beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Openbaarheid van archieven

basisprincipe
Het Decreet van 26 maart 2004 regelt de openbaarheid van bestuur.  Als gevolg hiervan zijn alle gemeentelijke bestuursdocumenten die in het gemeentearchief worden bewaard, openbaar.

Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen.  Toch is het soms mogelijk om inzage  te vragen van deze niet-openbare stukken.  Ben je zelf betrokken partij in een dossier, dan krijg je steeds inzage in het bestuursdocument.  Als betrokkene kan je ook een aan een derde persoon schriftelijke toelating geven om het document in te kijken.

De algemeen directeur heeft de archivaris aangeduid om aanvragen te behandelen voor documenten bewaard in het gemeentearchief.

niet-openbaar
Het decreet bepaalt dat de vraag tot openbaarmaking kan geweigerd worden wanneer de vraag kennelijk onredelijk blijft, op een te algemene wijze geformuleerd of wanneer de gevraagde documenten niet af of onvolledig zijn.  Openbaarheid is ook uitgesloten wanneer één van de bepalingen uit art. 13 van toepassing is, of wanneer het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van de belangen opgesomd in art. 14 en 15 van het decreet.  De raadpleging van bepaalde archieven kan geweigerd worden wegens de slechte materiële toestand van de documenten.  De aanvrager wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld.

particulier archief
Particuliere archieven zijn openbaar volgens de bepalingen van de schenker of de bepalingen vastgelegd in de overeenkomst van overdracht.

aanvraag-procedure
Je vult het formulier “aanvraag voor inzage van bestuursdocumenten” in met de beschrijving van het dossier of de stukken en bezorgt dit aan het archief.  De archivaris onderzoekt je aanvraag en antwoordt je binnen de 15 kalenderdagen.

geen toelating?
Als je aanvraag niet werd ingewilligd, kan je tegen deze beslissing beroep aantekenen bij :

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement coördinatie
Administratie Kanselarij en Voorlichting
Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

Dit moet gebeuren binnen een termijn van dertig kalenderdagen.  Die gaat in op de dag nadat de beslissing door de archivaris werd verstuurd.

 

Contact

Dienst:
Archief

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1