beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Diensten > FinanciŽle diensten > FinanciŽle dienst

FinanciŽle dienst

Kerntaak van de financiële dienst is een optimaal financieel beheer en beleid voor de gemeente nastreven. In nauwe samenwerking met de ontvangerij ontfermt de financiële dienst zich over het voeren van een correcte boekhouding en de controle ervan. Bovendien adviseert de dienst het college van burgemeester en schepenen in financiële dossiers, inzake financieel beheer en beleid alsook inzake financiële strategie en bedrijfsvoering. 

De dienst treft ook voorbereidende handelingen betreffende de uitgaven van de gewone dienst en de buitengewone dienst (registratie van de inkomende facturen en voorbereiding tot betaling).  Ze voert de leningadministratie en kredietbeheer, het inventarisbeheer van het gemeentelijk patrimonium, zorgt voor de opmaak en de efficiënte betalingsopvolging van de uitgaande facturatie en voor de organisatie van het gedepenaliseerd parkeerbeleid. 

Ook de opmaak van de gemeentelijke financiële planning : begroting – meerjarig financieel beleidsplan - begrotingswijziging) en van de verantwoording van de gevoerde boekhouding (begrotingsrekening – balans – resultatenrekening) is een taak van de financiële dienst.  En als laatste beheert en voert ze de belastingadministratie uit (reglementen, vaststellingen en controle belastbare gegevens, opmaak kohieren, verzenden aanslagbiljetten, aanmaningen, bezwaarschriften).

De ontvangerij ontfermt zich over de effectieve inning en opvolging van de opstaande schulden zowel inzake belastingen als niet-fiscale schulden.  Daarnaast verzorgen zij financiële analyse & beleidsadvisering en staat ze in voor het voeren van een en de controle op een correcte boekhouding.   Ook het kas- en thesauriebeheer en het uitvoeren van alle gemandateerde betalingen en de wettelijkheidscontrole van deze voorgestelde betalingen zijn onderdeel van hun takenpakket.  Tenslotte staat de dienst in voor het opmaken van verantwoording van de gevoerde boekhouding (begrotingsrekening – balans – resultatenrekening)

contact


Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
T. 059/33 91 99 (belastingen)
F. 059/33 00 36
financien@bredene.be

Openingsuren
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.


Digitaal loket

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1