beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures†Gemeente Bredene
  • Onthaalouders (m/v)
  • halftijds (*) begeleider - buitenschoolse kinderopvang††
  • lesgever - KUNSTACADEMIE
  • startbaner - verkeersveiligheid
  • Technisch assistent Ė elektricien
  • Technisch assistent Ė polyvalent medewerker
 • vacatures OCMW Bredene
  • DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE (C1-C2) OF BEJAARDENHELPER (D1-D3)
  • Verpleegkundige
  • Zorgkundige
  • een deel- of voltijds zorgkundige
  • Maatschappelijk Werker†
 • vacatures AGB Bredene

Vacatures bij het Gemeente Bredene


Onthaalouders (m/v)

Functieomschrijving

Het gemeentebestuur Bredene is op zoek naar enthousiaste ONTHAALOUDERS (m/v) om het team onthaalouders te versterken.

Jouw profiel
 • Je bent minstens 18 jaar en spreekt vloeiend Nederlands
 • Je kan voor jezelf en je huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar een uittreksel strafregister(model2) voorleggen
 • Jij en je huisgenoten verkeren in een goede gezondheid
 • Je gezin staat achter je keuze
 • Je bent geboeid door kinderen en helpt ze hun eerste stappen in de wereld te zetten
 • Je vindt het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met ouders om een kwalitatieve opvang te garanderen
 • Je neemt een open houding aan en toont begrip voor verschillende manieren van opvoeden
 • Je kan goed organiseren en plannen
 • Je werkt graag alleen
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
 • Je durft jezelf in vraag stellen en wil bijleren
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de dienst
 • Je bent bereid om voor de start een attest levensreddend handelen te behalen en de module ďwerken in de gezinsopvangĒ te volgen (20u)
 • Beschik je niet over een erkend diploma/certificaat, dan dien je ten laatste op 1 april 2024 je kwalificatie te behalen. Je zal hier de nodige informatie en ondersteuning in krijgen. Je volgt voor de opstart de module ďWerken in de kinderopvangĒ(20u)
Wat biedt het gemeentebestuur Bredene
 • Begeleidt en ondersteunt je werk
 • Geeft je de nodige informatie
 • Neemt de administratie voor haar rekening
 • Zorgt voor een stipte uitbetaling van jouw onkostenvergoeding
 • Biedt jou gratis vorming aan
 • Geeft jou een starterspremie van 450 EUR
 • Biedt jou een uitgebreide speelotheek aan
 • Je maakt deel uit van een team onthaalouders

Jouw statuut

Werk je als onthaalouder, dan krijg je een eigen sociaal statuut

 • Je ontvangt een belastingvrije onkostenvergoeding (per dag, per kind)
 • Je bouwt sociale zekerheid op (pensioen, kinderbijslag en geboortepremie)
 • Je bent verzekerd tegen ziekte, arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Je hebt recht op een vergoeding (opvanguitkering RVA) wanneer kinderen buiten je wil niet komen

Interesse? Ben je geÔnteresseerd in deze vacature, wil je graag deel uitmaken van ons team onthaalouders en wil je elke dag het beste van jezelf geven om kinderen een fantastische tijd te bezorgen? Aarzel dan niet en neem contact op met Sandra Roelens, verantwoordelijke dienst onthaalgezinnen, 059/33 97 70 of huisvanhetkind@bredene.behalftijds (*) begeleider - buitenschoolse kinderopvang

(niveau D1-D3 | contract onbepaalde duur)

Opmerking: met een uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens de schoolvakanties (via contracten van bepaalde duur)

Wat verwachten we?

