beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 
wegenwerken krantIn april is gestart met de grote rioleringswerken van Aquafin. Op de twee werfzones (‘Campingzone’ en ‘Woonzone’) werd de voorbije maanden duchtig voortgewerkt. Ondertussen liggen de werken stil tijdens het bouwverlof. De meest spectaculaire werken en bijgevolg ook de grootste werden dit voorjaar aangevat in de ‘Campingzone’. In de Zandstraat, ter hoogte van het pompstation, zijn de grootste werken ondertussen afgewerkt en is er opnieuw doorgaand verkeer mogelijk sedert 12 juli. 
 
Ondertussen werd in deze zone de riolering aangelegd vanaf het pompstation in de Zandstraat over de parking in de Zandstraat tot aan de ingang van domein Grasduinen. In de ‘Woonzone’ werd de voorbije maanden gewerkt in de Derbylaan en Danckaertstraat. Ongetwijfeld zijn deze werken minder ‘zichtbaar’ dan deze in de Zandstraat, maar daarom zijn ze niet minder belangrijk. In deze eerste fase werden ‘groutpalen’ geplaatst. Dit zijn funderingspalen waar de riolering op gefundeerd wordt. Hiervoor was het noodzakelijk om de verharding van de straat open te breken. Na het plaatsen van deze funderingspalen wordt er gestart met de aanleg van de nieuwe riolering. Als alles volgens plan verloopt moet deze eerste fase van de werken in de ‘Woonzone’ eind november afgewerkt zijn. 
 
Deze werken zorgen voor heel wat hinder en dat zal ongetwijfeld ook na de zomer zo zijn.
 
WERKEN ‘CAMPINGZONE’: 1e FASE ZO GOED ALS AFGEWERKT
De Zandstraat is ondertussen opnieuw geopend voor het verkeer. Dit betekent meteen het einde van de eerste fase van de werken in de Campingzone. Na het bouwverlof zal de aannemer nog één week werken in de Zandstraat zodat de werken van deze eerste fase volledig afgewerkt zijn. In september start de aannemer met de tweede fase van deze werken. Tijdens deze tweede fase zal worden gewerkt tussen camping Zandpolder en Park D’Heule. Als alles volgens plan verloopt moeten deze werken eind oktober afge-
werkt zijn. Deze werken duren tot februari 2020.  Aangezien de werken in de campingzone plaatsvinden zullen deze minder zichtbaar zijn voor het publiek.
 
‘WOONZONE’: RIOLERING IN DERBYLAAN EN DANCKAERTSTRAAT
Tijdens de eerste weken van juli werden grondwaterbemaling geplaatst in de Derbylaan (tussen bistro Krugerhof en de Draversstraat) en de Danckaertstraat (tussen de Georges Vanhoorenstraat en bistro Krugerhof). Na het bouwverlof, vanaf dinsdag 6 augustus, wordt gestart met het plaatsen van de rioleringsbuizen. In eerste instantie wordt gewerkt in de Danckaertstraat, tussen de George Vanhoorenstraat en het Krugerhof. Na deze werken volgt de Derbylaan ter hoogte van Blutsyde. Aansluitend op deze rioleringswerken worden de huisaansluitingen geplaatst. Als de weersomstandigheden het toelaten zullen deze werken duren tot in november 2019.
 
WERKEN IN UW STRAAT: WAT MET VOERTUIGEN
Aan de inwoners van de straten waar wordt gewerkt wordt gevraagd om, tijdens werkdagen, de voertuigen BUITEN de werfzone te plaatsen. Indien de oprit van uw woning bereikbaar is, mag deze gebruikt worden. Hou er evenwel rekening mee dat u uw voertuig elke morgen zeker vòòr 6 uur ’s morgens dient te verplaatsen. Indien de oprit niet bereikbaar is, wordt gevraagd om uw voertuig buiten de werfzone te plaatsen. Woningen blijven uiteraard steeds te voet bereikbaar. Restafvalzakken, blauwe zakken (PMD) en papier/karton mogen steeds op de normale ophaaldag buiten worden geplaatst. Tijdens het verloop van de werken houdt het gemeentebestuur de inwoners, via bewonersbrieven, op de hoogte van eventuele wijzigingen aan de planning/werken. Wie nog vragen heeft kan steeds de werfleiders aanspreken op de werf. U herkent de werfleiders aan de witte helm.
 
