beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

Vacatures gemeente Bredene


Strandredder + Postoverste

(schaal E1 (0 jaar anc.) (schaal E1 (gemiddelde anc.)

Wat verwachten we?

Je staat in voor het waken over en het garanderen van de veiligheid van de zeebaders te Bredene tijdens de weekdagen in de periode van 15/06 tot en met 30/06/2017 van 10:30 uur tot 18:30 uur.

Wie zoeken we?

 • Je bent minimum 17 jaar oud op de dag van indiensttreding.
 • Je bent houder van:
  • of het West-Vlaams Hoger Reddersdiploma, uitgereikt door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten, of daarmee gelijkgesteld
  • of het diploma Redder aan Zee, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool
  • of een attest, uitgereikt door de West-Vlaamse Brandweerschool, waaruit blijkt dat men geslaagd is in de proeven (met uitzondering voor de zeezwemproef) voor het behalen van het brevet van Redder aan Zee0. Dit attest dient binnen het jaar vergezeld te worden van het diploma Redder aan Zee, dat aan de houder van het attest uitgereikt wordt na het slagen voor de proef zeezwemmen.
  • diploma’s die op de datum van indiensttreding meer dan drie jaar geleden werden uitgereikt, moeten vergezeld zijn van een recyclagebrevet, afgeleverd door de Provinciale Commissie voor zwem- en reddingsbrevetten of van een bekwaamheidsattest, afgeleverd door de West-Vlaamse Brandweerschool
 • Je hebt verantwoordelijkheidszin

Wat bieden we?

 • Een leuke job in een dynamisch en enthousiast team.
 • Een bruto-uurloon van 11,30 EUR.

Interesse? Stuur dan ten laatste op 19/05/2017 je gemotiveerde kandidatuur met een kort cv en een kopie van je diploma of brevet naar het college van burgemeester en schepenen per post (prior): Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail ontvangen hebt).


begeleider - buitenschoolse kinderopvang

(niveau D1-D3 | in contractueel verband | halftijds)

Wat verwachten we?  

 • Je staat onder leiding van de coördinator in voor de opvang van kinderen tussen 2,5 jaar en 12 jaar die gebruik maken van de buitenschoolse opvang.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest ‘begeleider buitenschoolse opvang’ van een door Kind en Gezin erkende opleiding of van volgend diploma: 3de graad TSO ‘bijzondere jeugdzorg’, specialisatiejaar TSO ‘internaatswerking’ of ‘leefgroepenwerking’, specialisatiejaar BSO ‘kinderzorg’ (of hiermee gelijkgestelde diploma’s). Ook een studiebewijs van een met vrucht gevolgde opleiding in het onderwijs voor sociale promotie van de Hoger Secundair Technische Leergangen ‘Jeugd- en Gehandicaptenzorg’ is toegelaten.
 • Je kan goed omgaan met kinderen, je bent creatief en hebt verantwoordelijkheidszin en kan zowel in teamverband als zelfstandig werken.

Wat bieden we?

 • Een deeltijdse tewerkstelling met een vervangingsovereenkomst van onbepaalde duur van gemiddeld 19 uur per week, met een uitbreiding tot een voltijdse tewerkstelling tijdens de schoolvakanties.
 • Datum van indiensttreding: zo snel mogelijk (ten laatste begin mei), vermoedelijke einddatum: eind september.
 • Een brutoloon van minimum 933,78 EUR per maand (geraamd netto: 876,87 EUR (alleenstaand, geen kinderen ten laste)) voor de deeltijdse tewerkstelling. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques ter waarde van ± 30 EUR per maand voor de deeltijdse tewerkstelling (tijdelijk verhoogd naar ongeveer 37 EUR per maand).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.

 

Neem deel aan de selectieprocedure (minstens een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@ bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Vacatures bij het OCMW Bredene


deeltijds ZORGKUNDIGE

(niveau C1-C2)

Wat verwachten we?

Als zorgkundige sta je in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiëne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, … Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel)certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting.
 • Je beschikt ook over het visum van zorgkundige.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.
 • Je bent bijvoorkeur snel beschikbaar.

Wat bieden we?

 • Een halftijds (19/38u) of deeltijds (30,4/38u) vervangingscontract van onbepaalde duur of een contract van bepaalde duur, mogelijks verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privé-sector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je zorgkundig visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


halftijds LOGISTIEK ASSISTENT

(niveau D1-D3)

Wat verwachten we?

Als logistiek assistent bied je hulp op de verschillende zorgafdelingen. Je verleent logistieke steun aan het verzorgend en verplegend personeel door bewonersgerichte ondersteunende taken uit te voeren. Maar je neemt niet deel aan de directe zorgverlening van de bewoners. Je takenpakket bestaat uit:

 • Huishoudelijke taken, zoals het verdelen van linnen, het onderhoud van rolwagens, het reinigen van wc-stoelen, het ordenen van de kamers en dienstlokalen, …
 • Hoteltaken, zoals assistentie bij het maaltijdgebeuren, bedden opmaken, drankvoorraad aanvullen, …
 • Ondersteunende administratieve taken, zoals het opvolgen, bestellen en aanvullen van medisch materiaal, verzorgingsproducten, incontinentiemateriaal, bijvoeding,…
 • Het intern vervoer van bewoners.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van het brevet of getuigschrift van logistiek assistent.
 • Je beschikt over een uittreksel uit het strafregister, waaruit blijkt dat de betrokkene niet werd veroordeeld wegens een misdrijf dat genoemd is in boek II, titel VII, hoofdstuk V, VI, VII, titel VIII, hoofdstuk
 • I, II, artikel 422bis, IV en VI en titel IX, hoofdstuk I en II, van het Strafwetboek.
 • Je functioneert goed in teamverband.
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent enthousiast, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.

Wat bieden we?

 • Een halftijds (19/38u) contract van bepaalde duur voor 1 jaar, mogelijks verlengbaar na een positieve evaluatie.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk
 • Een geraamd nettoloon per maand (halftijds, alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciënniteit): minimum 876,87 EUR (brutobedrag: 933,78 EUR).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciënniteit in de openbare sector en privésector in rekening gebracht worden. Relevante privé-anciënniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciënniteit in de
 • openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 3,41 EUR per prestaties van 7u36 (tijdelijk verhoogd naar 4,11 EUR).
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

 

Interesse? Neem deel aan de selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur hiervoor zo snel mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of getuigschrift) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: noemie.giegas@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).

 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
ma, di, wo, do, vr:
8u - 12u15 en 13u30 - 17u

Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1