  Je staat onder leiding van de coŲrdinator in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar die gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest Ďbegeleider buitenschoolse opvangí van een door Kind en Gezin erkende opleiding of van volgend diploma: 3de graad TSO Ďbijzondere jeugdzorgí, specialisatiejaar TSO Ďinternaatswerkingí of Ďleefgroepenwerkingí, specialisatiejaar BSO Ďkinderzorgí (of hiermee gelijkgestelde diplomaís). Ook een studiebewijs van een met vrucht gevolgde opleiding in het onderwijs voor sociale promotie van de Hoger Secundair Technische Leergangen ĎJeugd- en Gehandicaptenzorgí is toegelaten.
 • Je kan goed omgaan met kinderen, je bent creatief en hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.
Wat bieden we?
 • Contract:
  • een halftijdse tewerkstelling van 19u/week met een contract van onbepaalde duur;
  • een uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens de schoolvakanties met een contract van bepaalde duur.
 • Een brutoloon van minimum 990,91 EUR per maand (geraamd netto: 930,46 EUR (alleenstaand, geen kinderen ten laste)) voor de halftijdse tewerkstelling. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee. Maaltijdcheques ter waarde van Ī 50 EUR per maand voor de halftijdse tewerkstelling.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure op woensdag 23/09/2020 in de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang, Prinses Elisabethlaan 47 te 8450 Bredene en stuur hiervoor uiterlijk 16/09/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.


lesgever - KUNSTACADEMIE

(met bediendencontract (geen onderwijs) | deeltijds)

Opmerking: Het aanwervingsexamen wordt pas effectief georganiseerd als blijkt dat er geen interne kandidaten zijn voor de voorrangsprocedure van bevordering.

Wat verwachten we? Je geeft les in de gemeentelijke kunstacademie aan de leeftijdsgroep voor kinderen van 6 tot 14 jaar. Je leert hen hun creativiteit ontdekken, hun techniek bij te stellen en hun artistiek niveau te verhogen. Je leert onder andere een aantal algemene technieken aan.

Wie zoeken we?
 • Je bent in het bezit van een diploma van minstens hoger onderwijs van ťťn cyclus (bij voorkeur een pedagogisch diploma).
 • Je bent bereid om volgens het onderstaand uurrooster prestaties te leveren:
  • lesgeversuren (4u/week):
   • woensdag van 14.00 uur tot 16.00 uur;
   • zaterdag van 14.00 uur tot 16.00 uur.
 • flexibele prestaties (gemiddeld 3u/week): waaronder lesvoorbereidingen en andere prestaties volgens de noden van de kunstacademie.
 • Je bent creatief, neemt initiatief en werkt klantgericht.
Wat bieden we?
 • Een deeltijdse tewerkstelling als bediende (opgelet: niet in het kader van onderwijs) van gemiddeld 7 uur per week.
 • Contracten van bepaalde duur per tewerkstellingsperiode met aaneensluitende prestaties tijdens het academiejaar 2020 - 2021. Er worden geen prestaties geleverd tijdens de feestdagen en schoolvakanties Datum van indiensttreding/aanvang academiejaar: zaterdag 12/09/2020.
 • Een brutoloon van 16,09 EUR/uur (voor een maand met maximum 31,5 tewerkstellingsuren wordt het nettomaandloon geraamd op 444,91 EUR).

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor uiterlijk dinsdag 08/09/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


startbaner - verkeersveiligheid

Opmerking: Het aanwervingsexamen wordt pas effectief georganiseerd als blijkt dat er geen interne kandidaten zijn voor de voorrangsprocedure van bevordering.

Wat verwachten we?

 • Je wordt tewerkgesteld in het kader van het Startbanenproject Verkeersveiligheid ter bevordering van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen.
 • li> Je wordt ingezet als gemachtigd opzichter aan de scholen. Je werkt mee aan verkeerskundige/educatieve activiteiten, je werkt mee aan de fietscontrole bij scholen, je zorgt voor de veiligheid op en rond de speelpleinen.li> Je bent handig en kan kleine herstellingen aan speeltoestellen uitvoeren.

Wie zoeken we?

