beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

Vacatures gemeente Bredene


deskundige informatica

(niveau B1-B3 | contract bepaalde duur)

Wat verwachten we?

Je staat - onder leiding van de deskundige informatica - mee in voor een geÔntegreerd informaticasysteem voor alle diensten van het gemeentebestuur en het dagelijks beheer ervan. Je geeft technische ondersteuning aan gebruikers van computers en informaticatoepassingen teneinde een vlotte, veilige en efficiŽnte werking en dienstverlening te garanderen. Je staat in voor installatie en onderhoud van hard- en software en zoekt mee naar oplossingen voor probleemmeldingen. Je helpt bij het optimaliseren van computertoepassingen. Dit houdt o.a. in:

 • Installeren en onderhouden van werkstations, randapparatuur en communicatiemiddelen
 • Oplossen en opvolgen van incidenten
 • Beheren van de servers, databases, firewall, e-mailverkeer en LAN/WAN computernetwerk
 • Beheren en correct uitvoeren van de backup/restore procedures
 • Monitoren van de ICT-infrastructuur
 • Opstellen en implementeren van security policies
 • In stand houden en verder ontwikkelen van de systeemdocumentatie, procedures, conventies, richtlijnen en interne afspraken
 • Waarborgen van de ICT continuÔteit op systeemtechnisch niveau
 • Verder ontwikkelen en uitbreiden van de systeemtechnische ICT-infrastructuur
 • Anticiperen op toekomstige evoluties en toekomstplannen uitwerken en concretiseren
 • Voorstellen uitwerken ter verbetering van de organisatie
 • Ö

 

Wie Zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) richting informatica, toegepaste informatica, automatisatie of computerwetenschappen.
 • Je bent zorgvuldig, kan abstract denken en problemen analyseren en oplossen.
 • Je kan je werk goed plannen en organiseren.
 • Je bent klantgericht en beschikt over de nodige vaardigheden als coach.
 • Bij voorkeur in het bezit zijn van een rijbewijs B.

Wat bieden we?

 • Een voltijds contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar (verlengbaar met maximum 1 jaar na een gunstige evaluatie van de prestaties).
 • Een geraamd nettoloon van minimum 1.621,96 EUR (brutobedrag: 2.389,81 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 60 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 74 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Jobstudent/ monitor Ė buitenschoolse kinderopvang

(niveau D1-D3 | korte schoolvakanties + juli/augustus)

Wat verwachten we?

Je staat onder leiding van de coŲrdinator in voor de opvang van kinderen en jongeren tussen 2,5 jaar en 12 jaar, die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang.

Wie Zoeken we?

 • Je bent minimum 17 jaar oud op de dag van indiensttreding.
 • Je bent bij voorkeur houder van een diploma in de zorgsector (kinderzorg, verpleegaspirant, jeugd- en gehandicaptenzorg, internaatswerking, gezondheids- en welzijnswetenschappen, sociaal technische wetenschappen, leefgroepenwerking,Ö) of van een attest dat bevestigt dat alle modules van het eerste en tweede studiejaar van de bacheloropleiding Ďonderwijsí of Ďorthopedagogieí met vrucht zijn voltooid.
 • Je hebt een open houding, bent communicatief vaardig en kan in team werken.
 • Je hebt een verzorgd voorkomen en straalt dynamisme uit.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.

Wat bieden we?†

 • Een leuke job in een dynamisch en enthousiast team.
 • Voor juli/augustus een bruto-maandloon van 1.943,01 EUR (exclusief eindejaarstoelage).
 • Voor de korte schoolvakanties een bruto-uurloon van 11,79 EUR.†

Bijkomende inlichtingen en kandidaatstellingsformulieren voor deze betrekking kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel: 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be ).

Interesse? Interesse? Stuur dan ten laatste op woensdag 27/02/2019 je gemotiveerde kandidatuur (cv + een recent getuigschrift goed zedelijk gedrag model 2 Ė max 3 maanden oud) aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail ontvangen hebt). We nemen daarna telefonisch contact met je op voor een sollicitatiegesprek.

Klik hier voor het formulier


Vacatures bij het OCMW Bredene

Het WZC Jacky Maes Bredene is voor vervangingen op zoek naar een:

Deeltijds/voltijds ZORGKUNDIGE (C1-C2) of bejaardenhelper (D1-D3)

Wat verwachten we?

†Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie Zoeken we?

†Functie zorgkundige (niveau C1-C2): Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.

 • Functie bejaardenhelper (niveau D1-D3): Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wťl in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.

Wat bieden we?†

†Een deeltijds (tot max 80%) of voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur (met automatisch einde bij werkhervatting titularis).

 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.†

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en/of een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen)..


Voltijds deskundige boekhouding (niveau B1-B3 | contract onbepaalde duur)

Wat verwachten we? Het OCMW-bestuur van Bredene gaat via een selectie over tot de aanwerving in contractueel verband (contract onbepaalde duur) van een voltijds deskundige boekhouding (niveau B1-B3), met aanleg van een wervingsreserve (3 jaar geldig).†

Doelstelling functie Je staat onder de verantwoordelijkheid van de financieel directeur in voor de gemeente- en OCMW-boekhouding om zo bij te dragen tot financieel stabiele organisaties.

Diplomavoorwaarde Je bent minstens in het bezit van een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) richting accountancy-fiscaliteit of gelijkwaardig.

Wat bieden we?†
 • Voltijds contract van onbepaalde duur.
 • GeÔndexeerde brutojaarwedde: min. 29.836 EUR Ė max. 49.756 EUR. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector (onbeperkt) en privť-sector (beperkt tot maximum 6 jaar relevante anciŽnniteit) in rekening gebracht worden.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage, hospitalisatieverzekering, tweede pensioenpijler, maaltijdcheques, fietsvergoeding voor woon-werk verkeer, glijdende uurroosters, aantrekkelijke verlofregeling.

Neem deel aan de selectieprocedure (schriftelijke selectie op zaterdag 02/02/2019 en mondelinge selectie op zaterdag 16/02/2019) en stuur hiervoor uiterlijk donderdag 10/01/2019 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het OCMW-Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Meer info via de personeelsdienst (059/33.91.91) of via www.OCMWbredene.be.†

Klik hier voor de bijlage

 

 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1