beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Belastings- en retributiereglementen

Belastingen bestuursperiode 2020-2025

 1. Retributiereglement op het voltrekken van huwelijken op zaterdag met ingang van het aanslagjaar 2020
 2. Retributiereglement op voornaamswijziging met ingang van het aanslagjaar 2020
 3. Retributiereglement op de verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken met ingang van het aanslagjaar 2020
 4. Belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken 2020-2025
 5. Belastingreglement op de lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2020-2025
 6. Tarief- en retributiereglement op de begraafplaatsen met ingang van het aanslagjaar 2020
 7. Belastingreglement op ambulante en kermisactiviteiten voor de aanslagjaren 2020-2025
 8. Belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren 2020-2025
 9. Belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor de aanslagjaren 2020-2025
 10. Belastingreglement op terreingerelateerde logies voor de aanslagjaren 2020-2025
 11. Retributiereglement op het openbaar onderzoek bij de aanvragen tot omgevingsvergunningen met ingang van het aanslagjaar 2020
 12. Belastingreglement op het verhuren van een verhuureenheid in kamergerelateerde logies voor de periode 2020-2025
 13. Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2020-2025
 14. Belastingreglement op automatische apparaten voor de aanslagjaren 2020-2025
 15. Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de aanslagjaren 2020-2025
 16. Belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen voor de aanslagjaren 2020-2025
 17. Belastingreglement op de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels voor de aanslagjaren 2020-2025
 18. Retributiereglement op het gebruik van het milieu- en recyclagepark en ondergrondse afvalcontainers met ingang van het aanslagjaar 2020
 19. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2020-2025
 20. Belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2020-2025
 21. Belastingreglement op het bewaren van gevonden en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen en van de door de lokale politiezone in beslag genomen voertuigen en goederen voor de aanslagjaren 2020-2025
 22. Belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2020-2025
 23. Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2020-2025
 24. Belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2020-2025
 25. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein met ingang van het aanslagjaar 2020
 26. Retributiereglement op dossierkosten voor het verzenden van (aangetekende) aanmaningen met ingang van het aanslagjaar 2020
 27. Retributiereglement op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten en opzoekingen in het archief met ingang van het aanslagjaar 2020
 28. Retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten met ingang van het aanslagjaar 2020
 29. Leegstandsreglement en van het belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2020-2025
 30. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als verwaarloosd voor de aanslagjaren 2020-2025
 31. Belastingreglement op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar of ongeschikt voor de aanslagjaren 2020-2025
 32. Retributiereglement op de uitvoering van werken door gemeentediensten met ingang van het aanslagjaar 2020
 33. Belastingreglement op de afgifte van een omgevingsvergunning voor de aanslagjaren 2020-2025
 34. Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2020
 35. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2020
 36. Belastingreglement betreffende de verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken voor de aanslagjaren 2020-2025
 37. Belastingreglement betreffende de verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2020-2025
 38. Belastingreglement betreffende de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2020-2025
 39. Belastingreglement betreffende de verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2020-2025