 • Je bent geboren na 30/09/1995 (hierdoor kom je in aanmerking voor een startbaan tot en met uiterlijk het 3de kwartaal van 2021) en minstens 18 jaar op de dag van de indiensttreding.
 • li> Je bent laaggeschoold (maximum behaald diploma: lager secundair onderwijs of niet in het bezit zijn van een diploma van het 2de jaar van de 3de graad van het ASO, TSO of KSO en ook niet in het bezit zijn van een studiegetuigschrift van het 7de specialisatiejaar).li> Je bent bereid tot het volgen van een opleiding met als doel het behalen van het diploma secundair onderwijs.li> Je bent stipt en hebt zin voor verantwoordelijkheid.li> Je bent handig, flexibel en dynamisch.
Wat bieden we?
 • Een voltijds contract van bepaalde duur van 1 jaar.
 • li> De mogelijkheid tot verlenging van de tewerkstelling na gunstige evaluatie van de prestaties (het contract kan maximaal voor de duur van nog eens 1 jaar verlengd worden tot en met het kwartaal waarin je 26 jaar wordt).li> Een bruto-maandloon van minimum Ī 1.838 EUR.li> Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 100 EUR per maand.li> Vakantiegeld, eindejaartoelage en tweede pensioenpijler.li> Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.li> Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Contacteer dan ten laatste op woensdag 23/09/2020) onze personeelsdienst, Gemeentehuis, Centrumplein 1 te 8450 Bredene via het telefoonnummer: 059/33.91.91 of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatieproef.


Technisch assistent Ė elektricien

(niveau D1-D3 | voltijds)

Opmerking: Het aanwervingsexamen wordt pas effectief georganiseerd als blijkt dat er geen interne kandidaten zijn voor de voorrangsprocedure van interne personeelsmobiliteit.

Wat verwachten we? Onder leiding van het diensthoofd technische dienst en van de ploegbaas, sta je er mee voor in dat de burgers en het personeel van de gemeente gebruik kunnen maken van verzorgde en veilige infrastructuur, accommodaties en materiaal. Je maakt deel uit van de ploeg gebouwen, speelpleinen en openbare werken en werkt als elektricien.

Wie zoeken we?

 

 • Je beschikt als elektricien over kennis op vlak van monteren, installeren en repareren van elektricien installaties.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent iemand die:
  • flexibel en dynamisch is;
  • stipt is, kwaliteitsbewust is en zin heeft voor orde en netheid;
  • bereid is tot samenwerken;
Wat bieden we?

 

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1657,84 EUR (brutobedrag: 1981,83 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 100 EUR per maand.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (selectie op zaterdag 10/10/2020) en stuur hiervoor uiterlijk 30/09/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.


Technisch assistent Ė polyvalent medewerker

(niveau D1-D3 | voltijds)

Wat verwachten we? Onder leiding van het diensthoofd technische dienst en van de ploegbaas, sta je er mee voor in dat de burgers en het personeel van de gemeente gebruik kunnen maken van verzorgde en veilige infrastructuur, accommodaties en materiaal. Je maakt deel uit van de ploeg gebouwen, speelpleinen en openbare werken die bestaat uit de volgende afdelingen: metsers, elektro - mechanica, sanitair, schilders en schrijnwerkers.

Wie zoeken we?

 • Je bent bij voorkeur technisch geschoold en in het bezit van een rijbewijs B.
 • Weekend- en avondwerk schrikken je niet af.
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent iemand die:
  • flexibel en dynamisch is;
  • stipt is, kwaliteitsbewust is en zin heeft voor orde en netheid;
  • bereid is tot samenwerken;
Wat bieden we?

 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1657,84 EUR (brutobedrag: 1981,83 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 100 EUR per maand.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (selectie op zaterdag 10/10/2020) en stuur hiervoor uiterlijk 30/09/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.


Vacatures bij het OCMW Bredene


DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE (C1-C2) OF BEJAARDENHELPER (D1-D3)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoek we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel) certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wťl in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren

Wat bieden we?

 • Een deeltijds of voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Stuur je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Verpleegkundige
(gegradueerd, niveau C3-C4, vol- of deeltijds)

Wat verwachten we?†

Als medewerker van ons WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner.

Diplomavoorwaarden:

ē  Diploma vierde graad secundair onderwijs in de verpleegkunde (of brevet aanvullend secun-dair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde).

ē  Ook studenten worden tot de selectieprocedure toegelaten, op voorwaarde dat zij binnen een termijn van max. 7 maanden deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het diploma.

Wat bieden we?

