beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene  
  • startbaner - verkeersveiligheid
  • Jobstudent EHBO-medewerker / begeleider zon- zee- zorgeloos 
 • vacatures OCMW Bredene  
  • Deeltijds/voltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelper (D1-D3)
  • een voltijds of deeltijds VERPLEEGKUNDIGE 
  • Verpleegkundige (gegradueerd, niv. C3-C4)
  • Halftijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of BEJAARDENHELPER (D1-D3)  
  • Deeltijds ZORGKUNDIGE
  • EEN VOLTIJDS OF DEELTIJDS VERPLEEGKUNDIGE

Vacatures gemeente Bredene


startbaner - verkeersveiligheid

Wat verwachten we? 

 • Je wordt tewerkgesteld in het kader van het Startbanenproject Verkeersveiligheid ter bevordering van de verkeersveiligheid in schoolomgevingen.
 • Je wordt ingezet als gemachtigd opzichter aan de scholen. Je werkt mee aan verkeerskundige/educatieve activiteiten, je werkt mee aan de fietscontrole bij scholen, je zorgt voor de veiligheid op en rond de speelpleinen.
 • Je bent handig en kan kleine herstellingen aan speeltoestellen uitvoeren. 

Wie Zoeken we?

 • Je bent geboren na 31/03/1994 (hierdoor kom je in aanmerking voor een startbaan tot en met uiterlijk het 2de kwartaal van 2020) en minstens 18 jaar op de dag van de indiensttreding.
 • Je bent laaggeschoold (maximum behaald diploma: lager secundair onderwijs of niet in het bezit zijn van een diploma van het 2de jaar van de 3de graad van het ASO, TSO of KSO en ook niet in het bezit zijn van een studiegetuigschrift van het 7de specialisatiejaar).
 • Je bent stipt en hebt zin voor verantwoordelijkheid.
 • Je bent handig, flexibel en dynamisch.

Wat bieden we? 

 • Een voltijds contract van bepaalde duur van 1 jaar.
 • De mogelijkheid tot verlenging van de tewerkstelling na gunstige evaluatie van de prestaties (het contract kan maximaal voor de duur van nog eens 1 jaar verlengd worden tot en met het kwartaal waarin je 26 jaar wordt).
 • Een bruto-maandloon van minimum ± 1.838 EUR.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Vakantiegeld, eindejaartoelage en tweede pensioenpijler.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Contacteer dan zo snel mogelijk (ten laatste op woensdag 22/05/2019) onze personeelsdienst, Gemeentehuis, Centrumplein 1 te 8450 Bredene via het telefoonnummer: 059/33.91.91 of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatieproef.


Jobstudent EHBO-medewerker / begeleider zon- zee- zorgeloos

(niveau E1-E3 | periode: augustus)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de geneeskundige verzorging van de zeebaders en voor de begeleiding ter plaatse van mensen met een handicap, die gebruik maken van “zon, zee … zorgeloos”.

Wie Zoeken we?

 • Je bent minimum 18 jaar oud op de dag van indiensttreding.
 • Je bent houder van het diploma van ambulancier of het brevet van helper afgeleverd door het Rode Kruis of door een erkende medische inrichting of daarmee gelijkgesteld diploma

Wat bieden we?

 

 • Een leuke job in een dynamisch en enthousiast team.
 • Een bruto-maandloon van 2.025,26 EUR.

Interesse? Stuur dan zo snel mogelijk je gemotiveerde kandidatuur en een kort cv naar het college van burgemeester en schepenen per post (prior): Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail ontvangen hebt). We nemen daarna telefonisch contact met je op voor een sollicitatiegesprek.


Vacatures bij het OCMW Bredene

Het WZC Jacky Maes Bredene is voor vervangingen op zoek naar een:

Deeltijds/voltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelper (D1-D3)

Wat verwachten we?

 Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie Zoeken we?

 Functie zorgkundige (niveau C1-C2): Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.

 • Functie bejaardenhelper (niveau D1-D3): Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wél in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we? 

 Een deeltijds (tot max 80%) of voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur (met automatisch einde bij werkhervatting titularis).

 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling. 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en/of een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen)..


Het OCMW-bestuur van Bredene gaat voor de VLINDERPLOEG (*) van het WZC Jacky Maes via een selectie met aanleg van een wervingsreserve (duur: 3 jaar) over tot de aanwerving van een:

Verpleegkundige

(gegradueerd, niv. C3-C4)

Wat verwachten we?

Als medewerker van ons WZC – weldra in een fonkelnieuw gebouw! - wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Met jouw expertise zorg je ervoor dat de bewoners een fijne tijd beleven, van bij het opstaan tot het slapengaan. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner. Diplomavoorwaarde (ook studenten worden toegelaten mits ze binnen een termijn van max. 7 maanden deelnemen aan de eindexamens): vierde graad secundair onderwijs in de verpleegkunde (of brevet aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde).

Wat bieden we? 
 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Geïndexeerde brutojaarwedde: min. 27.754 EUR – max. 45.318 EUR. Voor de berekening van het salaris telt de anciënniteit in de openbare sector onbeperkt mee. Relevante privé-anciënniteit telt eveneens onbeperkt (én als schaalanciënniteit) mee.
 • Maaltijdcheques, fietsvergoeding voor woon-werk verkeer, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld en eindejaarstoelage, aantrekkelijke verlofregeling. 

Opmerking: Ben je niet voltijds beschikbaar, maar ben je geïnteresseerd in het leveren van losse prestaties als verpleegkundige? Laat het ons zeker weten, misschien vinden we iets op jouw maat!

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur uiterlijk 26/04/2019 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en/of studiebewijs en verklaring eindexamen binnen 7 maanden) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail). Het kan zijn dat deze oproep verlengd wordt. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info onze website www.OCMWbredene.be.

Klik hier voor de bijlage


Halftijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of BEJAARDENHELPER (D1-D3)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wél in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we? 

 • Een halftijds contract vanaf 01/07/2019 tot en met 31/12/2019.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling. 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur uiterlijk 03/06/2019 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en/of een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Het kan zijn dat deze oproep verlengd wordt. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info onze website www.OCMWbredene.be.


Deeltijds ZORGKUNDIGE

(C1-C2)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we? 

 • Een deeltijds (28,5 u/week) contract van bepaalde duur van een jaar, mogelijk met maximum een jaar verlengbaar na gunstige evaluatie prestaties.
 • Indiensttreding: 13/06/2019.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor uiterlijk 03/06/2019 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en/of een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: je bent pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Het kan zijn dat deze oproep verlengd wordt. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info onze website www.OCMWbredene.be.


EEN VOLTIJDS OF DEELTIJDS VERPLEEGKUNDIGE

(C3 – C4)

Wat verwachten we?

Als verpleegkundige zorg je samen met je collega’s voor de verpleegtechnische totaalzorg van de 129 bewoners in ons woonzorgcentrum. Je staat garant voor een kwaliteitsvolle en belevingsgerichte zorg op maat. Je houdt hierbij rekening met het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de individuele behoeften van elke bewoner.

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van de beroepstitel van verpleegkundige.
 • Je beschikt minstens over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde.
 • Je functioneert goed in teamverband.
 • Je staat open voor feedback.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent flexibel, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we?

 

 

 • Een deeltijds of een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding: zo spoedig mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren relevante beroepservaring in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestatie van 7,6u (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure ( een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1