Belastingen bestuursperiode 2018-2019

 1. Belastingreglement op terreingerelateerde logies voor de aanslagjaren 2018-2019 (0020-00/7342100)
 2. Belastingreglement op het verhuren van een verhuureenheid in kamergerelateerde logies vanaf het aanslagjaar 2018 (0020-00/7342000)
 3. Retributiereglement op het gebruik van het milieu & recyclagepark voor de jaren 2018-2019 (0300-7020099)
 4. Belastingreglement op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar of ongeschikt voor de aanslagjaren 2017-2019 (0020- 00/7375000)
 5. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2018-2019 (0020-00/7374000)
 6. Retributiereglement op de opdrachten van de brandpreventie door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1
 7. Belastingreglement op de lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2016- 2019
 8. Tarief- en retributiereglement op de begraafplaatsen voor de jaren 2016-2019
 9. Belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2016-2019 (0130-00/7318000 en 0130-00/702001)
 10. Retributiereglement op de uitvoering van werken door gemeentediensten voor de jaren 2017-2019
 11. Belastingreglement op het opruimen of verwijderen van afvalstoffen op plaatsen waar dit storten door wettelijke of reglementaire bepalingen verboden is en het opruimen en verwijderen van uitwerpselen van honden, rij- en trekdieren voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7332800)
 12. Belastingreglement op ambulante en kermisactiviteiten voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7341300)
 13. Belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7342200)
 14. Belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7342400)
 15. Retributiereglement op het openbaar onderzoek bij de aanvragen tot milieuvergunning klasse I, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen voor de jaren 2017-2019
 16. Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2017-2019(0020-00/7360800 en 0020-00/7360100 en 0020- 00/7361000)
 17. Belastingreglement op automatische apparaten voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7360600)
 18. Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7361000)
 19. Belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen voor de aanslagjaren 2017-2019 (0020-00/7370000)
 20. Belastingreglement op de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels voor de aanslagjaren 2017-2019 (0020- 00/7371000)
 21. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2017-2019 (0020-00/7373000)
 22. Belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2018-2019 (0020-00/7377000)
 23. Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2019 (0020-00/7300000)
 24. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 (0020-00/7301000)
 25. Verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020- 00/7320000)
 26. Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7321000)
 27. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7322000)
 28. Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7323000)
 29. Belastingreglement op het bewaren van gevonden en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen en van de door de lokale politiezone in beslag genomen voertuigen en goederen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7389001)
 30. Belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7361100)
 31. Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7361100)
 32. Belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2016- 2019 (0020-00/7389000)
 33. Retributiereglement op het huis-aan-huis ophalen van grof vuil op afroep voor de jaren 2016-2019 (0020-00/7332600)
 34. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor het jaar 2016 (0020- 00/7379000)
 35. Retributiereglement op dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende aanmaningen voor de jaren 2016-2019
 36. Retributiereglement op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten en opzoekingen in het archief voor de jaren 2016-2019 (0130-00/7318000)
 37. Retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten voor de jaren 2016-2019
 38. Belastingreglement op woningen en gebouwen die worden beschouwd als verwaarloosd voor de aanslagjaren 2017-2019
 39. Belastingreglement op de aanvragen tot milieuvergunning VLAREM/omgevingsvergunning voor het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen klasse I of melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen klasse I.voor de aanslagjaren 2017-2019

Belastingen bestuursperiode 2017-2019

 1. Belastingreglement op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7342100)
 2. Belastingreglement op het in huur stellen van kamers voor de aanslagjaren 2016- 2019 (0020-00/7342000)
 3. Retributiereglement op het gebruik van het milieu & recyclagepark voor de jaren 2016-2019 (0300-00/7020099)
 4. Belastingreglement op woningen die worden beschouwd als onbewoonbaar of ongeschikt voor de aanslagjaren 2017-2019 (0020- 00/7375000)
 5. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7374000)
 6. Retributiereglement op de opdrachten van de brandpreventie door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1
 7. Belastingreglement op de lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2016- 2019
 8. Tarief- en retributiereglement op de begraafplaatsen voor de jaren 2016-2019
 9. Belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2016-2019 (0130-00/7318000 en 0130-00/702001)
 10. Retributiereglement op de uitvoering van werken door gemeentediensten voor de jaren 2017-2019
 11. Belastingreglement op het opruimen of verwijderen van afvalstoffen op plaatsen waar dit storten door wettelijke of reglementaire bepalingen verboden is en het opruimen en verwijderen van uitwerpselen van honden, rij- en trekdieren voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7332800)
 12. Belastingreglement op ambulante en kermisactiviteiten voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7341300)
 13. Belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7342200)
 14. Belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7342400)
 15. Belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7340100)
 16. Retributiereglement op het openbaar onderzoek bij de aanvragen tot milieuvergunning klasse I, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen voor de jaren 2016-2019
 17. Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2017-2019(0020-00/7360800 en 0020-00/7360100 en 0020- 00/7361000)
 18. Belastingreglement op automatische apparaten voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7360600)
 19. Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7361000)
 20. Belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen voor de aanslagjaren 2017-2019 (0020-00/7370000)
 21. Belastingreglement op de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels voor de aanslagjaren 2017-2019 (0020- 00/7371000)
 22. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7373000)
 23. Belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7377000)
 24. Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017 (0020-00/7300000)
 25. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 (0020-00/7301000)
 26. Verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020- 00/7320000)
 27. Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7321000)
 28. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7322000)
 29. Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7323000)
 30. Belastingreglement op het bewaren van gevonden en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen en van de door de lokale politiezone in beslag genomen voertuigen en goederen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7389001)
 31. Belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7361100)
 32. Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7361100)
 33. Belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2016- 2019 (0020-00/7389000)
 34. Retributiereglement op het huis-aan-huis ophalen van grof vuil op afroep voor de jaren 2016-2019 (0020-00/7332600)
 35. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor het jaar 2016 (0020- 00/7379000)
 36. Retributiereglement op dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende aanmaningen voor de jaren 2016-2019
 37. Retributiereglement op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten en opzoekingen in het archief voor de jaren 2016-2019 (0130-00/7318000)
 38. Retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten voor de jaren 2016-2019
 39. Belastingreglement op woningen en gebouwen die worden beschouwd als verwaarloosd voor de aanslagjaren 2017-2019
 40. Retributiereglement op de verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken voor de jaren 2017-2019