Een vol- of deeltijds contract van onbepaalde duur / geÔndexeerde brutojaarwedde voltijds gegradueerd verpleegkundige: min. 28.308 EUR Ė max. 46.223 EUR / onbeperkte toekenning anciŽnniteit openbare sector en relevante anciŽnniteit privť-sector (als geldelijke en schaalan-ciŽnniteit) / maaltijdcheques / fietsvergoeding woon-werk verkeer / hospitalisatieverzekering / vakantiegeld en eindejaarstoelage / aantrekkelijke verlofregeling / tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %).

Opmerking: Ben je niet permanent beschikbaar, maar ben je geÔnteresseerd in het leveren van losse prestaties? Laat het ons zeker weten, misschien vinden we iets op jouw maat!

Interesse?

Neem deel aan de selec-tieprocedure (gestructureerd interview, met uitnodiging minstens 10 kalenderdagen op voorhand) en stuur zo snel mogelijk jouw kan-didaatstelling (sollici-tatiebrief met CV, kopie diploma of studiebewijs en verklaring eindexa-men binnen 7 maanden) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeels-dienst@bredene.be (op-gelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandida-tenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail). Het kan zijn dat deze oproep verlengd wordt. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info : infobundel


een deel- of voltijds zorgkundige

(C1-C2 | vervangingsovereenkomst | 38u/week)

Wat verwachten we? Als medewerker van DVC sta je mee in voor het bieden van een kwalitatieve dienstverlenging aan de bezoekers. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bezoeker.

Wie zoeken we?
 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting, behaald via dagonderwijs, via sociale promotie of volwassenonderwijs of via deeltijdsonderwijs.
 • Je beschikt over een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld onderwijs en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
Wat bieden we?
 • Deel- of voltijds vervangingscontract (werkverwijdering/zwangerschap/zorgkrediet) van onbepaalde duur (vermoedelijk van 01/10/2020 t.e.m. 31/05/2021, wordt automatisch beŽindigd bij werkhervatting titularis).
 • GeÔndexeerde brutojaarwedde (voltijds): min. 23.591 EUR Ė max. 39.695 EUR (onbeperkte overname anciŽnniteit openbare sector en relevante anciŽnniteit privť-sector).
 • Maaltijdcheques.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
 • Tweede pensioenpijler

Interesse? Neem deel aan een gestructureerd interview op maandag 07/09/2020 en stuur uiterlijk 03/09/2020 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en/of visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Het kan zijn dat deze oproep verlengd wordt. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info onze website www.OCMWbredene.be.


†Maatschappelijk Werker

(Voltijds)

Opmerking: Het aanwervingsexamen wordt pas effectief georganiseerd als blijkt dat er geen interne kandidaten zijn voor de voorrangsprocedure van bevordering.

Wat verwachten we? Onder leiding van het diensthoofd maatschappelijk werk heb je de opdracht om de personen en gezinnen te helpen bij het opheffen of verbeteren van de noodsituaties waarin zij zich bevinden. Als OCMW maatschappelijk werker verzeker je de maatschappelijke dienstverlening, die de burger in staat moet stellen een leven te leiden die beantwoordt aan de menselijke waardigheid.

Wie zoeken we?
 • Je bent in het bezit van:
  • ofwel een diploma bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent (of daarmee gelijkgesteld),
  • ofwel een diploma bachelor in de sociale gezondheidszorg (of daarmee gelijkgesteld).
 • Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs B (geen voorlopig).
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en over verantwoordelijkheidszin.
  Je bent klantgericht, kan problemen analyseren, bespreken en oplossen.
  Je bent stressbestendig.
  Je kan zelfstandig werken en je bent flexibel inzake taakinhoud.
Wat bieden we?
 • Contract:
  • 3 voltijdse contracten van bepaalde duur van 1 jaar (eventueel met maximum 1 jaar verlengbaar), datum van in dienst: zo vlug mogelijk;
  • 1 voltijdse contract van bepaalde duur van midden november t.e.m. 31/03/2021.
 • Een geraamd brutoloon voor een voltijdse tewerkstelling: minimum 2.486,38 EUR (nettobedrag: 1.764,62 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
  Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 100 EUR per maand.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview op vermoedelijk 29 of 30/09/2020) en stuur hiervoor uiterlijk 23/09/2020 jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1