beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures Gemeente Bredene
  • Omgevingsambtenaar – stedenbouw/ruimtelijke ordening
  • Deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening
  • Zomerpersoneel 2021
   • Milieuwerker
   • Parkeertoezichter
   • Bibliotheek - administratief assistent
   • Jeugddienst - technisch assistent
   • Strandredder
   • EHBO-medewerker – begeleider “Zon, zee … zorgeloos”
   • Schoonmaak – technisch beambte
   • Reinigingsdienst/milieu- en recyclagepark – technisch beambte
   • Jobstudent/ monitor – buitenschoolse kinderopvang
  • Onthaalouders (m/v)
 • vacatures OCMW Bredene
  • 4 zorgkundigen: 3 deeltijds & 1 halftijds
  • Kinesitherapeut (voltijds)
  • DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE (C1-C2) OF BEJAARDENHELPER (D1-D3)
  • halftijds LOGISTIEK ASSISTENTEN (niveau D1-D3, contract onbepaalde duur)
  • Jobstudenten verzorging voor juli en augustus
  • Jobstudenten mobiliteit/animatie 


Omgevingsambtenaar – stedenbouw/ruimtelijke ordening
(niveau A1a - A3a) 

Omschrijving organisatie
Bredene: een plaats en gemeente in de Belgische provincie West-Vlaanderen. Bredene is een badplaats aan de Belgische Kust, en telt ruim 18.000 inwoners, die Bredenaars worden genoemd. Het centrum van Bredene bevindt zich bijna twee kilometer van de kustlijn. Tegen de zee bevindt zich een toeristische kern, Bredene-Duinen. 

Functieomschrijving 

 • Het efficiënt leiden en coördineren van de afdeling Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw voor de gemeentelijke technische dienst. 
 • Samen met het team ben je verantwoordelijk voor het tijdig en correct afhandelen en adviseren van de diverse omgevingsaanvragen en het verstrekken van de nodige informatie aan de burger. 
 • Coördineren en leiden van het team met het oog op een kwaliteitsvolle, innovatieve, kostenefficiënte en klantgerichte dienstverlening. 
 • Initiëren en coördineren van projecten en -activiteiten en opvolgen van vernieuwingen op vlak van reglementering of beleidsontwikkeling
 • Uitvoeren van algemene en overkoepelende leidinggevende taken teneinde een optimale werking van de dienst te waarborgen
 • Instaan voor een optimale informatiedoorstroming en stimuleren van communicatie zodat het beleid en de medewerkers goed geïnformeerd en betrokken zijn
 • Initiëren, ontwikkelen en stimuleren van samenwerkingsverbanden en instaan voor de vertegenwoordiging van de afdeling of sector met het oog op een optimale klantgerichte externe communicatie 
 • Tijdig en correct administratief en procedureel afhandelen en adviseren van de omgevingsaanvragen
Contract
 • Contractueel
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds

Voorwaarden/competenties

 • Minstens in het bezit zijn van een diploma dat toegang geeft tot niveau A (master of hiermee gelijkgesteld), richting architectuur, planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw of bouwkunde 
 • Het bewijs kunnen leveren van ten minste twee jaren relevante beroepservaring inzake ruimtelijke ordening
 • Slagen in een selectieprocedure (schriftelijk en mondeling gedeelte) 
 • Basiskennis van decreet lokaal bestuur, grondwet en administratief recht
 • Grondige kennis inzake wetgeving en evoluties op vlak van de Ruimtelijke ordening en de Stedenbouw
 • Grondige kennis omtrent diverse planningstechnieken
 • Talenkennis: Nederlands, basiskennis Frans
 • Informatica: MS Office en kennis van bouwkundige tekenprogramma’s
 • Integer en loyaal zijn, Resultaat- en klantgericht werken, probleemoplossende capaciteiten.