Belastingen bestuursperiode 2016-2019

 1. Belastingreglement op de terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7342100)
 2. Belastingreglement op het in huur stellen van kamers voor de aanslagjaren 2016- 2019 (0020-00/7342000)
 3. Retributiereglement op het gebruik van het milieu & recyclagepark voor de jaren 2016-2019 (0300-00/7020099)
 4. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als onbewoonbaar, ongeschikt of verwaarloosd voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020- 00/7375000)
 5. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7374000)
 6. Retributiereglement op de opdrachten van de brandpreventie door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1
 7. Belastingreglement op de lijkbezorging op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2016- 2019
 8. Tarief- en retributiereglement op de begraafplaatsen voor de jaren 2016-2019
 9. Belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2016-2019 (0130-00/7318000 en 0130-00/702001)
 10. Retributiereglement op de uitvoering van werken door gemeentediensten voor de jaren 2016-2019
 11. Belastingreglement op het opruimen of verwijderen van afvalstoffen op plaatsen waar dit storten door wettelijke of reglementaire bepalingen verboden is en het opruimen en verwijderen van uitwerpselen van honden, rij- en trekdieren voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7332800)
 12. Belastingreglement op ambulante en kermisactiviteiten voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7341300)
 13. Belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7342200)
 14. Belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7342400)
 15. Belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7340100)
 16. Retributiereglement op het openbaar onderzoek bij de aanvragen tot milieuvergunning klasse I, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen voor de jaren 2016-2019
 17. Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2016-2019(0020-00/7360800 en 0020-00/7360100 en 0020- 00/7361000)
 18. Belastingreglement op automatische apparaten voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7360600)
 19. Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7361000)
 20. Belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7370000)
 21. Belastingreglement op de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden in woongebied en onbebouwde kavels voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020- 00/7371000)
 22. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7373000)
 23. Belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7377000)
 24. Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2016 (0020-00/7300000)
 25. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 (0020-00/7301000)
 26. Verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020- 00/7320000)
 27. Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7321000)
 28. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7322000)
 29. Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7323000)
 30. Belastingreglement op het bewaren van gevonden en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen en van de door de lokale politiezone in beslag genomen voertuigen en goederen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7389001)
 31. Belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7361100)
 32. Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2016-2019 (0020-00/7361100)
 33. Belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2016- 2019 (0020-00/7389000)
 34. Retributiereglement op het huis-aan-huis ophalen van grof vuil op afroep voor de jaren 2016-2019 (0020-00/7332600)
 35. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor het jaar 2016 (0020- 00/7379000)
 36. Retributiereglement op dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende aanmaningen voor de jaren 2016-2019
 37. Retributiereglement op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten en opzoekingen in het archief voor de jaren 2016-2019 (0130-00/7318000)
 38. Retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten voor de jaren 2016-2019
 39. Retributiereglement op de verkoop van restafvalzakken en PMD-zakken voor de jaren 2017-2019
 40. Belastingen bestuursperiode 2015-2019

