beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Leeszaalreglement

wanneer?
De leeszaal is vrij toegankelijk voor iedereen die op zoek is naar gegevens uit een ver of nabij verleden op de dagen en uren vastgesteld door het college van burgemeester en schepenen.

registreren
Bij een eerste bezoek moet het inschrijvingsformulier ingevuld worden.
Bij elk bezoek wordt gevraagd het aanwezigheidsregister in te vullen.
De gegevens van de bezoeker worden bijgehouden voor statistische doeleinden.† De bezoeker heeft het recht over zijn gegevens te beschikken en eventueel de verbetering ervan aan te vragen.

opzoeken, aanvragen en raadplegen van documenten
De documenten worden aangevraagd op de daartoe bestemde formulieren.† Per aanvraag kunnen maximaal vijf nummers aangevraagd worden.† De documenten moeten ter plaatse in de leeszaal geraadpleegd worden.

Het is verboden de documenten te beschadigen, erop te leunen, er aantekeningen op te maken of de volgorde van de stukken te wijzigen.

praktische afspraken
Jassen en tassen dienen in bewaring te worden gegeven aan het gemeentepersoneel.† Het archief is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

De toegang tot de magazijnen is verboden.

In de leeszaal mag niet gerookt, gegeten of gedronken worden.

reprografie
De lezer kan fotokopieŽn krijgen met uitzondering echter van documenten waarvan de archivaris oordeelt dat de bij het fotokopiŽren vereiste handelingen er schade aan berokkenen.
De documenten mogen gefotografeerd of gefilmd worden mits toestemming van de archivaris.
Voor documenten die vallen onder de auteurswet, kan reprografie slechts na schriftelijke toestemming van de auteur.

bronvermelding
Personen die een publicatie laten verschijnen ,gebaseerd op documenten, uit het archief moeten de vindplaats van hun bronnen vermelden.

opzoekingen voor derden
De archivaris oriŽnteert de lezer.† Hij doet evenwel in principe geen opzoekingen voor derden.

bruikleen van archieven
Aan particulieren worden geen archieven in bruikleen gegeven.
Elke bruikleen aan tentoonstellingen moet door het college van burgemeester en schepenen toegestaan worden.† De uitgeleende stukken worden verzekerd van nagel tot nagel en worden tentoongesteld in goede materiŽle omstandigheden.

tot slot
Voor alle gevallen die niet in dit reglement zijn voorzien wordt de beslissing genomen door het college van burgemeester en schepenen.

 

Contact

Dienst:
Archief

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1