PLANNING VAN DE WERKEN

MOBILITEIT 

VERKEER EN BEREIKBAARHEID WONINGEN
Hoe kan ik tot aan mijn woning geraken?
De woningen zijn steeds bereikbaar en toegankelijk voor voetgangers. Tijdig worden lokale omleidingsroutes geplaatst door de aannemer. Om de voortgang van de werken te verzekeren vragen wij de ruime omleidingsroute te volgen indien u niet noodzakelijk in de buurt van de werken moet zijn. Dit kan de snelheid van de werken enkel ten goede komen.

Kan ik op mijn oprit?
Doorgaans zullen opritten buiten de werkuren bereikbaar zijn voor bewoners naargelang de fasering. 
Er wordt eventueel gebruik gemaakt van tijdelijke steenslag om toegankelijkheid te verzekeren. Indien dit uitzonderlijk niet het geval is, wordt men hiervan vooraf op de hoogte gebracht. De aannemer die de werken uitvoert zal tijdig een briefje in de brievenbus stoppen.

Wat als ik niet tot aan mijn oprit kan geraken?
Indien uw oprit tijdelijk niet toegankelijk is, parkeer dan voor de duur van de werken in de buurt. Wij vragen u om uw voertuig tijdig te verplaatsen zodat de uitvoering van de werken niet verhinderd wordt.
OPHALING HUISVUIL
Inwoners uit de zones waar wordt gewerkt mogen hun afvalzakken nog steeds op de normale ophaaldagen (maandag) buitenplaatsen. Van zodra de werkzaamheden dit niet meer toelaten wordt aan de inwoners 
gevraagd om het vuilnis op de hoek van de straat te plaatsen. Dit is naargelang de fasering de hoek Derbylaan/Koerslaan -  Derbylaan/Draverstraat.    Minder mobiele inwoners uit de straten waar wordt gewerkt kunnen dit melden aan onze diensten zodat een oplossing kan worden gezocht.

AANLEG VAN EEN BUFFERBEKKEN
Door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel door Aquafin wordt het regenwater afgevoerd naar het Duiveketezwin. Het Duiveketezwin staat in verbinding met de Noord-Ede. Door de vele afkoppelingen zal dit een toename van het volume aan regenwater betekenen die in het Duiveketezwin terechtkomt. Deze toename aan regenwater mag geen bijkomende druk leggen op de omgeving Dorpsstraat-Landweg te Bredene en op de afwaartse landbouwgronden. Om wateroverlast te voorkomen wordt er een gecontroleerd overstromingsgebied voorzien op het einde van de Landweg. Dit ‘bufferbekken’ zal niet steeds gevuld zijn met water. Het bodempeil van dit bufferbekken zal hoger liggen dan het zomerpeil van de Noord-Ede. Hierdoor zal dit bekken nog steeds landbouwkundig gebruikt kunnen worden. Enkel bij regenperiodes wordt deze gevuld met regenwater, in droge periodes komt het bufferkbekken ook terug droog te staan.

RIOLERING IN LANDWEG-DORPSTRAAT
Het gemeentebestuur voorziet in bijkomende maatregelen om wateroverlast in de Dorpsstraat en Landweg te voorkomen.  In het verleden kwam het immers voor dat, bij hevige buien, de straat hier blank komt te staan.  De aanpassing aan de rioleringen in beide straten moet ervoor zorgen dat het water bij hevige regenval beter afgevoerd kan worden.  Het gemeentebestuur en het studiebureau hebben hiervoor ondertussen plannen opgemaakt.  De aanpassingswerken zullen ten vroegste in 2020 worden uitgevoerd na de nodige grondverhandelingen.

WIJ LUISTEREN

Telefonisch
Gemeentebestuur 059 33 91 91
Technische dienst 059 33 25 38
Infodienst 059 33 91 94

E-mail
gemeentebestuur@bredene.be
technische.dienst@bredene.be
infodienst@bredene.be

Storingen
Voor meldingen in verband met gas, water, elektriciteit en andere nutsvoorzieningen neemt u best contact op met één van de nutsbedrijven uit onderstaande lijst:

Fluvius (elektriciteit en gas)
Storingen: tel. 078/35-35-00
Gasreuk: tel. 0800 65 065
 
Watergroep
Storingen: tel. 02/238-96-99
 
Proximus
Storingen: tel. 0800 22 800

Telenet
Storingen: tel. 015 66 66 66
 

 
 

Contact

Dienst:
Openbare werken

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 88
F. 059/33 00 15
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1