beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Milieuvergunning - klasse 3

Wie moet een vergunning aanvragen?
Niemand mag een inrichting, opgenomen in de indelingslijst van VLAREM I, uitbaten zonder over een milieuvergunning of aktename te beschikken.

Deze lijst vindt u terug op de website van het departement leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse overheid, die hieronder vermeld staat.

Aflevering van de vergunning
De vergunning voor een klasse 1- en klasse 2-bedrijf moet afgeleverd zijn vůůr met de uitbating wordt gestart. Een klasse 3-bedrijf kan opstarten de dag nadat de melding is ingediend.

Een vergunning of aktename is persoonsgebonden en gekoppeld aan een exploitatieplaats (kadastrale gegevens, adres).

Hoe kan ik een vergunning aanvragen?
U kan een meldingsformulier voor een milieuvergunning klasse 3 bekomen via de gemeentelijke milieudienst of downloaden via onze website.

U stuurt dit meldingsformulier terug naar het college van burgemeester en schepenen, Centrumplein 1, 8450 Bredene.

Als de inrichting op het grondgebied van meer dan een gemeente gelegen is, moet u de melding bij elk van die bevoegde overheden doen.

Meer informatie?
Departement leefmilieu, natuur en energie van de Vlaamse overheid (http://www.lne.be/themas/vergunningen/vlarem-en-de-milieuvergunning)

Documenten
Meldingsformulier milieuvergunning klasse 3

 

Contact

Dienst:
Milieu/Concessies

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 98
F. 059/33 00 15
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1