  1. belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2015-2019
  2. retributiereglement op de uitvoering van werken door gemeentediensten voor de aanslagjaren 2014-2019
  3. belastingreglement op het opruimen of verwijderen van afvalstoffen op plaatsen waar dit storten door wettelijke of reglementaire bepaling verboden is en het opruimen en verwijderen van uitwerpselen van honden,- rij- en trekdieren voor de aanslagjaren 2014-2019
  4. belastingreglement op ambulante activiteiten voor de aanslagjaren 2014-2019
  5. belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren 2014-2019
  6. belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor de aanslagjaren 2014-2019
  7. belastingreglement op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2015-2019
  8. belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM voor de aanslagjaren 2014-2019
  9. belastingreglement op het in huur stellen van kamers voor de aanslagjaren 2014-2019
  10. belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2014-2019
  11. belastingreglement op automatische apparaten voor de aanslagjaren 2014-2019
  12. belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de aanslagjaren 2014-2019
  13. belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen voor de aanslagjaren 2014-2019
  14. belastingreglement op de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels voor de aanslagjaren 2014-2019
  15. belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2015-2019
  16. belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019
  17. belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als onbewoonbaar, ongeschikt of verwaarloosd voor de aanslagjaren 2014-2019
  18. belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019
  19. Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2015
  20. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2015
  21. verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken voor de aanslagjaren 2014-2019
  22. verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2014-2019
  23. verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2014-2019
  24. verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2014-2019
  25. belastingreglement op het bewaren van goederen en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen en van de door de lokale politiezone in beslag genomen voertuigen en goederen voor de aanslagjaren 2014-2019
  26. belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019
  27. belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2014-2019
  28. belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2014-2019
  29. Retributiereglement op het gebruik van het containerpark voor de aanslagjaren 2014-2019
  30. retributiereglement op de begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019
  31. retributiereglement op het huis-aan-huis ophalen van grof vuil op afroep voor de aanslagjaren 2014-2019
  32. retributiereglement op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten en opzoekingen in het archief voor de aanslagjaren 2014-2019
  33. belastingreglement op de lijkbezorging en op het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019
  34. retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2016
  35. retributiereglement op de opdrachten van de brandpreventie door de Hulpverleningszone West-Vlaanderen 1

  Belastingen bestuursperiode 2014-2019

  1. belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2014-2019
  2. retributiereglement op de uitvoering van werken door gemeentediensten voor de aanslagjaren 2014-2019
  3. belastingreglement op het opruimen of verwijderen van afvalstoffen op plaatsen waar dit storten door wettelijke of reglementaire bepaling verboden is en het opruimen en verwijderen van uitwerpselen van honden,- rij- en trekdieren voor de aanslagjaren 2014-2019
  4. belastingreglement op ambulante activiteiten voor de aanslagjaren 2014-2019
  5. belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren 2014-2019
  6. belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor de aanslagjaren 2014-2019
  7. belastingreglement op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2014-2019
  8. belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM voor de aanslagjaren 2014-2019
  9. belastingreglement op het in huur stellen van kamers voor de aanslagjaren 2014-2019
  10. belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2014-2019
  11. belastingreglement op automatische apparaten voor de aanslagjaren 2014-2019
  12. belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de aanslagjaren 2014-2019
  13. belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen voor de aanslagjaren 2014-2019
  14. belastingreglement op de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels voor de aanslagjaren 2014-2019
  15. belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2014-2019
  16. belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019
  17. belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als onbewoonbaar, ongeschikt of verwaarloosd voor de aanslagjaren 2014-2019
  18. belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2014-2019
  19. Opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2014
  20. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2014
  21. verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken voor de aanslagjaren 2014-2019
  22. verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2014-2019
  23. verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2014-2019
  24. verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2014-2019
  25. belastingreglement op het bewaren van goederen en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen en van de door de lokale politiezone in beslag genomen voertuigen en goederen voor de aanslagjaren 2014-2019
  26. belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019
  27. belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2014-2019
  28. belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2014-2019
  29. Retributiereglement op het gebruik van het containerpark voor de aanslagjaren 2014-2019
  30. retributiereglement op de begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019
  31. retributiereglement op het huis-aan-huis ophalen van grof vuil op afroep voor de aanslagjaren 2014-2019
  32. retributiereglement op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten en opzoekingen in het archief voor de aanslagjaren 2014-2019
  33. belastingreglement op de lijkbezorging en op het verlenen van concessies op de gemeentelijke begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2014-2019
  34. retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2016†