Aanbod

 • Salarisschaal niveau A1a - A3a + eventueel meegerekende anciënniteit 
 • vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques (maximum netto-waarde per maand: ± 100 EUR)
 • hospitalisatieverzekering 
 • fietsvergoeding woon-werkverkeer
 • tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %)

Solliciteren
Stuur ons je motivatiebrief, cv en kopie van je diploma en een bewijs van je relevante ervaring. 
Je sollicitatiedossier dient volledig te zijn ten laatste op 21 maart 2021. 

 • Via email naar personeelsdienst@bredene.be (opgepast: sollicitatie pas in orde na bevestigingsmail) 
 • Per post naar gemeente Bredene, t.a.v. personeelsdienst, Centrumplein 1 te 8450 Bredene. 
Meer info? 
 • Voor nog meer informatie of verduidelijkingen kan je terecht bij de personeelsdienst - tel. 059/33.91.91 - personeelsdienst@bredene.be - Gemeentehuis, Centrumplein 1, 8450 Bredene.
 • Uitgebreide beschrijving


deskundige stedenbouw/ruimtelijke ordening

(niveau B1-B3, contract onbepaalde duur)

Wat verwachten we?
Je staat - onder leiding van de omgevingsambtenaar - in voor de verwerking van de administratieve taken in de gemeentelijke dienst voor wat de Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw betreft.

Wie zoeken we?
 • Je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) richting architectuur, planologie, ruimtelijke ordening, stedenbouw of bouwkunde.
 • Je beschikt bij voorkeur over een degelijke kennis van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en kan planinstrumenten lezen.
 • Je bent flexibel inzake taakinhoud, je bent stipt, je hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.
Wat bieden we?
 • Een voltijds contract van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1.795,74 EUR (brutobedrag: 2.536,05 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciënniteit). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 100 EUR per maand.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Hospitalisatieverzekering.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %).
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor uiterlijk 21/02/2021 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

Het kan zijn dat de oproep tot kandidaatstelling nog verlengd wordt.


AANWERVING ZOMERPERSONEEL 2021

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat voor de maanden juli en augustus 2021 overgegaan zal worden tot het aanwerven in tijdelijk verband (bij voorkeur jobstudenten) van: 

Milieuwerker

voorwaarden: 
 • geboren zijn in het jaar 2005
 • inwoner zijn van de gemeente Bredene
 • deelnemen aan een voorbereidende cursus (theoretisch en praktisch)

takenpakket: 

Je staat in voor het helpen rein houden van het strand, de speelpleinen, de openbare pleinen en de straten en lanen van de gemeente.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli
 • augustus

Parkeertoezichter

voorwaarden:
 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • talenkennis: Nederlands, basiskennis Frans, notie Duits en Engels

takenpakket: 

Je staat mee in voor de controle op het betalend parkeren.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • Juli: 1 plaats
 • 15/07-14/08: 1 plaats
 •  Augustus: 1 plaats

Bibliotheek - administratief assistent

voorwaarden:
 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding

takenpakket: 

Je staat mee in voor het snel en correct uitvoeren van specifieke administratieve en bibliotheek-technische werkzaamheden teneinde een optimale dienstverlening te kunnen verwezenlijken voor de gebruiker.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • 15/07-14/08: 1 plaats

Jeugddienst - technisch assistent

voorwaarden:

 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
 • bij voorkeur houder zijn van een attest van ‘animator in het jeugdwerk’ en/of ervaring in de jeugdbeweging (of gelijkaardig)

takenpakket: 

Je staat mee in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 16 jaar, die gebruik maken van de accommodatie van de jeugddienst.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 2 plaatsen
 • augustus: 2 plaatsen

Strandredder

voorwaarden:
 • minimum 17 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding
en houder zijn van:
 • of het West-Vlaams Hoger Reddersdiploma, uitgereikt door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten, of daarmee gelijkgesteld
 • of het diploma Redder aan Zee, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool
 • of een attest, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool, waaruit blijkt dat men geslaagd is in de proeven (met uitzondering voor de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet van Redder aan Zee. Dit attest dient binnen het jaar vergezeld te worden van het diploma Redder aan Zee, dat aan de houder van het attest uitgereikt wordt na het slagen voor de proef zeezwemmen.
 • diploma’s die op de datum van indiensttreding meer dan drie jaar geleden werden uitgereikt, moeten vergezeld zijn van een recyclagebrevet, afgeleverd door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten of van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door de West-Vlaamse Brandweerschool
Takenpakket: 

Je staat in voor het waken over en het garanderen van de veiligheid van de zeebaders.


