beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures gemeente Bredene
  • Jobstudenten - Milieuwerker
  • Strandredder + Postoverste
  • Deskundige milieu
  • administratief medewerker - JEUGDDIENST

 • vacatures OCMW Bredene
  • Jobstudenten verzorging
  • Jobstudenten keuken/cafetaria
  • halftijds LOGISTIEK ASSISTENT
  • Jobstudenten keuken/cafetaria (weekendwerk buiten juli en augustus)
  • voltijds TECHNISCH BEAMBTE KEUKEN†††
  • deeltijds ZORGKUNDIGE

Vacatures gemeente Bredene


Jobstudenten - Milieuwerker

Voorwaarden: †

 • geboren zijn in het jaar 2001
 • inwoner zijn van de gemeente Bredene
 • deelnemen aan een voorbereidende cursus en afleggen van een praktische proef †

Takenpakket:

Je staat in voor het helpen rein houden van het strand, de speelpleinen, de openbare pleinen en de straten en lanen van de gemeente.

Tewerkstellingsperiode en aantal plaatsen:

 • eerste helft van juli: 10 plaatsen
 • tweede helft van juli: 10 plaatsen
 • eerste helft van augustus: 10 plaatsen
 • tweede helft van augustus: 10 plaatsen

De kandidaturen worden via gewone post uiterlijk op 22/03/2017 (voor de betrekking van begeleider buitenschool-se kinderopvang: uiterlijk op 10/02/2017 en voor het milieu-team uiterlijk op 14/04/2017) bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1 te 8450 Brede-ne, vergezeld van een recent (maximum 3 maanden oud) be-wijs van goed zedelijk gedrag (model 1 voor de betrekkingen van de dienst toerisme en parkeertoezichter - model 2 voor de dienst buitenschoolse kinderopvang, strandredder en am-bulancier- begeleider zon/zee/zorgeloos) en een kopie van het gevraagde diploma of attest (indien het bezit van dit diploma of attest in de voorwaarden vereist wordt).

Bijkomende inlichtingen en aanvraagformulieren voor deze betrekkingen kunnen verkregen wor-den bij de personeels-dienst (tel. 059/33.91.91 of personeelsdienst@ bredene.be) of via de website: www.bredene. be (digitaal loket - personeelsdienst).
Formulier Milieuwerker

 


Strandredder + Postoverste

(schaal E1 (0 jaar anc.) (schaal E1 (gemiddelde anc.)

Wat verwachten we?

Je staat in voor het waken over en het garanderen van de veiligheid van de zeebaders te Bredene tijdens de weekdagen in de periode van 15/06 tot en met 30/06/2017 van 10:30 uur tot 18:30 uur.

Wie zoeken we?

 • Je bent minimum 17 jaar oud op de dag van indiensttreding.
 • Je bent houder van:
  • of het West-Vlaams Hoger Reddersdiploma, uitgereikt door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten, of daarmee gelijkgesteld
  • of het diploma Redder aan Zee, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool
  • of een attest, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool, waaruit blijkt dat men geslaagd is in de proeven (met uitzondering voor de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet van Redder aan Zee0. Dit attest dient binnen het jaar vergezeld te worden van het diploma Redder aan Zee, dat aan de houder van het attest uitgereikt wordt na het slagen voor de proef zeezwemmen.
  • diplomaís die op de datum van indiensttreding meer dan drie jaar geleden werden uitgereikt, moeten vergezeld zijn van een recyclagebrevet, afgeleverd door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten of van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door de West-Vlaamse Brandweerschool
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin

Wat bieden we?

 • Een leuke job in een dynamisch en enthousiast team.
 • Een bruto-uurloon van 11,30 EUR.

Interesse? Stuur dan ten laatste op 19/05/2017 je gemotiveerde kandidatuur met een kort cv en een kopie van je diploma of brevet naar het college van burgemeester en schepenen per post (prior): Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail ontvangen hebt).


administratief medewerker - JEUGDDIENST

(niveau C1-C3, halftijds)

Wat verwachten we?