  Belastingen bestuursperiode 2013-2014
  1. Belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2013-2018.
  2. Retributies en belastingen. Vaststellen van het retributiereglement op de uitvoering van werken door gemeentediensten voor de aanslagjaren 2013-2018. (421/180-01)
  3. Belastingreglement op het opruimen of verwijderen van afvalstoffen op plaatsen waar dit storten door wettelijke of reglementaire bepaling verboden is en het opruimen en verwijderen van uitwerpselen van honden, rij- en trekdieren voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/363-07)
  4. Belastingreglement op de begraving van al dan niet gecremeerde stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van gecremeerde overblijfselen en de bijzetting van gecremeerde overblijfselen in een columbarium voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/363-10)
  5. Belastingreglement op ontgravingen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/363-11)
  6. Belastingreglement op ambulante activiteiten voor de aanslagjaren 2013-2018 (040/364-15)
  7. Belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/364-23)
  8. Belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/364-24)
  9. Belastingreglement op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/364-27)
  10. Belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/364-31)
  11. Retributies en belastingen. Vaststellen van het retributiereglement op het openbaar onderzoek bij de aanvragen tot milieuvergunning klasse I, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen voor de aanslagjaren 2013-2018.
  12. Belastingreglement op het in huur stellen van kamers voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/364-34)
  13. Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/366-06 en 040/366-48)
  14. Belastingreglement op automatische apparaten voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/366-03)
  15. Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/366-048)
  16. Belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/367-02)
  17. Belastingreglement op de activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden en onbebouwde kavels voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/367-09)
  18. Belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/367-13)
  19. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2013-2018.
  20. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als onbewoonbaar, ongeschikt of verwaarloosd voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/367-15)
  21. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/367-15)
  22. Retributies en belastingen. Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2013. (040/371-01)
  23. Aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2013. (040/372-01)
  24. Verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken voor de aanslagjaren 2013-2018. (zate van de weg - 040/362-01)
  25. Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/362-02)
  26. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/362-04)
  27. Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/362-03)
  28. Belastingreglement op het bewaren van gevonden en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen en van de door de lokale politiezone in beslag genomen voertuigen en goederen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/361-01)
  29. Belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/366-07)
  30. Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/366-07)
  31. Belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/368-48)
  32. Retributiereglement op het gebruik van het containerpark voor het aanslagjaar 2013.
  33. Tarief- en retributiereglement op de begraafplaatsen voor de aanslagjaren 2013-2018.
  34. Retributiereglement op het huis-aan-huis ophalen van grof vuil op afroep voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/366-07)
  35. Retributiereglement op dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende aanmaningen voor de aanslagjaren 2013-2018. (121/161-01)
  36. Retributiereglement op de afgifte van bewonerskaarten en gemeentelijke parkeerkaarten voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/366-07)

  Belastingen bestuursperiode 2010-2012

  1. Belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2010-2012
  2. Belastingreglement op het opruimen of verwijderen van afvalstoffen op plaatsen waar dit storten door wettelijke of reglementaire bepaling verboden is en het opruimen en verwijderen van uitwerpselen van honden, rij- en trekdieren voor de aanslagjaren 2009-2012.
  3. Belastingreglement op ambulante activiteiten voor de aanslagjaren 2009-2012.
  4. Belastingreglement op automatische apparaten voor de aanslagjaren 2009-2012.
  5. Belastingreglement op de begraving van al dan niet gecremeerde stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van gecremeerde overblijfselen en de bijzetting van gecremeerde overblijfselen in een columbarium voor de aanslagjaren 2009-2012.
  6. Belastingreglement op het bewaren van gevonden en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen en van de door de lokale politiezone in beslag genomen voertuigen en goederen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  7. Belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  8. Belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2009-2012.
  9. Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de aanslagjaren 2009-2012.
  10. Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2009-2012.
  11. Belastingreglement op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2010-2012.
  12. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2009-2012.
  13. Belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM voor de aanslagjaren 2009-2012.
  14. Belastingreglement op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust voor de aanslagjaren 2009-2012.
  15. Belastingreglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling voor de aanslagjaren 2009-2012.
  16. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als onbewoonbaar, ongeschikt of verwaarloosd voor de aanslagjaren 2009-2012.
  17. Belastingreglement op ontgravingen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  18. Belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2010-2012.
  19. Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2010-2012.
  20. Belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor de aanslagjaren 2009-2012.
  21. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  22. Belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2010-2012.
  23. Belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren 2009-2012.
  24. Belastingreglement op het in huur stellen van kamers voor de aanslagjaren 2009-2012.
  25. Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2009-2012.
  26. Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  27. Verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken voor de aanslagjaren 2009-2012.
  28. Opheffen van het belastingreglement op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen voor de dienstjaren 2007-2012 met ingang van 01/01/2009.
  29. Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2010.
  30. Vaststellen van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2010.
  31. Vaststellen van het retributiereglement op het openbaar onderzoek bij de aanvragen tot milieuvergunning klasse 1, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  32. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  33. Het retributiereglement op de afgifte van gemeentelijke parkeerkaarten voor de dienstjaren 2008-2012.
  34. Het retributiereglement op de uitvoering van werken door gemeentediensten voor de dienstjaren 2007-2012.
  35. Het retributiereglement op dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende aanmaningen voor de dienstjaren 2007-2012.
  36. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de dienstjaren 2008 tot en met 2010
  37. Reglement op de tarieven van grafconcessies en de retributies voor geprefabriceerde grafkelders, materiaal voor grafmonumenten en het uitvoeren van werken door gemeentepersoneel
  38. Retributiereglement op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten en opzoekingen in het archief

