beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Subsidie onkruidbrander

Sedert 1 januari 2015 worden wegen, voetpaden en openbare plaatsen in Bredene pesticidenvrij onderhouden door de gemeentelijke diensten.  Als inwoner moet je echter zelf instaan voor het onderhoud van de voetpaden voor je woning of eigendom.  Bij dit onderhoud is het uiteraard niet wenselijk om zelf pesticiden te gebruiken.

Een goed alternatief is het gebruik van een onkruidbrander om ongewenste kruiden te verwijderen van het voetpad.  Deze kleine en handige branders bieden een goed alternatief om de onkruiden te bestrijden.

Iedere inwoner die een onkruidbrander aankoopt, kan hiervoor een subsidie aanvragen bij de gemeente Bredene.  Bij aankoop van een onkruidbrander wordt een subsidie van 15 EUR per gezin terugbetaald, overeenkomstig de voorwaarden uit het reglement. Het aanvraagformulier dient u binnen de 6 maand na aankoop in te dienen en moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoopfactuur.  

Alle aanvragen worden per kwartaal behandeld (eerste collegezitting van januari, april, juli en oktober).  De uitbetaling gebeurt binnen 2 weken na goedkeuring van de aanvraag.

Subsidiereglement

Artikel 1
De subsidie wordt verleend binnen de perken van de beschikbare kredieten die zijn vermeld in het overzicht van de te verstrekken subsidies per beleidsveld (zie toelichting bij het budget).
Artikel 2
Het gemeentebestuur van Bredene kent éénmalig een subsidie toe per gezinssamenstelling en enkel aan gedomicilieerden op het grondgebied van de gemeente Bredene voor de aankoop van een onkruidbrander.
Artikel 3
Om voor de betoelaging in aanmerking te komen, moet de onkruidbrander voldoen aan volgende eisen :
- aanwezigheid van “EG-verklaring van overeenstemming”
- voorzien van CE-markering (veiligheid)
- aangedreven door elektriciteit of gaspatroon onder druk of gasfles
Artikel 4
De subsidie bedraagt 15 euro voor de aankoop van een onkruidbrander. De aanvragers dienen de onkruidbrander op het aangegeven adres te bewaren en mogen deze niet vervreemden binnen een periode van 3 jaar na de subsidieaanvraag. Blijken de voorwaarden niet nageleefd, dan zal de toelage niet uitbetaald of teruggeëist worden.
Artikel 5
De subsidieaanvraag dient te geschieden, binnen de 6 maand na aankoop via het daartoe voorziene aanvraagformulier en moet vergezeld zijn van een kopie van de aankoopfactuur of gedetailleerd kassaticket en een kopie uit de handleiding of gelijkwaardig die de eisen inzake aankoopdatum en veiligheidslabel (CE) aantonen.
Artikel 6
Aanvragen voor het bekomen van deze subsidie dienen schriftelijk ingediend te worden ter attentie van de milieudienst via een daartoe bestemd aanvraagformulier. Onvolledige aanvragen komen niet in aanmerking voor de subsidie.
Artikel 7
Bij indiening van een subsidieaanvraag aanvaardt de subsidieaanvrager dat zijn/haar subsidieaanvraag bij hem/haar thuis gecontroleerd kan worden door een gemeentelijk ambtenaar.
Artikel 8
Afschrift van deze beslissing zal ter kennisgeving toegezonden worden aan de Provinciegouverneur van de provincie West-Vlaanderen, Provinciaal Administratief Centrum, Boeverbos, Koning Leopold III- laan 41, 8200 Brugge.

Naar het digitaal formulier

 

Contact

Dienst:
Milieu/Concessies

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 98
F. 059/33 00 15
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1