EHBO-medewerker – begeleider “Zon, zee … zorgeloos”

voorwaarden: 
 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding;
 • houder zijn van het diploma van ambulancier of het brevet van helper afgeleverd door het Rode Kruis of door een erkende medische inrichting of daarmee gelijkgesteld diploma.

takenpakket: 

Je staat in voor de geneeskundige verzorging van de zeebaders en voor de begeleiding ter plaatse van mensen met een handicap, die gebruik maken van “Zon, zee … zorgeloos”.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 3 plaatsen
 • augustus: 3 plaatsen

Schoonmaak – technisch beambte

voorwaarden:
 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding

takenpakket:

Je staat in voor het helpen rein houden van de lokalen van het gemeentebestuur.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 1 plaats
 • augustus: 1 plaats

Reinigingsdienst/milieu- en recyclagepark – technisch beambte

voorwaarden:
 • minimum 18 jaar oud zijn op de dag van de indiensttreding.

takenpakket: 

Je staat in voor het helpen rein houden voor het helpen rein houden van het strand, de speelpleinen, de openbare pleinen en de straten en lanen van de gemeente en/of van het containerpark.

tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • juli: 1 plaats
 • augustus: 1 plaats
De kandidaturen worden via gewone post uiterlijk op 17/03/2021 (voor de betrekking van begeleider buitenschoolse kinderopvang: uiterlijk op 17/02/2021 en voor het milieuteam uiterlijk op 14/04/2021) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene, vergezeld van een recent (maximum 3 maanden oud) bewijs van goed zedelijk gedrag (model 1 - model 2 voor de jeugddienst, de dienst buitenschoolse kinderopvang, strandredder en ambulancier- begeleider zon/zee/zorgeloos) en een kopie van het gevraagde diploma of attest (indien het bezit van dit diploma of attest in de voorwaarden vereist wordt).
Bijkomende inlichtingen en aanvraagformulieren voor deze betrekkingen kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel. 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be) of via de website: www.bredene.be (digitaal loket - personeelsdienst).

Onthaalouders (m/v)

Functieomschrijving

Het gemeentebestuur Bredene is op zoek naar enthousiaste ONTHAALOUDERS (m/v) om het team onthaalouders te versterken.

Jouw profiel
 • Je bent minstens 18 jaar en spreekt vloeiend Nederlands
 • Je kan voor jezelf en je huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar een uittreksel strafregister(model2) voorleggen
 • Jij en je huisgenoten verkeren in een goede gezondheid
 • Je gezin staat achter je keuze
 • Je bent geboeid door kinderen en helpt ze hun eerste stappen in de wereld te zetten
 • Je vindt het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met ouders om een kwalitatieve opvang te garanderen
 • Je neemt een open houding aan en toont begrip voor verschillende manieren van opvoeden
 • Je kan goed organiseren en plannen
 • Je werkt graag alleen
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
 • Je durft jezelf in vraag stellen en wil bijleren
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de dienst
 • Je bent bereid om voor de start een attest levensreddend handelen te behalen en de module “werken in de gezinsopvang” te volgen (20u)
 • Beschik je niet over een erkend diploma/certificaat, dan dien je ten laatste op 1 april 2024 je kwalificatie te behalen. Je zal hier de nodige informatie en ondersteuning in krijgen. Je volgt voor de opstart de module “Werken in de kinderopvang”(20u)
Wat biedt het gemeentebestuur Bredene
 • Begeleidt en ondersteunt je werk
 • Geeft je de nodige informatie
 • Neemt de administratie voor haar rekening
 • Zorgt voor een stipte uitbetaling van jouw onkostenvergoeding
 • Biedt jou gratis vorming aan
 • Geeft jou een starterspremie van 450 EUR
 • Biedt jou een uitgebreide speelotheek aan
 • Je maakt deel uit van een team onthaalouders