  Belastingen bestuursperiode 2009-2012

  1. Belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de aanslagjaren 2009-2012
  2. Belastingreglement op het opruimen of verwijderen van afvalstoffen op plaatsen waar dit storten door wettelijke of reglementaire bepaling verboden is en het opruimen en verwijderen van uitwerpselen van honden, rij- en trekdieren voor de aanslagjaren 2009-2012.
  3. Belastingreglement op ambulante activiteiten voor de aanslagjaren 2009-2012.
  4. Belastingreglement op automatische apparaten voor de aanslagjaren 2009-2012.
  5. Belastingreglement op de begraving van al dan niet gecremeerde stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van gecremeerde overblijfselen en de bijzetting van gecremeerde overblijfselen in een columbarium voor de aanslagjaren 2009-2012.
  6. Belastingreglement op het bewaren van gevonden en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen en van de door de lokale politiezone in beslag genomen voertuigen en goederen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  7. Belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  8. Belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de aanslagjaren 2009-2012.
  9. Belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de aanslagjaren 2009-2012.
  10. Belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de aanslagjaren 2009-2012.
  11. Belastingreglement op de kampeerterreinen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  12. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de aanslagjaren 2009-2012.
  13. Belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM voor de aanslagjaren 2009-2012.
  14. Belastingreglement op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust voor de aanslagjaren 2009-2012.
  15. Belastingreglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling voor de aanslagjaren 2009-2012.
  16. Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als onbewoonbaar, ongeschikt of verwaarloosd voor de aanslagjaren 2009-2012.
  17. Belastingreglement op ontgravingen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  18. Belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  19. Belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de aanslagjaren 2009-2012.
  20. Belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor de aanslagjaren 2009-2012.
  21. Verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  22. Belastingreglement op de tweede verblijven voor de aanslagjaren 2009-2012.
  23. Belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de aanslagjaren 2009-2012.
  24. Belastingreglement op het in huur stellen van kamers voor de aanslagjaren 2009-2012.
  25. Verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de aanslagjaren 2009-2012.
  26. Verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  27. Verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken voor de aanslagjaren 2009-2012.
  28. Opheffen van het belastingreglement op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen voor de dienstjaren 2007-2012 met ingang van 01/01/2009.
  29. Vaststellen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2009.
  30. Vaststellen van de aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2009.
  31. Vaststellen van het retributiereglement op het openbaar onderzoek bij de aanvragen tot milieuvergunning klasse 1, stedenbouwkundige en verkavelingsvergunningen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  32. Belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de aanslagjaren 2009-2012.
  33. Het retributiereglement op de afgifte van gemeentelijke parkeerkaarten voor de dienstjaren 2008-2012.
  34. Het retributiereglement op de uitvoering van werken door gemeentediensten voor de dienstjaren 2007-2012.
  35. Het retributiereglement op dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende aanmaningen voor de dienstjaren 2007-2012.
  36. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de dienstjaren 2008 tot en met 2010
  37. Reglement op de tarieven van grafconcessies en de retributies voor geprefabriceerde grafkelders, materiaal voor grafmonumenten en het uitvoeren van werken door gemeentepersoneel
  38. Retributiereglement op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten en opzoekingen in het archief

