beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Wat is euthanasie?
Wanneer iemand, bewust en helder van geest, geplaatst in een medisch uitzichtloze situatie, toelating vraagt aan een arts dat een einde aan zijn leven wordt gemaakt, voor het geval hij zijn wil niet meer kan uiten wanneer men vaststelt:

  • dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
  • hij niet meer bij bewustzijn is;
  • en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

Wie kan een wilsverklaring laten registeren?
Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Hoe kan ik een wilsverklaring laten registeren?
De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden (handgeschreven of getypt) ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij uw overlijden. Eén getuige mag dus geen familielid zijn. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of -personen. De vertrouwenspersoon mag geen arts of verplegend personeel zijn.  De ambtenaar van de bevolking kijkt na of de wilsverklaring in overeenstemming is met het model dat is toegevoegd bij het koninklijk besluit van 2 april 2003.

Waar kan ik een aangifteformulier bekomen?
Bij de sociale dienst kunt u blanco aangifteformulieren bekomen. U kan het formulier ook downloaden via deze website.

Hoelang is mijn wilsverklaring geldig?
De geldigheid hangt af van de datum van verklaring :

  • verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig
  • verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring.  U kunt verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

Waar wordt mijn wilsverklaring van euthanasie bewaard?
De wilsverklaring zal alleen in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu worden geregistreerd. De ambtenaar van de bevolking zal uw verklaring registeren via de beveiligde webtoepassing "Euthanasie", bereikbaar via het Portaal van de Sociale Zekerheid. De gegevens worden gecontroleerd door het Rijksregister. Zodra uw wilsverklaring is geregistreerd ontvangt u een ontvangstbewijs.

Wettelijke kader

  1. Wet van 28 mei 2002 betreffende euthanasie, Art. 4. de wilsverklaring;
  2. Koninklijk besluit van 2 april 2003 houdende vaststelling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt opgesteld, herbevestigd, herzien of ingetrokken;
  3. Koninklijk besluit van 27 april tot regeling van de wijze waarop de wilsverklaring inzake euthanasie wordt geregistreerd en via de dienst van het Rijksregister aan de betrokken artsen wordt meegedeeld.
 

Contact

Dienst:
Sociale dienst

Sociaal huis, Duinenstraat 106

T. 059/33 97 70
F. 059/33 97 77
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1