beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Voorlopig rijbewijs

Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen dan mag je onder begeleiding of onder bepaalde voorwaarden met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden. De manier waarop je je voorbereidt op het praktisch rijexamen kan verschillen. Daarom bestaan er 3 modellen voorlopige rijbewijzen :

  • Voorlopig rijbewijs –model 3 alle catg behalve B
  • Voorlopig rijbewijs –model 18 catg B
  • Voorlopig rijbewijs- model 36 catg B

Voor elk model van voorlopig rijbewijs gelden andere voorwaarden (stage, begeleiding, geldigheidsduur,…..)

Voorwaarden bij elk model :

Voorlopig rijbewijs model 3
Leeftijd : vanaf 18 jaar (categorie A, BE, alle C-categorieën en D).
Geldigheid : 12 maanden, voor alle categorieën, op Belgisch grondgebied.
Stage : minimum 1 maand voor alle categorieën
Begeleiders : minimum 1, maximum 2 (zij dienen vooraf het aanvraagformulier te ondertekenen.) en geen begeleiders nodig voor cat. A.

Voorlopig rijbewijs met begeleider – model 36
Geslaagd voor theoretisch examen, niet langer dan 3 jaar geleden.
Leeftijd : aanvraag vanaf 17 jaar.
Geldigheid : 36 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
Stage : minimum 3 maanden, maar minimum 18 jaar oud op het ogenblik van het praktisch examen.

1 of 2 begeleiders moeten geregistreerd worden bij de gemeente en op het rijbewijs worden vermeld.  De begeleider(s) moet minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie b.  Mogen niet vervallen zijn van het recht tot sturen in de laatste 3 jaar.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider – model 18
Geslaagd zijn voor het theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
20 uur praktische lessen gevolgd.
Leeftijd : aanvraag vanaf 18 jaar.
Geldigheid : 18 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
Stage : minimum 3 maanden.

Opgelet : Wijziging sedert 03/02/2014 in verband met de begeleiders: 

Vanaf deze datum moeten begeleiders worden vermeld op het model 36.  Er zal een mogelijkheid zijn om maximum twee begeleiders te vermelden, maar een tweede begeleider is niet verplicht.  Het spreekt voor zich dat de kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs categorie B – model 36 maanden – enkel mag sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld.  Er mag bijgevolg geen bijkomende passagier meer meerijden.  Een houder van een voorlopig rijbewijs categorie B – 18 maanden mag maximum 2 passagiers meenemen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden om als begeleider op te treden.  Andere passagiers zijn niet toegelaten.

 

Contact

Dienst:
Bevolking

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 92
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1