beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Elektronische identiteitskaart (eID)

Vanaf de leeftijd van 12 jaar kan iedere Belg een identiteitskaart krijgen.  Met dit document kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in het buitenland.  Vanaf de leeftijd van 15 jaar is men verplicht zijn identiteitskaart steeds op zak te hebben.  In België worden enkel nog elektronische identiteitskaarten uitgereikt, ondertussen is elke Belg in het bezit van deze kaart.  Deze kaart heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. (Voor 12 tot 18 jarigen : 6 jaar ; voor 75+ : 30 jaar)

Wie?
Voor de Belgische inwoners vanaf 12 jaar die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters.

Hoe aanvragen?
U wordt persoonlijk uitgenodigd met een oproepingskaart, ook voor een hernieuwing.  Indien u sneller een elektronische identiteitskaart wil, dan kan u zich spontaan aanbieden (nodig bij verlies, diefstal of beschadiging).

Wat moet ik meebrengen?

 • identiteitskaart;
 • een duidelijke pasfoto (kleur) met witte achtergrond (zie onderrichtingen)
  afmetingen van de foto : 35 x 45 mm;
  hoogte van het hoofd : minimum 25 mm;
  het aangezicht moet onbedekt zijn (geen hoed, sjaal of bril met donkere glazen).

U dient zich persoonlijk aan het loket van de dienst bevolking aan te bieden.  Dit is nodig om uw handtekening op het basisdocument te plaatsen.  Tijdens dit bezoek wordt u de datum dat u uw identiteitskaart kunt afhalen meegedeeld.

Waar moet ik op wachten?
Na 2 tot 4 weken ontvangt u een omslag zonder afzender. Verwar deze omslag niet met één of andere reclameboodschap. De omslag bevat uw PIN- en PUKcode. Deze zijn noodzakelijk voor de activering van uw nieuwe elektronische identiteitskaart.  Hou deze persoonlijke codes goed bij!  U dient zich vervolgens opnieuw aan te melden bij de dienst bevolking met de codes. Uw nieuwe elektronische identiteitskaart wordt met behulp van deze codes geactiveerd.

Opgelet!

 • zonder uw persoonlijke code kan uw elektronische identiteitskaart niet afgeleverd worden;
 • de PINcode is noodzakelijk voor het gebruik van de kaart. Onthoud deze code goed. U kan deze code bij de dienst bevolking laten wijzigen.
 • de PUKcode is noodzakelijk wanneer u de PINcode zou vergeten. Met de PUKcode kan u een nieuwe PINcode laten aanmaken. Bewaar deze code op een veilige plaats!

Nieuwe PIN-code aanvragen via internet
Indien u uw PIN-code niet meer kent, dan kan u via internet een nieuwe code aanvragen. De aanvraag gebeurt via de website van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken. U vult uw rijksregisternummer in en een geldig e-mailadres. Voor de aanvraag van de nieuwe code hoeft u dus niet meer naar de gemeente. Dat is wel nodig om de nieuwe PIN-code in dienst te stellen.

Wat bij verlies of diefstal?
Aangifte:
Bij verlies moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij de lokale politie of bij de dienst bevolking op het gemeentehuis.  Bij diefstal van uw identiteitskaart kan dit enkel bij de lokale politie.

Buitenlandse reizen
Indien u niet beschikt over een identiteitskaart (wegens redenen van verlies of diefstal), wanneer u op reis gaat, informeer dan naar de mogelijke alternatieven:

 • spoedprocedure voor dringende aflevering van identiteitskaart (indien u reist binnen Europa)
 • paspoort.

Hoeveel kost een eID?

Normale procedure : 16,30 euro (3 weken) 
Spoedprocedure: 99,60 euro (1 werkdag-aanvraag voor 15u)

Spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken

e-ID: 131,10 euro

Spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel leveringstermijn: 1 werkdag

Elektronische handtekening
Als u gebruik wenst te maken van een elektronische handtekening zijn een elektronische identiteitskaart en een kaartlezer nodig. Uw handtekening is dan even rechtsgeldig als uw gewone handtekening.  Op een portaalsite van de overheid staan de bestaande toepassingen nu voor het eerst gegroepeerd per item: mybelgium.be. Op deze site staan al meer dan honderd toepassingen. Nieuwe toepassingen zullen regelmatig worden toegevoegd.

Dankzij uw elektronische identiteitskaart beschikt u over een onmiddellijke toegang tot uw bevolkingsdossier bij het Rijksregister op de website: Mijn dossier. Er zal u gevraagd worden om uw elektronische identiteitskaart in de kaartlezer te stoppen en uw PINcode in te geven. Dit kunt u allemaal terugvinden in Mijn Dossier.

Mijn attesten uit het Rijksregister
Elke burger heeft een persoonlijk dossier bij het Rijksregister. In dat dossier zijn een aantal attesten beschikbaar. Om deze attesten op te vragen moet u voortaan niet langer naar het gemeentehuis, u kan ze hier onmiddelijk bekijken, opslaan op uw pc in PDF-formaat, of gewoon printen. Zoals u wilt en wanneer u wilt. Deze attesten zijn officiële documenten, voorzien van een digitale handtekening en de datum van aanmaak.
• Attest van inschrijving
Dit getuigschrift bevat alle informatie over uw inschrijving bij uw gemeente of stad. U vindt er verder dezelfde informatie als in het uittreksel uit het bevolkingsregister.
• Samenstelling gezin
Dit uittreksel uit het bevolkingsregister bevat een overzicht van alle gezinsleden die zijn ingeschreven bij het gezinshoofd op het ogenblik van de opstelling van dit uittreksel.
• Attest van leven
Met dit attest kan u officieel aantonen dat u nog in leven bent, zonder dat u zich persoonlijk moet aanmelden bij de dienst die dit bewijs vraagt.
• Attest van nationaliteit
Met dit attest kan u uw Belgische nationaliteit aantonen.
• Attest van woonst
Met dit getuigschrift kan u bewijzen dat u op een bepaald adres staat ingeschreven en vanaf wanneer. U kan dit document nodig hebben bij een sollicitatie, voor de rechtbank of bij het oprichten van een onderneming.

 

Contact

Dienst:
Bevolking

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 92
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1