 • Je staat Ė onder leiding van de deskundige jeugddienst Ė mee in voor:
  • het verzorgen van de administratieve taken;
  • het organiseren en het concretiseren van een eigen vrijetijdsprogramma voor jongeren/kinderen in de gemeente;
  • het informeren (mondeling en/of schriftelijk) van de bevolking en de verschillende relevante organisaties/ verenigingen binnen en buiten de gemeente van je activiteiten;
  • het verlenen van eerste lijnsadvies aan de jongeren over diverse maatschappelijke en jeugdgebonden onderwerpen.
 • De activiteiten vallen hoofdzakelijk buiten de schooluren. Je werkt dus regelmatig ís avonds, in het weekend en tijdens de schoolvakanties.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een diploma secundair onderwijs of daarmee gelijkgesteld.
 • Je beschikt over de nodige communicatieve en administratieve vaardigheden (je kan vlot overweg met de computer (meest courante Office programmaís).
 • Je bent een duizendpoot die goed kan multitasken, stressbestendig is en ook als het druk wordt het overzicht kan bewaren.
 • Je bent creatief, gedreven en dynamisch, hebt zin voor initiatief en hebt interesse voor het jeugdwerk. Ervaring met het organiseren van activiteiten en/of evenementen binnen de jeugdsector is een groot pluspunt.
 • Je hebt voeling met de leefwereld van kinderen en jongeren.
 • Je kan goed functioneren in een team, maar ook zelfstandig werken.

Wat bieden we?

 • Een halftijds contract van bepaalde duur voor een periode van 1 jaar, verlengbaar na een gunstige evaluatie van de prestaties.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk na 26/04/2017.
 • Een geraamd nettoloon van minimum 887,95 EUR (brutobedrag: 950,87 EUR) per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 30 EUR per maand (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 37 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler.
 • Flexibele werktijden (glijdende uurroosters).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor uiterlijk woensdag 12/04/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


begeleider - buitenschoolse kinderopvang

(niveau D1-D3, in contractueel verband, halftijds)

Wat verwachten we?

 • Je staat onder leiding van de coŲrdinator in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar die gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest Ďbegeleider buitenschoolse opvangí van een door Kind en Gezin erkende opleiding of van volgend diploma: 3de graad TSO Ďbijzondere jeugdzorgí, specialisatiejaar TSO Ďinternaatswerkingí of Ďleefgroepenwerkingí, specialisatiejaar BSO Ďkinderzorgí (of hiermee gelijkgestelde diplomaís). Ook een studiebewijs van een met vrucht gevolgde opleiding in het onderwijs voor sociale promotie van de Hoger Secundair Technische Leergangen ĎJeugd- en Gehandicaptenzorgí is toegelaten.
 • Je kan goed omgaan met kinderen, je bent creatief en hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Wat bieden we?

 • Een deeltijdse tewerkstelling met een vervangingsovereenkomst van bepaalde duur van gemiddeld 19 uur per week, met een uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens de schoolvakanties.
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk, vermoedelijke einddatum: eind september.
 • Een brutoloon van minimum 933,78 EUR per maand (geraamd netto: 876,87 EUR (alleenstaand, geen kinderen ten laste)) voor de deeltijdse tewerkstelling. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van Ī 30 EUR per maand voor de deeltijdse tewerkstelling (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 37 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.

Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor uiterlijk 27/03/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Vacatures bij het OCMW Bredene


Jobstudenten verzorging

(voor juli en augustus)

Wat verwachten we?

Als jobstudent in de verzorging bied je ondersteuning aan de verzorgende en verpleegkundige teams binnen het WZC Jacky Maes. Zo sta je o.a. mee in voor de dagelijkse verzorging, het maaltijdgebeuren, het vervoeren van bewoners naar de animatieactiviteiten, de drankbedeling, de logistieke taken, het wandelen met de bewoners, Ö Je werkt mee om voor onze 129 bewoners een zo comfortabel en aangenaam mogelijk verblijf te creŽren.

Wie zoeken we?

 • Je bent op de dag van indiensttreding 16 jaar en volgt bij voorkeur een opleiding verzorging of verpleging.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een studentencontract voor een maand.
 • Je werkt voornamelijk van maandag t.e.m. vrijdag dagdiensten van 8:00u tot 12:00u en van 14:00u tot 18:00u.