Jouw statuut

Werk je als onthaalouder, dan krijg je een eigen sociaal statuut

 • Je ontvangt een belastingvrije onkostenvergoeding (per dag, per kind)
 • Je bouwt sociale zekerheid op (pensioen, kinderbijslag en geboortepremie)
 • Je bent verzekerd tegen ziekte, arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Je hebt recht op een vergoeding (opvanguitkering RVA) wanneer kinderen buiten je wil niet komen

Interesse? Ben je geïnteresseerd in deze vacature, wil je graag deel uitmaken van ons team onthaalouders en wil je elke dag het beste van jezelf geven om kinderen een fantastische tijd te bezorgen? Aarzel dan niet en neem contact op met Sandra Roelens, verantwoordelijke dienst onthaalgezinnen, 059/33 97 70 of huisvanhetkind@bredene.be


Jobstudent/ monitor – buitenschoolse kinderopvang

(niveau D1-D3, juli/augustus)

Wat verwachten we?
Je staat onder leiding van de coördinator in voor de opvang van kinderen en jongeren tussen 2,5 jaar en 12 jaar, die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang.

Wie zoeken we?
 Je bent minimum 17 jaar oud op de dag van indiensttreding.
 Je bent bij voorkeur houder van een diploma in de zorgsector (kinderzorg, verpleegaspirant, jeugd- en gehandicaptenzorg, internaatswerking, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociaal technische wetenschappen, leefgroepenwerking,…) of van een attest dat bevestigt dat alle modules van het eerste en tweede studiejaar van de bacheloropleiding ‘onderwijs’ of ‘orthopedagogie’ met vrucht zijn voltooid.
 Je hebt een open houding, bent communicatief vaardig en kan in team werken.
 Je hebt een verzorgd voorkomen en straalt dynamisme uit.
 Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.

Wat bieden we?
 Een leuke job in een dynamisch en enthousiast team.
 eindejaarstoelage

Bijkomende inlichtingen en kandidaatstellingsformulieren voor deze betrekking kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel: 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be ).

Interesse? Stuur dan ten laatste op 17/02/2021 je gemotiveerde kandidatuur (cv + een recent getuigschrift goed zedelijk gedrag model 2 – max 3 maanden oud) aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail ontvangen hebt). We nemen daarna telefonisch contact met je op voor een sollicitatiegesprek.Vacatures bij het OCMW Bredene


Het OCMW-bestuur van Bredene gaat voor de nieuwe campus van het WZC Jacky Maes via een selectie over tot de volgende aanwerving van ZORGKUNDIGEN in niveau C1-C2 of niveau D1-D3 (OPGELET: voortaan ook mogelijk in het niveau D1-D3, dus zonder diploma secundair onderwijs!):

 • Halftijdse functie van 19 uur/week

Wat verwachten we?

Als medewerker van ons WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner.

Diplomavoorwaarden :

 • Niveau C1-C2: diploma secundair onderwijs en visum zorgkundige
 • Niveau D1-D3: visum zorgkundige (OPGELET: voortaan dus ook mogelijk zonder diploma secundair onderwijs!)

Diplomavoorwaarden: 

 • Niveau C1-C2: visum zorgkundige én diploma secundair onderwijs
 • Niveau D1-D3: visum zorgkundige

Wat bieden we?

Contracten van onbepaalde duur / voor een raming van het loon zie www.bredene.be / onbeperkte toekenning anciënniteit openbare sector en relevante anciënniteit privé-sector (als geldelijke en schaalanciënniteit) / maaltijdcheques / fietsvergoeding woon-werk verkeer / hospitalisatieverzekering / vakantiegeld en eindejaarstoelage / aantrekkelijke verlofregeling / tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %).

Interesse?