  Belastingen bestuursperiode 2007-2012

  1. Het retributiereglement op het huis-aan-huis ophalen van grof vuil op afroep 2007-2012.

  2. De aanvullende belasting op de personenbelasting voor het dienstjaar 2008.

  3. De opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het dienstjaar 2008.

  4. De verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken voor de dienstjaren 2007-2012.

  5. De verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de dienstjaren 2007-2012.

  6. De verhaalbelasting op het aanleggen van voetpaden voor de dienstjaren 2007-2012.

  7. De verhaalbelasting op het aanleggen van wegen voor de dienstjaren 2007-2012.

  8. Het belastingreglement op ambulante activiteiten voor de dienstjaren 2007-2012.

  9. Het belastingreglement op automatische apparaten voor de dienstjaren 2007-2012.

  10. Het belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM voor de dienstjaren 2007-2012.

  11. Het belastingreglement op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen voor de dienstjaren 2007-2012.

  12. Het belastingreglement op de begraving van al dan niet gecremeerde stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van gecremeerde stoffelijke overblijfselen en de bijzetting van gecremeerde stoffelijke overblijfselen in een columbarium voor de dienstjaren 2007-2012.

  13. Het belastingreglement op de economische bedrijvigheid voor de dienstjaren 2007-2012.

  14. Het belastingreglement op de kampeerterreinen voor de dienstjaren 2007-2012.

  15. Het belastingreglement op de niet-bebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie volgens het plannenregister en palend aan een openbare weg die voldoende is uitgerust voor de dienstjaren 2008-2012.

  16. Het belastingreglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling voor de dienstjaren 2008-2012.

  17. Het belastingreglement op de tweede verblijven voor de dienstjaren 2008-2012.

  18. Het belastingreglement op de uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame voor de dienstjaren 2007-2012.

  19. Het belastingreglement op het afgeven van administratieve stukken voor de dienstjaren 2007-2012.

  20. Het belastingreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen voor de dienstjaren 2008-2012.

  21. Het belastingreglement op het bewaren van gevonden en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen en van de door de lokale politiezone in beslag genomen voertuigen en goederen voor de dienstjaren 2007-2012.

  22. Het belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen voor de dienstjaren 2007-2012.

  23. Het belastingreglement op het gebruik van het openbaar domein voor reclamedoeleinden voor de dienstjaren 2007-2012.

  24. Het belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame voor de dienstjaren 2007-2012.

  25. Het belastingreglement op het in huur stellen van kamers voor de dienstjaren 2008-2012.

  26. Het belastingreglement op het innemen van het openbaar domein voor de dienstjaren 2007-2012.

  27. Het belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen voor de dienstjaren 2007-2012.

  28. Het belastingreglement op het opruimen of verwijderen van afvalstoffen op plaatsen waar dit storten door wettelijke of reglementaire bepaling verboden is en op het opruimen en verwijderen van uitwerpselen van honden, rij- en trekdieren voor de dienstjaren 2007-2012.

  29. Het belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone voor de dienstjaren 2008-2012.

  30. Het belastingreglement op ontgravingen voor de dienstjaren 2007-2012.

  31. Het belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als onbewoonbaar, ongeschikt of verwaarloosd voor de dienstjaren 2007-2012.

  32. Het belastingreglement op woningen en/of gebouwen die worden beschouwd als leegstaand of onafgewerkt voor de dienstjaren 2007-2012.

  33. Het retributiereglement op de afgifte van gemeentelijke parkeerkaarten voor de dienstjaren 2008-2012.

  34. Het retributiereglement op de uitvoering van werken door gemeentediensten voor de dienstjaren 2007-2012.

  35. Het retributiereglement op dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende aanmaningen voor de dienstjaren 2007-2012.

