwoordelijke biedt de kans om concreet vorm te geven aan een nieuwe functie, een vernieuwende invulling te geven aan het HR-beleid en bij te dragen aan de verdere groei van de organisatie door te focussen op het optimaal aanwenden van het menselijk kapitaal.

Jouw missie

 • Je bent een gedreven en innovatieve strategische partner voor de organi- satie die, samen met je collegaís uit het managementteam, zorgt voor een coherent en hedendaags HR-beleid dat is afgestemd op de huidige en toekomstige noden van de gemeente Bredene. Je hebt een gedegen ervaring binnen HR, een affiniteit met HR-analytics en OD-processen.
 • Je bent een gepassioneerde HR-professional die de richting uitzet en zowel operationeel als strategisch meedenkt: je zet de basis op orde (optimaliseren van processen en systemen) en geeft mee vorm aan een innovatief, toekomstgericht (HR-) beleid.
 • Naast het begeleiden van veranderingen en het stimuleren van de gewenste bedrijfscultuur fungeer je ook als een echte sparringpartner voor de leidinggevenden. Je bent hun klankbord en adviseert hen in verschillende HR-gerelateerde onderwerpen. Je coacht en ondersteunt hen en verhoogt via allerlei initiatieven het ďpeople managementĒ niveau binnen de organisatie.
 • Je staat proactief in voor de ontwikkeling, verbetering en implementatie van HR-projecten, processen en systemen met focus op het opzetten van:
   een vernieuwend selectie- en wervingsbeleid,
  • een leadership- en coachingprogramma,
  • een learning- en developmentstrategie,
  • een inspirerende en innovatieve feedbackcultuur,
  • het ontwikkelen van kwalitatieve onboardingprogrammaís, ...
  • welzijn op het werk, inzetbaarheid, tevredenheid en betrokkenheid, diversiteit en zinvol werken zijn een aantal van de speerpunten waar jij op inzet, zodat elke medewerker zich goed voelt binnen de organisatie en het verschil kan maken.
 • Mede door jouw creatieve inbreng op het vlak van employerbranding straalt de organisatie een positief imago uit naar potentiŽle nieuwe medewerkers.
 • Je maakt een HR-jaarplan en HR-budget op en bewaakt de voortgang ervan.
 • Je bewaakt het HR-beleid en haar toepassingen en komt met optimalisatievoorstellen die je ook daadwerkelijk in de praktijk kan omzetten.
 • Je bent op de hoogte van de laatste vernieuwende trends in HR en coaching en past het aanbod daarop aan.
 • Je volgt markttendensen op, analyseert data en adviseert het managementteam.
 • Je draagt vernieuwing uit doorheen de ganse organisatie.
 • Je werkt nauw samen met je collegaís uit het managementteam.

Jouw profiel

 • Je beschikt over een masterdiploma en kan terugblikken op minstens vijf jaar ervaring in een generalistische en strategische HR-rol bij de overheid of in de privťsector.
 • Je houdt ervan om een HR-beleid uit te bouwen in een veranderende omgeving waarin je kan optreden als een diplomatische, overtuigende en impactvolle ďchange agentĒ.
 • Je combineert een inspirerende leiderschapsstijl met een strategische en innoverende visie op de toekomst.
 • Je bent een initiatiefnemer met innoverende ideeŽn, die strategisch inzicht en operationele focus weet te combineren (durven, denken en doen).
 • Je neemt ownership en weet de HR-verantwoordelijkheden te verankeren in de hele organisatie.
 • Je bent een organisator en facilitator die de noden op HR-vlak correct identificeert en efficiŽnte processen voorstelt op maat.
 • Integriteit en respect zijn belangrijke aspecten voor jou. Je bent iemand die graag met mensen connecteert en hen bijstaat waar mogelijk ook in moeilijke situaties. Je onderhoudt ook goede relaties met alle stakeholders in de organisatie.
 • Je bent projectmatig, gedisciplineerd en bent creatief in het uitwerken van oplossingen.
 • Je bent dynamisch en hebt een groot aanpassingsvermogen.