Stuur zo spoedig mogelijk jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie visum, eventueel kopie diploma secundair, onderwijs (enkel voor niveau C1-C2)) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail).Kinesitherapeut  (voltijds)

(niveau BV1-BV2-BV3, vervangingscontract onbepaalde duur)

Wat verwachten we? 

Je staat in voor de dagelijkse behandelingen en begeleiding van de (minder)valide en demente bewoners in ons woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum. Vanuit de specifieke noden van de bewoners stel je je therapeutische doelstellingen op. Door aangepaste groeps- en individuele activiteiten stimuleer je de ontwikkeling of tracht je de zelfredzaamheid van de bewoners te behouden of mogelijks te verbeteren. Daarnaast heb je ook een adviserende rol in het multidisciplinair team.

Wie zoeken we?

 Je bent minstens in het bezit  van een diploma bachelor richting kinesitherapie.

 Je gaat op een empathische maar assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie. Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig taken afwerken en beslissingen nemen. Je bent flexibel en handelt probleem oplossend.

Wat bieden we?

 Een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur.

 Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk.

 Een geraamd nettomaandloon van minimum 1.801 EUR (voltijds, bruto: 2.558 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciënniteit). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.

 Maaltijdcheques met een nettowaarde van 5,56 EUR per prestatie van 7u36.

 Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.

 Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.

 Een aantrekkelijke verlofregeling.


Interesse? 

Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE (C1-C2) OF BEJAARDENHELPER (D1-D3)

Wat verwachten we?

Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoek we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel) certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wél in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren

Wat bieden we?

 • Een deeltijds of voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Stuur je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


halftijds LOGISTIEK ASSISTENTEN 

(niveau D1-D3, contract onbepaalde duur)

Opmerking: Het aanwervingsexamen wordt pas effectief georganiseerd als blijkt dat er geen interne kandidaten zijn voor de voorrangsprocedure van bevordering.

Wat verwachten we?
Als logistiek assistent bied je hulp op de verschillende zorgafdelingen. Je verleent logistieke steun aan het verzorgend en verplegend personeel door bewonersgerichte ondersteunende taken uit te voeren. Maar je neemt niet deel aan de directe zorgverlening van de bewoners. Je takenpakket bestaat uit: 
 • huishoudelijke taken, zoals het verdelen van linnen, het onderhoud van rolwagens, het reinigen van wc-stoelen, het ordenen van de kamers en dienstlokalen, … 
 • hoteltaken, zoals assistentie bij het maaltijdgebeuren, bedden opmaken, drankvoorraad aanvullen, … 
 • ondersteunende administratieve taken, zoals het opvolgen, bestellen en aanvullen van medisch materiaal, verzorgingsproducten, incontinentiemateriaal, bijvoeding,… 
 • het intern vervoer van bewoners.
Wie zoeken we?
 • Je bent in het bezit van het brevet of getuigschrift van logistiek assistent.
 • Je functioneert goed in teamverband. 
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie. 
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent enthousiast, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.

Wat bieden we?
 • Een halftijds (19/38u, met dagelijkse prestaties) contract van onbepaalde duur.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk
 • Een geraamd nettoloon per maand (halftijds, alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciënniteit): minimum 930,46 EUR (brutobedrag: 990,91 EUR).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privésector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 5,56 EUR per prestaties van 7u36.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler. 
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Interesse?
Neem deel aan de selectieprocedure (selectiegesprek op 23/03/2021) en stuur hiervoor uiterlijk op 10/03/2021  je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of getuigschrift) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


 Het WZC Jacky Maes is op zoek naar:

Jobstudenten verzorging

voor juli en augustus

Wat verwachten we? 
Als jobstudent in de verzorging bied je ondersteuning aan de verzorgende en verpleegkundige teams binnen het WZC Jacky Maes. Zo sta je o.a. mee in voor de dagelijkse verzorging, het maaltijdgebeuren, het vervoeren van bewoners naar de animatieactiviteiten, de drankbedeling, de logistieke taken, het wandelen met de bewoners, …  Je werkt mee om voor onze 129 bewoners een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf te creëren. 

