beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Bestuur > Inspraak > Openheid en inspraak

Openheid en inspraak

Openheid en inspraak lopen als een rode draad doorheen het beleid dat door het Bredens gemeentebestuur wordt gevoerd. Met het wijkradenconcept was de gemeente destijds pionier op het gebied van inspraak. Het gemeentebestuur wil het inspraakbeleid nu heroriënteren en eigentijdser maken. Daarvoor stelde het een beleidsnota op om alle inspraak en participatie-initiatieven te stroomlijnen en te verfijnen.

Inwoners kunnen meedenken over het beleid. De wijkraden werden omgevormd tot wijkvergaderingen en krijgen zowel naar inhoud als naar praktische werking een nieuwe vorm. Er zijn voortaan 4 wijkvergaderingen: Nukker/Sas, Dorp, Groenendijk/Vicogne en Duinen waaraan alle inwoners uit de wijk kunnen deelnemen. Nieuw is ook dat deels gebruik gemaakt wordt van de sociale media om Bredenaars uit te nodigen naar de wijkvergaderingen.

Tijdens het eerste gedeelte van de wijkvergadering worden thema’s uit het beleidsprogramma besproken. Inwoners kunnen hun mening geven, vragen stellen of advies vragen. Het gemeentebestuur engageert zich om, bij de verdere uitvoering van het beleidsplan, rekening te houden met deze opmerkingen. Halverwege de legislatuur worden al deze beleidsthema’s opnieuw besproken en geëvalueerd. Op deze wijze kunnen inwoners écht meedenken over het beleid en waar nodig kunnen bepaalde beslissingen worden bijgestuurd. In het tweede deel van de wijkvergadering kunnen inwoners vragen stellen die betrekking hebben op hun wijk. Tijdens deze vergaderingen zal trouwens ook nog steeds de wijkagent aanwezig zijn. Deze moeten nog prominenter aanwezig zijn in hun wijk en een actieve schakel vormen in de communicatie tussen overheid en burger.

‘Wijkwatchers’ en wijkwandelingen
‘Wijkwatchers’ moeten in elke wijk de ogen en de oren zijn van het gemeentebestuur. Deze ‘frontlijnwerkers’ zijn als het ware de voelhorens en peilen naar wat er leeft op de straat, bij de inwoners. Hun rol in de frontlijn van de wijk is van essentieel belang om de participatie en de betrokkenheid op wijkniveau te onderhouden. Het gemeentebestuur experimenteert ook met wijkwandelingen. Op deze manier kunnen problemen meteen ter plaatse worden vastgesteld.

Participatietrajecten en nieuwe huisstijl
Bij grote projecten of belangrijke dossiers wordt voortaan steeds een ‘participatietraject op maat’ opgesteld. Dit participatietraject moet een overzicht en een timing weergeven van de inpraakinitiatieven die rond dat bepaalde project zullen worden genomen. Bovendien is er een nieuwe huisstijl die de herkenbaarheid van alle gemeentelijke inspraakorganen moet vergroten. Want inzake inspraak beschikt het gemeentebestuur, naast de wijk- en informatievergaderingen, ook over de verkeerscommissie, de MINAraad of de Seniorenadviesraad, enz... Het is trouwens de bedoeling om deze adviesorganen nog beter te ondersteunen zodat ze onderbouwde adviezen kunnen verstrekken aan het gemeentebestuur.

Alternatieve inspraakformules voor jongeren
Voor jongeren tussen 6 en 12 jaar heeft het gemeentebestuur ondertussen het inspraakproject “Jong geweld in het gemeentehuis” uitgewerkt. Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar, traditioneel een moeilijk bereikbare doelgroep, zal worden geëxperimenteerd met alternatieve inspraakformules die zullen worden uitgewerkt door de jeugdopbouwwerker. Daarnaast zal het gemeentebestuur de komende jaren middelen ter beschikking blijven stellen voor initiatieven die de samenhorigheid
bevorderen (zoals de actie eindejaarsverlichting of de wijk- en buurtfeesten). Het doel van al deze nieuwe initiatieven is de betrokkenheid en de communicatie tussen het gemeentebestuur en de inwoners én de deelname van de inwoners in het bestuur, volgens nieuwe methodieken en op maat van de burger, een nieuw elan geven.

 

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1