beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Opnamebeleid / tarieven BKO

Opnamebeleid
De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle kinderen. Naast de economische functie van kinderopvang willen wij ook de pedagogische en sociale functie van kinderopvang realiseren.

 

Opname en inschrijving
Kinderen kunnen pas opgevangen worden nadat er een intake heeft plaats gevonden. De verantwoordelijke verzorgt, na afspraak, de intake.
Jaarlijks organiseren we ook op regelmatige basis inschrijvingsmomenten waar u zonder afspraak kan langskomen voor de intake.
Hierbij wordt voor elk kind een inlichtingenfiche en een schriftelijke overeenkomst opgemaakt en wordt het huishoudelijk reglement toegelicht. Tijdens deze intake geven we graag een rondleiding en kan er kennis worden gemaakt met de kinderbegeleiders van de groep waar het kind zal worden opgevangen. We geven u ook graag informatie over hoe u effectief opvang kan aanvragen.

Vereiste documenten
Ouders die niet in Bredene wonen brengen een bewijs gezinslast mee (aan te vragen op de dienst bevolking waar u woont).

De prijs

De prijs voor opvang voor en na de schooluren - opvang voor en na speelpleinwerking/sportkamp

Per begonnen halfuurtje wordt 1 EUR aangerekend

 • Beginuur voorschools : uur dat de ouder zich aanmeldt aan de balie
 • Beginuur naschools : uur dat de school/speelpleinwerking/sportkamp eindigt
 • Einduur voorschools : uur dat de school/speelpleinwerking/sportkamp aanvangt
 • Einduur naschools : uur dat de ouder zich aanmeldt aan de balie

De prijs voor opvang op woensdagnamiddag, schoolvrije dag en kleine schoolvakanties

 • Opvang minder dan 3 uur : 3,81 EUR
 • Opvang tussen de 3 en 6 uur : 5,66 EUR
 • Opvang van 6 uur of meer : 9,43 EUR

De prijs voor opvang tijdens de zomervakantie

 • Opvang minder dan 3 uur : 2,87 EUR
 • Opvang tussen de 3 en 6 uur : 4,30 EUR
 • Opvang meer dan 6 uur : 8,55 EUR

Meer kinderen in hetzelfde gezin

Bij de opvang van 2 of meer kinderen uit hetzelfde gezin op een zelfde dag krijgt u 25% korting op de kostprijs van de opvang (dus niet op extraís). Deze vermindering is te combineren met het sociaal tarief.

Het sociaal tarief
Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kunnen we een sociaal tarief aanrekenen. In zeer uitzonderlijke gevallen kan gratis opvang worden toegestaan. Je kan bij de verantwoordelijke vertrouwelijk informeren naar deze mogelijkheden.

Volgende criteria geven aanleiding tot het opmaken van een dossier mbt de toekenning van het sociaal tarief :

 • gezinnen die werden doorverwezen en/of begeleid worden door het OCMW
 • gezinnen in schuldbemiddeling
 • gezinnen met in inkomen onder de RVV grens

Onkostenvergoeding busvervoer
Aan de ouders wordt per vervoersbeurt een onkostenvergoeding per kind aangerekend via de maandelijkse facturatie. Deze vergoeding bedraagt:

 • 0,50 EUR per vervoersbeurt voor het eerste of enige kind binnen hetzelfde gezin dat gebruik maakt van de vervoersbeurt
 • 0,25 EUR per vervoersbeurt voor een tweede kind binnen hetzelfde gezin dat gelijktijdig met het eerste kind gebruik maakt van de vervoersbeurt
 • 0 EUR per vervoersbeurt voor een derde kind of meer binnen hetzelfde gezin dat gelijktijdig met minstens het eerste en tweede kind gebruik maakt van de vervoersbeurt

De gereduceerde tarieven van 0,25 EUR of 0 EUR per vervoersbeurt gelden dus steeds enkel en alleen indien de kinderen uit hetzelfde gezin gelijktijdig met elkaar worden vervoerd.

Deze vergoeding wordt aangerekend voor het vervoer van en naar school en voor de vervoersdienst op woensdagnamiddag.


 

Contact

Dienst:
Buitenschoolse kinderopvang (balie)

Prinses Elisabethlaan 47

T. 059/32 06 83
F. 059 33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1