beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene
  • Jobstudent technisch beambte -schoonmaak
 • vacatures OCMW Bredene
  • Deeltijds/voltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelpster (D1-D3)
  • Zorgkundige (niv. C1-C2)
  • voltijds VERPLEEGKUNDIGE (C3 Ė C4)
  • Een voltijds en een deeltijds (35%) VERPLEEGKUNDIGE
  • halftijds LOGISTIEK ASSISTENT † †

Vacatures gemeente Bredene


Jobstudent technisch beambte -schoonmaak

(niveau E1-E3 | augustus))

Je staat in voor het helpen rein houden van de lokalen van het gemeentebestuur.

Wat verwachten we?

Je staat onder de verantwoordelijkheid van de financieel beheerder in voor de gemeentelijke boekhouding om zo bij te dragen tot een financieel stabiele organisatie.

Wie zoeken we?

 • Je bent minimum 18 jaar oud op de dag van indiensttreding.
 • Je bent stipt en hebt zin voor orde en netheid.
 • Je bent bereid tot samenwerken.

 

Wat bieden we?

 • Een leuke job voor de maand augustus in een dynamisch en enthousiast team.
 • Een bruto-maandloon van 2.218,43 EUR (inclusief eindejaarstoelage).

Interesse? Contacteer dan zo snel mogelijk onze personeelsdienst. Gemeentehuis Bredene, Centrumplein 1 te 8450 Bredene via het telefoonnummer: 059/33.91.91 of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek.


Vacatures bij het OCMW Bredene

Het OCMW-bestuur van Bredene gaat over tot de aanwerving van:


Deeltijds/voltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelper (D1-D3)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wťl in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren

Wat bieden we?

 • Een deeltijds of voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Het OCMW-bestuur van Bredene gaat voor de vlinderploeg (*) van het WZC Jacky Maes via een selectie met aanleg van een wervingsreserve (duur: 3 jaar) over tot de aanwerving voor:

Zorgkundige (niv. C1-C2)

Wat verwachten we?

 Als medewerker van ons WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Met jouw expertise zorg je ervoor dat de bewoners een fijne tijd beleven, van bij het opstaan tot het slapengaan. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner.

Diplomavoorwaarden (ook studenten worden toegelaten mits ze binnen max. 7 maanden deelnemen aan de eindexamens):†

 • †diploma secundair onderwijs en visum zorgkundige

Wat bieden we?

 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • GeÔndexeerde brutojaarwedde: min. 23.277 EUR Ė max. 38.153 EUR.
 • Voor de berekening van het salaris telt de anciŽnniteit in de openbare sector onbeperkt mee. Relevante privť-anciŽnniteit telt eveneens onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding voor woonwerk verkeer, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld en eindejaarstoelage, aantrekkelijke verlofregeling. †

(*) In de vlinderploeg ben je flexibel inzetbaar op alle diensten waar er zich kortstondige afwezigheden manifesteren. Je bent vooraf op jaarbasis op de hoogte van de te werken dagen.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur uiterlijk 28/05/2018 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en/of visum of studiebewijs en verklaring eindexamen binnen 7 maanden) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail). Het kan zijn dat deze oproep verlengd wordt. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info onze website www.OCMWbredene.be.

infobundel zorgkundige

   

Een voltijds VERPLEEGKUNDIGE (C3 Ė C4) voor een tijdelijke vervanging wegens ziekte

Wat verwachten we?

Als verpleegkundige zorg je samen met je collegaís voor de verpleegtechnische totaalzorg van de 129 bewoners in ons woonzorgcentrum. Je staat garant voor een kwaliteitsvolle en belevingsgerichte zorg op maat. Je houdt hierbij rekening met het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de individuele behoeften van elke bewoner.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van de beroepstitel van verpleegkundige.
 • Je beschikt minstens over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde.
 • Je functioneert goed in teamverband.
 • Je staat open voor feedback.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent flexibel, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we?

 • Een tijdelijk voltijds vervangingscontract wegens ziekte (wordt automatisch beŽindigd bij werkhervatting titularis).
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren relevante beroepservaring in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestatie van 7,6u (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem zo vlug mogelijk deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

 


Een voltijds en een deeltijds (35%) VERPLEEGKUNDIGE

(C3 Ė C4)

Wat verwachten we?

Als verpleegkundige zorg je samen met je collegaís voor de verpleegtechnische totaalzorg van de 129 bewoners in ons woonzorgcentrum. Je staat garant voor een kwaliteitsvolle en belevingsgerichte zorg op maat. Je houdt hierbij rekening met het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de individuele behoeften van elke bewoner.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van de beroepstitel van verpleegkundige.
 • Je beschikt minstens over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde.
 • Je functioneert goed in teamverband.
 • Je staat open voor feedback.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent flexibel, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

 

Wat bieden we?

 • Een voltijds contract en een deeltijds (35%) contract van bepaalde duur van een jaar, mogelijk met maximum een jaar verlengbaar na gunstige evaluatie prestaties.
 • Datum van indiensttreding: 22/05/2018.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren relevante beroepservaring in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestatie van 7,6u (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem zo vlug mogelijk deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of diploma) ten laatste op 13/05/2018 naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


halftijds LOGISTIEK ASSISTENT

(niveau D1-D3)

Je staat in voor het helpen rein houden van de lokalen van het gemeentebestuur.

Wat verwachten we?

Als logistiek assistent bied je hulp op de verschillende zorgafdelingen. Je verleent logistieke steun aan het verzorgend en verplegend personeel door bewonersgerichte ondersteunende taken uit te voeren. Maar je neemt niet deel aan de directe zorgverlening van de bewoners. Je takenpakket bestaat uit:

 • huishoudelijke taken, zoals het verdelen van linnen, het onderhoud van rolwagens, het reinigen van wc-stoelen, het ordenen van de kamers en dienstlokalen, Ö
 • hoteltaken, zoals assistentie bij het maaltijdgebeuren, bedden opmaken, drankvoorraad aanvullen, Ö
 • ondersteunende administratieve taken, zoals het opvolgen, bestellen en aanvullen van medisch materiaal, verzorgingsproducten, incontinentiemateriaal, bijvoeding,Ö
 • het intern vervoer van bewoners.

 

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van het brevet of getuigschrift van logistiek assistent.
 • Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de betrokkene niet werd veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI, VII, titel VIII, hoofdstuk I, II, artikel 422bis, IV en VI en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek.
 • Je functioneert goed in teamverband.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent enthousiast, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.

 

Wat bieden we?

 • Een halftijds (19/38u, met dagelijkse prestaties tijdens de voormiddag) contract van bepaalde duur voor 1 jaar, maximum verlengbaar na een gunstige evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk
 • Een geraamd nettoloon per maand (halftijds, alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciŽnniteit): minimum 894,34 EUR (brutobedrag: 952,44 EUR).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privťsector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview, vermoedelijk op maandag 28 of dinsdag 29/05/2018) en stuur hiervoor uiterlijk op woensdag 23/05/2018 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of getuigschrift) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1