beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Bestuur > Inspraak > Wijkraden.. praktisch

Wijkraden worden wijkvergaderingen

De wijkraden worden omgevormd tot wijkvergaderingen en krijgen zowel naar inhoud als naar praktische werking een nieuwe vorm

Praktisch

  • Er zijn 4 wijkvergaderingen: Nukker/Sas, Dorp, Groenendijk/Vicogne en Duinen. Alle inwoners van de wijk kunnen vrijblijvend deelnemen aan de vergaderingen.
  • De vergaderingen van de wijk Nukker/Sas vinden plaats in het gemeenschapscentrum. Alle andere vergaderingen gaan door in de polyvalente zaal van het gemeentehuis. De vergaderingen vinden jaarlijks plaats in de maand april en oktober.
  • Tijdens de eerste vergaderingen krijgen alle inwoners uit de wijk tenminste een week voor de vergadering een uitnodiging in de bus. Na de eerste kennismaking worden de uitnodigingen digitaal verstuurd en wordt de vergaderkalender in het gemeentelijk informatiemagazine opgenomen, via de gemeentelijke website en de facebookpagina van de informatiedienst.
  • Elke wijkvergadering vangt om 19u30 aan en wordt ten laatste om 21u30 beŽindigd.

Inhoudelijk

  • Tijdens elke wijkvergadering zijn minimaal 3 leden van het college van burgemeester en schepenen aanwezig die kunnen antwoorden op vragen van de inwoners.
  • De wijkvergaderingen worden gemodereerd door de informatieambtenaar.
  • Tijdens het eerste uur van de wijkvergadering worden themaís uit het beleidsprogramma besproken en/of verduidelijkt. Zowel het gemeentebestuur als de inwoners kunnen hun mening geven, vragen stellen of advies vragen. Over deze bespreking wordt telkens een verslag gemaakt die aan het college van burgemeester en schepenen wordt voorgelegd. Het college van burgemeester en schepenen engageert zich om, bij de verdere uitvoering van het beleidsplan, rekening te houden met de opmerkingen/advies die in het verslag werden opgenomen. Mocht blijken dat dit onmogelijk is zal het college van burgemeester en schepenen dit omstandig motiveren. Halverwege de legislatuur (na 3 jaar) wordt een tussentijdse evaluatie gemaakt van de beleidsthemaís die werden besproken. Tijdens deze evaluatie kunnen inwoners hun mening geven over de genomen beslissingen en kan het college van burgemeester en schepenen bepaalde projecten bijsturen waar nodig. In dit gedeelte van de wijkvergadering is het bovendien mogelijk om deskundigen uit te nodigen.
  • Het tweede uur van de wijkvergadering wordt voorbehouden om de inwoners toe te laten alle vragen te stellen die betrekking hebben op hun wijk. Vragen aan de wijkagent of aan de beleidspersonen hoeven niet vooraf op de agenda te worden geplaatst. In voorkomend geval dat niet onmiddellijk een afdoend antwoord kan worden verstrekt, worden de vraagstellers na de vergadering verder geÔnformeerd. Er wordt niet geantwoord op vragen die zich situeren in de private levenssfeer.
>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1