De selectie van de jobstudentengebeurt op basis van een interview en met toepassing van de volgende voorrangsregeling, die slechts geldt voor maximum ťťn kind per gezin:

 1. de opgedane ervaring bij het bestuur en een gunstige evaluatie;
 2. kinderen van personeelsleden van het OCMW;
 3. anciŽnniteit van het personeelslid (vader/moeder van de jobstudent) binnen het OCMW bestuur;
 4. externe kandidaturen.

 

Bijkomende inlichtingen en aanvraagformulieren voor deze betrekking kunnen verkregen worden bij de personeelsdienst (tel. 059/33.91.91 of personeelsdienst@bredene.be) of via de website: www.bredene.be (digitaal loket - personeelsdienst) of www.ocmwbredene.be.


Jobstudenten keuken/cafetaria

(voor juli en augustus)

Wat verwachten we?

Als jobstudent in de cafetaria / keuken van het woonzorgcentrum Jacky Maes bied je, onder leiding van de chef-kok, hulp ter ondersteuning van de taken in de cafetaria en de keuken.
In de cafetaria sta je in voor het bedienen van bewoners en bezoekers, het afruimen van de tafels, controleren en aanvullen van de voorraad, de afwas en het onderhoud van de bar en cafetaria.
In de keuken help je mee met de maaltijdproportionering en het algemeen onderhoud van de keuken.

Wie zoeken we?

 • Je bent op de dag van indiensttreding 16 jaar
 • Je bent sociaal en kan omgaan met bejaarden.
 • Je bent hulpvaardig en stressbestendig.
 • Je werkt net en kan de werkplek organiseren en rein houden.

Wat bieden we?

 • Je krijgt een studentencontract voor een maand.
 • Je werkt volgens een variabel uurrooster met prestaties in het weekend (1 op 2).

De selectie van de jobstudentengebeurt op basis van een interview en met toepassing van de volgende voorrangsregeling, die slechts geldt voor maximum ťťn kind per gezin:

 1. de opgedane ervaring bij het bestuur en een gunstige evaluatie;
 2. kinderen van personeelsleden van het OCMW;
 3. anciŽnniteit van het personeelslid (vader/moeder van de jobstudent) binnen het OCMW bestuur;
 4. externe kandidaturen.

 

Interesse? Neem dan ten laatste op dinsdag 18/04/2017 contact op met onze personeelsdienst. Gemeentehuis Bredene, Centrumplein 1 te 8450 Bredene via het telefoonnummer: 059/33.91.91 of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek.


halftijds LOGISTIEK ASSISTENT

(niveau D1-D3)

Wat verwachten we?

Als logistiek assistent bied je hulp op de verschillende zorgafdelingen. Je verleent logistieke steun aan het verzorgend en verplegend personeel door bewonersgerichte ondersteunende taken uit te voeren. Maar je neemt niet deel aan de directe zorgverlening van de bewoners. Je takenpakket bestaat uit:

 • huishoudelijke taken, zoals het verdelen van linnen, het onderhoud van
 • rolwagens, het reinigen van wc-stoelen, het ordenen van de kamers en dienstlokalen, Ö
 • hoteltaken, zoals assistentie bij het maaltijdgebeuren, bedden opmaken, drankvoorraad aanvullen, Ö
 • ondersteunende administratieve taken, zoals het opvolgen, bestellen en aanvullen van medisch materiaal, verzorgingsproducten, incontinentiemateriaal, bijvoeding,Ö
 • het intern vervoer van bewoners.

 

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van het brevet of getuigschrift van logistiek assistent.
 • Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de betrokkene niet werd veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI, VII, titel VIII, hoofdstuk I, II, artikel 422bis, IV en VI en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek.
 • Je functioneert goed in teamverband.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent enthousiast, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.

Wat bieden we?

 • Een halftijds (19/38u) contract van bepaalde duur voor 1 jaar, mogelijks verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: ten vroegste met ingang van 06/04/2017
 • Een geraamd nettoloon per maand (halftijds, alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciŽnniteit): minimum 876,87 EUR (brutobedrag: 933,78 EUR).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privťsector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor uiterlijk op dinsdag 28/03/2017 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of getuigschrift) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Jobstudenten keuken/cafetaria

(weekendwerk buiten juli en augustus)

Wat verwachten we?