Wie zoeken we?
 Je bent op de dag van indiensttreding minstens 16 jaar
 Je volgt bij voorkeur een opleiding verzorging of verpleging.

Wat bieden we?
 Je krijgt een studentencontract voor een maand.
 Je werkt voornamelijk van maandag t.e.m. vrijdag dagdiensten van 8:00u tot 12:00u en van 14:00u tot 18:00u.
 
Interesse? Neem dan ten laatste op woensdag 17/03/2021 contact op met onze personeelsdienst voor bijkomende inlichtingen en/of de aanvraagformulieren. Personeelsdienst, Gemeentehuis Bredene, Centrumplein 1 te 8450 Bredene via het telefoonnummer: 059/33.91.91 of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).  Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek.

Klik hier voor het formulier
Het WZC Jacky Maes is op zoek naar:
Jobstudenten mobiliteit/animatie 
(juli en augustus)

Wat verwachten we? 
Als jobstudent mobiliteit/animatie binnen het woonzorgcentrum heb je volgende verantwoordelijkheden:
 • Samen met de vaste animatoren werk je actief mee aan een gevarieerd activiteitenaanbod op maat van onze bewoners. Je draagt op die manier bij aan een kwalitatief en aangenaam woon-en leefklimaat voor onze doelgroep. 
 • Je begeleidt samen met een collega toffe activiteiten zoals een spel, een typisch zomerse activiteit, een verjaardagsfeestje, bingo, …
 • Je helpt mee aan logistieke kant van de activiteiten zoals bv. de afwas doen na een activiteit, een wafel bakken, koffiebedeling,  … 
 • Je schenkt op vraag van de animatoren specifieke aandacht aan eenzame (dementerende) bejaarden via een babbeltjes doen, samen de krant te lezen, het animatieprogramma rond te delen, …
 • Je helpt en begeleidt de bewoners en bezoekers van onze woonzorgcentrum tijdens het bezoekmoment van en naar onze ‘babbelbox’ en bent hierin het eerste aanspreekpunt 
 • Je begeleidt onze bewoners fysiek van de afdeling naar de babbelbox en terug 
 • Je bent mee verantwoordelijk voor een veilig bezoekmoment en je informeert en ziet toe op een goede naleving van de maatregelen die van kracht zijn (handontsmetting, mondmaskers, social distance, …)
Afhankelijk van de noden op het moment wordt je in meerdere of mindere mate ingeschakeld in het animatiegebeuren of mobiliteitsgebeuren. 

Wie zoeken we?
 Je bent op de dag van indiensttreding minstens 16 jaar.
 Je hebt een hart voor onze ouderen.
 Je bent vlot, sociaal, vriendelijk en hulpvaardig.
 Je kan vlot samenwerken met anderen en een groepsactiviteit schrikt je niet af.
 Je kan de nodige creativiteit aan de dag leggen en je steekt graag je handen uit de mouwen.
 Je bent punctueel in het opvolgen van de (veiligheids)regels en het bewaken van de tijdsregeling en duidelijk communiceren hierover schrikt je niet af.
 Je bent flexibel: zaterdagwerk voor jou geen probleem.
 Je neemt initiatief waar dit kan.

Wat bieden we?
 Je krijgt een studentencontract voor een maand.
 Je ontvangt een bruto-maandloon van 1.981 EUR (exclusief eindejaarstoelage).
 Je werkt in een variabel uurrooster van 38 uur per week 
 Je wordt ingezet in een werkweek van maandag t.e.m. zaterdag. 
 Je werkt samen met toffe, enthousiaste collega’s die jou bijstaan waar nodig en we voorzien een degelijke inleiding.


Interesse? Neem dan ten laatste op woensdag 17/03/2021 contact op met onze personeelsdienst voor bijkomende inlichtingen en/of de aanvraagformulieren. Personeelsdienst, Gemeentehuis Bredene, Centrumplein 1 te 8450 Bredene via het telefoonnummer: 059/33.91.91 of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek.


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1