beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Buitenlanders, adreswijziging uit het buitenland

Taak gemeentebestuur
Het gemeentebestuur is een belangrijke schakel tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (dienst vreemdelingenzaken) en de buitenlander.
 
Het is voor het gemeentebestuur belangrijk om te weten:

  • of de vreemdeling gerechtigd is het land binnen te komen, er te verblijven of er zich te vestigen;
  • welke zijn doelstellingen zijn;
  • wat de vooropgestelde duur is van zijn verblijf;
  • of hij beschikt over voldoende bestaansmiddelen;
  • of de voorgelegde identiteitsdocumenten aan de binnenkomstvereisten voldoen.

Verblijf EU-burgers en gezinshereniging met EU-onderdanen en Belgen
De benaming "burger van de Unie" treedt in de plaats van "EG-vreemdeling". Een burger van de Unie is een vreemdeling die de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezit en verblijft in of zich begeeft naar het Rijk.
 
In een eerste fase krijgt men verblijf voor 5 jaar (niet-duurzaam verblijf), waarin een einde kan worden gesteld aan het verblijf. In een tweede fase verkrijgt men onbeperkt, duurzaam verblijf.

De verblijfsdocumenten voor burgers van de Unie worden afgeschaft. Dit geldt zowel voor de verblijfskaart van een onderdaan van een lidstaat der EEG (zogenaamde "blauwe kaart") als voor het attest van immatriculatie model B ("paarse kaart"). Voor de familieleden die geen burger van de Unie zijn, worden nieuwe, specifieke verblijfsdocumenten voorzien.
 
 
Eénmaal ingeschreven: hoe kan dan ik reizen binnen en buiten de Europese Unie?
 
Wat is inburgering?
De Vlaamse Regering engageert er zich toe te werken aan een Vlaanderen waarin alle mensen, ongeacht hun herkomst, kunnen samen-leven in diversiteit. Dit gebeurt op grond van gelijkwaardigheid en een actief, gedeeld burgerschap. Het is de bedoeling dat elke Vlaming actief aan de samenleving kan deelnemen. Inburgering is een geschikte manier om “nieuwe Vlamingen” de kans te geven om dit actief, gedeeld burgerschap op te nemen.
 
Op www.inburgering.be vindt u informatie over:
 voor wie is inburgering bedoeld?
 wat houdt het inburgeringstraject in?
 
Waar kan ik meer informatie vinden?
 
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Dienst Vreemdelingenzaken
World Trade Center - Tower II
Antwerpsesteenweg 59B
www.dofi.fgov.be
 
Helpdesk i.v.m. stand van zaken visum kort verblijf.
www.dofi.fgov.be

Arbeidskaarten
Alle aanvragen voor een arbeidskaart en/of -vergunning worden rechtstreeks ingediend bij de diensten Migratie en Arbeidsbemiddelingsbureaus. De dienstverlening werd overgenomen van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB).

Beroepskaarten: de aanvragen tot het verkrijgen, vernieuwen, wijzigen, en in geval van verlies, vervangen van een beroepskaart worden bij een ondernemersloket naar keuze ingediend.
 
Visum voor België? Op deze site vindt u tal van veelgestelde vragen en antwoorden.
www.diplomatie.be
 
www.vreemdelingenrecht.be

 

Contact

Dienst:
Vreemdelingen

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 92
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1