Als jobstudent in de cafetaria / keuken van het woonzorgcentrum Jacky Maes bied je, onder leiding van de chef-kok, hulp ter ondersteuning van de taken in de cafetaria en de keuken. In de cafetaria sta je in voor het bedienen van bewoners en bezoekers, het afruimen van de tafels, controleren en aanvullen van de voorraad, de afwas en het onderhoud van de bar en cafetaria. In de keuken help je mee met de maaltijdproportionering en het algemeen onderhoud van de keuken.

Wie zoeken we?

 • Je bent op de dag van indiensttreding 16 jaar
 • Je bent sociaal en kan omgaan met bejaarden.
  Je bent hulpvaardig en stressbestendig.
  Je werkt net en kan de werkplek organiseren en rein houden.

Wat bieden we?

 • Je werkt met een studentencontract per weekend.
 • Je werkt volgens een variabel uurrooster.

 

De selectie van de jobstudenten gebeurt op basis van een interview en met toepassing van de volgende voorrangsregeling, die slechts geldt voor maximum ťťn kind per gezin:

 1. de opgedane ervaring bij het bestuur en een gunstige evaluatie;
 2. kinderen van personeelsleden van het OCMW;
 3. anciŽnniteit van het personeelslid (vader/moeder van de jobstudent) binnen het OCMW bestuur;
 4. externe kandidaturen..
 

voltijds TECHNISCH BEAMBTE KEUKEN

(niveau E1-E3)

Wat verwachten we?

Als technisch beambte keuken word je grotendeels ingezet bij de afwas, het reinigen en het onderhoud van de keuken. Tevens help je mee smakelijke en voedselveilige maaltijden klaar te maken voor de 129 bewoners van het woonzorgcentrum. Je staat in voor de maaltijdproportionering en het klaarzetten van de verdeelwagens en -karren. Hierbij is het correct toepassen van de hygiŽnerichtlijnen van zeer groot belang. Daarnaast kan je ingeschakeld worden in de werking van de cafetaria, waar je instaat voor de bediening, het afruimen, het aanvullen en het onderhoud. Tot slot kan je ook ingezet worden bij het afl everen van maaltijden aan huis.

Wie zoeken we?

 • Je bent onmiddellijk beschikbaar.
 •  
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands.
 • Je bent ordelijk en stelt hoge eisen aan kwaliteit.
 • Je kan goed in team werken, maar kan ook met de nodige instructies zelfstandig aan de slag.
 • Je bent klantgericht en hebt affi niteit met valide, mindervalide en demente bejaarden.
 • Je legt de nodige fl exibiliteit aan de dag en hebt geen problemen met een variabel uurrooster en weekend werk.
 • Ervaring in een grootkeuken, kennis van HACCP en een geldig rijbewijs Bzijn pluspunten, maar geen vereisten

Wat bieden we?

 • Een voltijds contract van bepaalde duur, mogelijk verlengbaar na gunstige evaluatie van de prestaties.
 • Datum van indiensttreding: 01/07/2017.
 • Een geraamd nettoloon per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciŽnniteit en zonder weekendtoeslagen) met een minimum nettoloon van 1.475,47 EUR (brutobedrag: 1.824,19 EUR).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Ga dan snel langs bij onze personeelsdienst, Centrumplein 1 te 8450 Bredene (gemeentehuis) of telefoneer ten laatste op 31/03/2017 (telefoonnummer: 059/33 97 70, vragen naar de personeelsdienst). Wij noteren je gegevens en nodigen je vervolgens uit voor een sollicitatiegesprek en/of Ėproef.


deeltijds ZORGKUNDIGE

(niveau C1-C2)

Wat verwachten we?

Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting.
 • Je beschikt ook over het visum van zorgkundige.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
 • Je bent bijvoorkeur snel beschikbaar.

Wat bieden we?

 • Een halftijds (19/38u) of deeltijds (30,4/38u) vervangingscontract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur, mogelijks verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je zorgkundig visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1