Ons aanbod

 • Wij bieden een afwisselende en uitdagende functie binnen een dynamische veranderende omgeving met ruimte voor eigen initiatief en autonomie.
 • Naast de inhoudelijke uitdaging en kansen bieden we een aantrekkelijk salaris op basis van de weddenschaal A5a-A5b (geÔndexeerde brutojaarwedde: min. 49.445 EUR Ė max. 84.610 EUR), aangevuld met een uitgebreid pakket extralegale voordelen. Voor de berekening van het salaris worden de jaren anciŽnniteit in de openbare sector (onbeperkt) en de relevante jaren in de privť-sector of als zelfstandige (eveneens onbeperkt) in rekening gebracht. Voor de relevante anciŽnniteit wordt tevens schaalanciŽnniteit toegekend.
 • Extralegale voordelen:
  • vakantiegeld en eindejaarstoelage
  • hospitalisatieverzekering (uitgebreide formule)
  • maaltijdcheques
  • maximale fietsvergoeding voor woon-werk verkeer
  • tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %)
  • glijdende uurroosters
  • aantrekkelijke verlofregeling (minstens 30,5 vakantiedagen op jaarbasis)
  • de nodige opleidingsmogelijkheden

(*) De selectieprocedure wordt uitbesteed aan een extern selectiebureau en bestaat uit een proef (schriftelijk en/of mondeling) die de managements-, leiderschaps- en HR-capaciteiten van de kandidaten toetst. Voor de kandidaten die hiervoor slagen, volgt ook nog een assessmentproef.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (*) en stuur hiervoor uiterlijk 30/04/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en bewijs van minstens vijf jaar ervaring) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail (tegen ontvangstbericht): personeelsdienst@bredene.be. Meer info via de personeelsdienst (059/33.91.91) of via www.bredene.be.

Klik hier voor de bijlageVacatures bij het OCMW Bredene


Het OCMW-bestuur van Bredene gaat voor de Ė fonkelnieuwe! - campus van het WZC Jacky Maes via een selectie met aanleg van een wervingsreserve (duur: 1 jaar) over tot de volgende aanwervingen:

voor ons dagverzorgingscentrum (DVZ):

verpleegkundige (gegradueerd, niveau C3-C4, 22,8u/week)
zorgkundige (niveau C1-C2, 38u/week)

voor ons woonzorgcentrum (WZC):

verpleegkundige (gegradueerd, niveau C3-C4, 19u/week)

(niveau E1-E3)

Wat verwachten we?

Als medewerker van ons DVZ sta je mee in voor het bieden van een kwalitatieve dienstverlening aan de bezoekers. Als medewerker van ons WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner.

Diplomavoorwaarden :

 • verpleegkundige (gegradueerd): diploma vierde graad secundair onderwijs in de verpleegkunde (of brevet aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde);
 • zorgkundige: diploma secundair onderwijs en visum zorgkundige

Wat bieden we?

 

Contracten van onbepaalde duur / geÔndexeerde brutojaarwedde gegradueerd verpleegkundige: voor 22,8u/week: min. 16.609 EUR Ė max. 27.734 EUR; voor 19u/week: min. 13.841 EUR Ė max. 23.112 EUR / geÔndexeerde brutojaarwedde voltijds zorgkundige: min. 23.591 EUR Ė max. 39.695 EUR / onbeperkte toekenning anciŽnniteit openbare sector en relevante anciŽnniteit privť-sector (als geldelijke en schaalanciŽnniteit) / maaltijdcheques / fietsvergoeding woon-werk verkeer / hospitalisatieverzekering / vakantiegeld en eindejaarstoelage / aantrekkelijke verlofregeling / tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %). Opmerking: Ben je niet permanent beschikbaar, maar ben je geÔnteresseerd in het leveren van losse prestaties? Laat het ons zeker weten, misschien vinden we iets op jouw maat!

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (gestructureerd interview) en stuur uiterlijk 03/04/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en/of visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail). Het kan zijn dat deze oproep verlengd wordt. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info onze website www. bredene.be.


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1