  36. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein voor de dienstjaren 2008 tot en met 2010

  37. Reglement op de tarieven van grafconcessies en de retributies voor geprefabriceerde grafkelders, materiaal voor grafmonumenten en het uitvoeren van werken door gemeentepersoneel

  38. Retributiereglement op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten en opzoekingen in het archief

  Belastingen bestuursperiode 2001-2006

  1. Het belastingsreglement op het afgeven van administratieve stukken.
  2. De retributie voor de uitvoering van werken, het leveren van prestaties door het gemeentepersoneel en voor de verhuring van materiaal.
  3. Het belastingreglement op de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen, de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen en de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium.
  4. Het belastingreglement op ontgravingen.
  5. Het belastingreglement op ambulante activiteiten.
  6. Het belastingreglement op agentschappen van weddenschappen en op paardenrennen.
  7. Het belastingreglement op uithangborden zichtbaar vanaf de openbare weg en op de constructies bestemd of aangewend voor het dragen van reclame.
  8. Het belastingreglement op het huis-aan-huis verspreiden van reclame.
  9. Het belastingreglement op de kampeerterreinen.
  10. Het belastingreglement op de afgifte van een milieuvergunning VLAREM.
  11. Het belastingreglement op bank- en daarmee gelijkstelde instellingen.
  12. Het belastingreglement op het in huur stellen van kamers.
  13. Het belastingreglement op het plaatsen van kermisinstallaties op privť-terreinen.
  14. Het belastingreglement op het plaatsen van terrassen, kramen, tafels, stoelen en borden op het openbaar domein of op privť-terrein langs het openbaar terrein, op het plaatsen van containers, mobiele kranen, hoogwerkers en torenkranen, hoogwerkers en torenkranen en op de innemen van een gedeelte van het openbaar domein voor inlijving bij een bouwwerf.
  15. Het belastingreglement op automatische apparaten.
  16. Het belastingreglement op het gebruik van de openbare weg voor reclamedoeleinden.
  17. Het belastingreglement op het bouwen, verbouwen en herbouwen van gebouwen.
  18. Het belastingreglement op de niet-bebouwde percelen gelegen in een niet-vervallen verkaveling.
  19. Het belastingreglement op de niet-gebouwde gronden gelegen in gebieden bestemd voor wonen en industrie en palend aan een openbare weg doe voldoende is uitgerust.
  20. Het belastingreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen.
  21. Het belastingreglement op de tweede verblijven.
  22. Het belastingreglement op de onbewoonbaar verklaarde of ongezond erkende gebouwen, bouwvallige gebouwen, de gebouwen zonder bestendig gebruik en de onafgewerkte gebouwen.
  23. Het belastingreglement op de opcentiemen op de onroerende voorheffing.
  24. De aanvullende belasting op de personenbelasting.
  25. Het belastingreglement betreffende de verhaalbelasting op de verwerving van terreinen met het oog op de verwezenlijking van wegenwerken.
  26. Het belastingreglement betreffende de verhaalbelasting op het aanleggen van wegen.
  27. Het belastingreglement betreffende de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen.
  28. Het belastingreglement betreffende de verhaalbelasting op het aanleggen van trottoirs.
  29. Het retributiereglement op de bestrijding van schadelijke planten en distels.
  30. Het belastingreglement op het bewaren van gevonden en aan het bestuur afgegeven goederen, goederen en voertuigen die het verkeer hinderen, en van de door gemeentepolitie in beslag genomen voertuigen en goederen.
  31. Het belastingsreglement op het betalend parkeren op de openbare weg of gelijkgestelde plaatsen
  32. Het belastingreglement op het parkeren in een blauwe zone.
  33. Het belastingreglement op de economische bedrijvigheid.
  34. Het belastingreglement op het opruimen en verwijderen van uitwerpselen van honden, rij- en trekdieren
  35. Reglement op de tarieven van grafconcessies en de retributies voor geprefabriceerde grafkelders, materiaal voor grafmonumenten en het uitvoeren van werken door gemeentepersoneel
  36. Retributiereglement op het huis-aan-huis ophalen van grof vuil op afroep
  37. Retributiereglement op dossierkosten voor het verzenden van aanmaningen en aangetekende maningen.
  38. Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein
  39. Het belastingsreglement op het weghalen van afvalstoffen gestort op plaatsen waar dit storten door een wettelijke of reglementaire bepaling verboden is
  40. Retributiereglement op het afleveren van afschriften van bestuursdocumenten en opzoekingen in het archief
 

Contact

Dienst:
FinanciŽle dienst

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
T. 059/33 91 99 (belastingen)
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1