beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Milieuvergunning klasse 1 of 2

Wie moet een vergunning aanvragen?
Niemand mag een inrichting, opgenomen in de indelingslijst van VLAREM I, uitbaten zonder over een milieuvergunning of aktename te beschikken.

Deze lijst vindt u terug op de website van het departement leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse overheid, die hieronder vermeld staat.

Aflevering van de vergunning
De vergunning voor een klasse 1- en klasse 2-bedrijf moet afgeleverd zijn vr met de uitbating wordt gestart. Een klasse 3-bedrijf kan opstarten de dag nadat de melding is ingediend.

Een vergunning of aktename is persoonsgebonden en gekoppeld aan een exploitatieplaats (kadastrale gegevens, adres).

Hoe kan ik een vergunning aanvragen?
U kan een aanvraagformulier voor een milieuvergunning klasse 1 of 2 bekomen via de gemeentelijke milieudienst of downloaden via onze website.

  • Voor in klasse 2 ingedeelde inrichtingen van private bedrijven, particulieren en vzws stuurt u dit formulier terug naar het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1, 8450 Bredene.
  • Voor in klasse 1 ingedeelde inrichtingen, alsook voor in klasse 2 ingedeelde inrichtingen van openbare besturen of van instellingen die door een openbaar bestuur zijn opgericht stuurt u dit formulier terug naar de deputatie van de provincieraad, K. Leopold III-laan 41, 8200 Brugge.

Voor inrichtingen die onderdelen omvatten die op zich in verschillende klassen zijn ingedeeld, geldt de overheid die bevoegd is voor de hoogste klasse.

Als de inrichting op het grondgebied van meer dan een gemeente of provincie gelegen is, moet u de aanvraag bij elk van die bevoegde overheden doen.

En loket voor stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning
Sinds 1 januari 2010 kunt u bij uw gemeente met aanvragen van milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen terecht aan n loket.

Zo kunt u er als aanvrager voor kiezen een aanvraag voor een milieuvergunning en een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning samen in te dienen. Beide aanvragen worden dan gelijklopend behandeld. Er komt een gezamenlijk openbaar onderzoek en de adviesverlening verloopt gestroomlijnd. De termijnen voor het nemen van de beslissingen worden op elkaar afgestemd.

U kunt er ook voor kiezen beide aanvragen afzonderlijk in te dienen.

Meer informatie?
Departement leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse overheid (http://www.lne.be/themas/vergunningen/vlarem-en-de-milieuvergunning)

Documenten
Aanvraagformulier milieuvergunning klasse 1 of 2
Belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM voor de aanslagjaren 2014-2019
Retributiereglement op het openbaar onderzoek bij de aanvragen tot milieuvergunning klasse 1, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen voor de aanslagjaren 2013-2018

 

Contact

Dienst:
Milieu/Concessies

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 98
F. 059/33 00 15
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1