beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene
  • deskundige informatica - veiligheidsconsulent†
 • vacatures OCMW Bredene
  • deeltijds ZORGKUNDIGE
  • deeltijds Bejaardenhelper†
  • deeltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelper (D1-D3)
  • voltijds technisch beambte onderhoud

Vacatures gemeente Bredene


deskundige informatica - veiligheidsconsulent

niveau B1-B3, contract bepaalde duur

Wat verwachten we? †

Je hebt een adviserende, stimulerende, documenterende en controlerende opdracht inzake informatieveiligheid. Dit houdt o.a. in:

 • verder ontwerpen en implementeren van een veiligheidsbeleid;
 • continu beoordelen van de beveiligingsrisicoís en Ėbehoeften, teneinde de nodige beheersmaatregelen te kunnen nemen;
 • toezien op en controleren van de logische en fysieke beveiliging van gegevens, teneinde de informatieveiligheid te kunnen verzekeren;
 • plegen van communicatie en overleg met alle mogelijke betrokken partijen;
 • bijhouden van trends en ontwikkelingen in het vakgebied en de regelgeving.

Daarnaast sta je mee in voor een geÔntegreerd informaticasysteem voor alle diensten van het bestuur en het dagelijks beheer ervan.†

Wie zoeken we? †

 • Je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) richting informatica, toegepaste informatica, automatisatie of computerwetenschappen.
 • Je bent zorgvuldig, kan abstract denken en problemen analyseren en oplossen.
 • Je kan je werk goed plannen en organiseren.
 • Je bent klantgericht en beschikt over de nodige vaardigheden als coach.
Wat bieden we?
 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar (verlengbaar met 1 jaar na een gunstige evaluatie van de prestaties).
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1.621,96 EUR (brutobedrag: 2.389,81 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
  Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
 •  

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor uiterlijk woensdag 15/11/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Vacatures bij het OCMW Bredene


deeltijds ZORGKUNDIGE

(niveau C1-C2)

Wat verwachten we?

Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting.
 • Je beschikt ook over het visum van zorgkundige.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
 • Je bent bijvoorkeur snel beschikbaar.

Wat bieden we?

 • Een deeltijds (30,4/38u) vervangingscontract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur, mogelijks verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.†

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je zorgkundig visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

 


deeltijds BEJAARDENHELPER

(niveau D1-D2)

Wat verwachten we?

Als bejaardenhelper sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je beschikt over het visum van zorgkundige.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
 • Je bent bij voorkeur snel beschikbaar.

Wat bieden we?

 • Een deeltijds (maximum 30,4/38u) vervangingscontract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur, mogelijk verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie van je zorgkundig visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). 

 

deeltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelper (D1-D3)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we? †

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wťl in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je bent empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
Wat bieden we?
 • Een halftijds vervangingscontract van onbepaalde duur (vermoedelijk t.e.m. 05/03/2018).
 • Datum indiensttreding: zo snel mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
 •  

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

 


voltijds technisch beambte onderhoud

(E1-E3) voor een tijdelijke vervanging wegens ziekte

Wat verwachten we?

Als technisch beambte onderhoud sta je in voor het onderhoud binnen de gebouwen die beheerd worden door het OCMW (woonzorgcentrum Jacky Maes, sociaal huis, serviceflats,Ö) zodat deze optimaal en hygiŽnisch onderhouden worden. Je beheerst de kennis van professioneel schoonmaken en past deze toe. Je voert je taken uit volgens bepaalde reinigingstechnieken en hygiŽneregels om kruisbesmetting te voorkomen. Je streeft naar orde, efficiŽntie en kwaliteit bij het reinigen en het onderhoud.

Wie zoeken we?

 

 • Je bent onmiddellijk beschikbaar.
 • Je spreekt vlot Nederlands.
 • Je bent ordelijk en stelt hoge eisen aan kwaliteit.
 • Je kan goed in team werken, maar kan ook met de nodige instructies zelfstandig aan de slag.
 • Je bent klantgericht en hebt affiniteit met valide, mindervalide en demente bejaarden.
 • Je legt de nodige flexibiliteit aan de dag en hebt geen problemen met werken op zaterdag (gemiddeld 1x per maand) en de reeds geplande feestdagen.
Wat bieden we?
 • Een tijdelijk vervangingscontract wegens ziekte (wordt automatisch beŽindigd bij werkhervatting titularis).
 • Een geraamd nettoloon per maand (voltijds, alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciŽnniteit): minimum 1530,69 EUR (brutobedrag: 1897,91 EUR).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
 •  

Interesse? Ga dan snel langs bij onze personeelsdienst, Centrumplein 1, 8450 Bredene (Gemeentehuis) of telefoneer ten laatste op 24/11/2017 (telefoonnummer: 059/33 91 91, vragen naar de personeelsdienst). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek en/of Ėproef op 27/11/2017 en 29/11/2017 (telkens in de namiddag).

 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1