beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Rijbewijs

Voor het verkrijgen van een rijbewijs, voorlopig rijbewijs of internationaal rijbewijs moet een aanvraagformulier voorgelegd of ter plaatse ingevuld en ondertekend worden deze is al dan niet reeds in uw bezit met eventueel de vermelding van geslaagde examens of attest van verlies of diefstal verkregen op het politiekantoor.

In bepaalde gevallen wordt er ook een rijgeschiktheidsattest gevraagd of bij het verkrijgen van de categorie C of D een bekwaamheidsattest (voor professioneel vervoer). 

In geval van verlies of diefstal van eender welk rijbewijs dient er aangifte te worden gedaan bij de politie waarbij deze een aanvraagformulier invullen met attest. 

Een foto is enkel nog nodig bij het aanvragen van een  internationaal rijbewijs.  Wij beschikken over een eigen fotoautomaat die in onze inkomhal staat. Voor het rijbewijs in bankkaartmodel wordt de foto gebruikt van de identiteitskaart indien de foto nog gelijkend is en indien uw identiteitskaart niet binnenkort vervalt.

Prijzen
Voorlopige rijbewijs : 20 euro
Rijbewijs : 20 euro
Internationaal rijbewijs : 16 euro
Bedrag te betalen bij aanvraag en uiteraard mogelijk met bankcontact..

Het rijbewijs
Om met een auto, vrachtwagen, bus of moto te rijden op de openbare weg heb je een rijbewijs nodig. Bij de dienst bevolking kan je terecht voor : 

  • voorlopig rijbewijs
  • een eerste rijbewijs diverse categorieën
  • vernieuwing naar kaartmodel
  • nieuw rijbewijs bij verlies of diefstal of niet-gelijkende foto
  • internationaal rijbewijs
  • omwisseling van Europees of niet-Europees rijbewijs
Het rijbewijs in bankkaartmodel wordt uitgereikt aan personen die een nieuw rijbewijs aanvragen.  In een latere fase zullen ook alle houders van een papieren rijbewijs een uitnodiging ontvangen om dit te vervangen.  Dit zal in grote mate samenvallen met de hernieuwing van de elektronische identiteitskaart.  De oude rijbewijzen (papieren versie) blijven voorlopig nog geldig.

Het voorlopig rijbewijs
Ben je geslaagd voor je theoretisch rijexamen dan mag je onder begeleiding of onder bepaalde voorwaarden met een voorlopig rijbewijs op de openbare weg rijden. De manier waarop je je voorbereidt op het praktisch rijexamen kan verschillen. Daarom bestaan er 3 modellen voorlopige rijbewijzen :

  • Voorlopig rijbewijs –model 3 alle catg behalve B
  • Voorlopig rijbewijs –model 18 catg B
  • Voorlopig rijbewijs- model 36 catg B
Voor elk model van voorlopig rijbewijs gelden andere voorwaarden (stage, begeleiding, geldigheidsduur,…..)

Voorwaarden bij elk model :

Voorlopig rijbewijs model 3
Leeftijd : vanaf 18 jaar (categorie A, BE, alle C-categorieën en D).
Geldigheid : 12 maanden, voor alle categorieën, op Belgisch grondgebied.
Stage : minimum 1 maand voor alle categorieën
Begeleiders : minimum 1, maximum 2 (zij dienen vooraf het aanvraagformulier te ondertekenen.) en geen begeleiders nodig voor cat. A.

Voorlopig rijbewijs met begeleider – model 36
Geslaagd voor theoretisch examen, niet langer dan 3 jaar geleden.
Leeftijd : aanvraag vanaf 17 jaar.
Geldigheid : 36 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
Stage : minimum 3 maanden, maar minimum 18 jaar oud op het ogenblik van het praktisch examen.

1 of 2 begeleiders moeten geregistreerd worden bij de gemeente en op het rijbewijs worden vermeld.  De begeleider(s) moet minstens 8 jaar houder zijn van een Belgisch of Europees rijbewijs categorie b.  Mogen niet vervallen zijn van het recht tot sturen in de laatste 3 jaar.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider – model 18
Geslaagd zijn voor het theoretisch examen, niet langer geleden dan 3 jaar
20 uur praktische lessen gevolgd.
Leeftijd : aanvraag vanaf 18 jaar.
Geldigheid : 18 maanden, voor categorie B, op Belgisch grondgebied.
Stage : minimum 3 maanden.

Opgelet : Wijziging sedert 03/02/2014 in verband met de begeleiders: 

Vanaf deze datum moeten begeleiders worden vermeld op het model 36.  Er zal een mogelijkheid zijn om maximum twee begeleiders te vermelden, maar een tweede begeleider is niet verplicht.  Het spreekt voor zich dat de kandidaat die houder is van een voorlopig rijbewijs categorie B – model 36 maanden – enkel mag sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld.  Er mag bijgevolg geen bijkomende passagier meer meerijden.  Een houder van een voorlopig rijbewijs categorie B – 18 maanden mag maximum 2 passagiers meenemen, op voorwaarde dat ze voldoen aan de voorwaarden om als begeleider op te treden.  Andere passagiers zijn niet toegelaten.

Internationaal rijbewijs
In een lidstaat van de Europese Unie of Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland (Europese Economische Ruimte) is je Belgisch rijbewijs geldig.  Een internationaal rijbewijs heb je nodig in de landen die het Belgisch rijbewijs niet erkennen.  Een internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig.

Registratie of omwisseling van het Europees rijbewijs
Met een Europees rijbewijs mag u in heel Europa rijden.  U hoeft het dus niet meteen om te wisselen voor een Belgisch rijbewijs, hoewel wij u wel aanraden om uw Europees rijbewijs te laten registreren, bij verlies of diefstal kan dan zonder probleem een duplicaat worden aangevraagd.  Voor beroepschauffeurs is een omwisseling wel verplicht.

Opgelet : er is een verschil bij de verplichting tot omwisseling met betrekking tot de einddatum van het rijbewijs en de categorie. Bij de registratie kan desbetreffende info gegeven worden.Zie ook: Afschaffing retributie bij vernieuwing rijbewijs categorie A3, A, B, B+E of G om medische redenen.

Omwisseling van een niet-Europees rijbewijs
Met een niet-Europees rijbewijs mag men niet rijden en is een omwisseling verplicht.  Dit kan wanneer het rijbewijs erkend is in Europa.  Bij een niet-erkend of niet-geldig rijbewijs is er geen omwisseling mogelijk maar er is altijd recht op vrijstelling van scholing (d.w.z. geen voorlopig rijbewijs nodig en bijgevolg geen stageperiode enkel theoretisch en praktisch examen af te leggen.)

Nuttige links
Info over verkeersveiligheid, erkende rijscholen en examencentra, voertuigen, soorten transport, autokeuring, DIV kantoren enz.

 

 

Contact

Dienst:
Bevolking

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 92
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1