beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures OCMW Bredene
  • Voltijds technisch beambte keuken (vervangingscontract)
  • Een halftijds TECHNISCH BEAMBTE KEUKEN (met wervingsreserve)
  • Versterk je mee ons zorgteam (divers aanbod zorg- en verpleegkundigen)?
  • Vacatures voor ZORGKUNDIGEN:†
   • 2 voltijdse of deeltijdse LANGLOPENDE VERVANGINGSCONTRACTEN ter vervanging van zwangerschappen (periode: van zodra mogelijk tot midden december 2021/begin 2022)
   • JOBSTUDENT (periode: augustus 2021)
   • vol- of deeltijdse vervangingscontracten†
  • VERPLEEGKUNDIGE (C3-C4, vervangingscontract, vol- of deeltijds)
  • TECHNISCH BEAMBTE†
  • wervingsreserve:†deel- of voltijds zorgkundigen


Onthaalouders (m/v)

Functieomschrijving

Het gemeentebestuur Bredene is op zoek naar enthousiaste ONTHAALOUDERS (m/v) om het team onthaalouders te versterken.

Jouw profiel
 • Je bent minstens 18 jaar en spreekt vloeiend Nederlands
 • Je kan voor jezelf en je huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar een uittreksel strafregister(model2) voorleggen
 • Jij en je huisgenoten verkeren in een goede gezondheid
 • Je gezin staat achter je keuze
 • Je bent geboeid door kinderen en helpt ze hun eerste stappen in de wereld te zetten
 • Je vindt het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met ouders om een kwalitatieve opvang te garanderen
 • Je neemt een open houding aan en toont begrip voor verschillende manieren van opvoeden
 • Je kan goed organiseren en plannen
 • Je werkt graag alleen
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
 • Je durft jezelf in vraag stellen en wil bijleren
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de dienst
 • Je bent bereid om voor de start een attest levensreddend handelen te behalen en de module ďwerken in de gezinsopvangĒ te volgen (20u)
 • Beschik je niet over een erkend diploma/certificaat, dan dien je ten laatste op 1 april 2024 je kwalificatie te behalen. Je zal hier de nodige informatie en ondersteuning in krijgen. Je volgt voor de opstart de module ďWerken in de kinderopvangĒ(20u)
Wat biedt het gemeentebestuur Bredene
 • Begeleidt en ondersteunt je werk
 • Geeft je de nodige informatie
 • Neemt de administratie voor haar rekening
 • Zorgt voor een stipte uitbetaling van jouw onkostenvergoeding
 • Biedt jou gratis vorming aan
 • Geeft jou een starterspremie van 450 EUR
 • Biedt jou een uitgebreide speelotheek aan
 • Je maakt deel uit van een team onthaalouders

Jouw statuut

Werk je als onthaalouder, dan krijg je een eigen sociaal statuut

 • Je ontvangt een belastingvrije onkostenvergoeding (per dag, per kind)
 • Je bouwt sociale zekerheid op (pensioen, kinderbijslag en geboortepremie)
 • Je bent verzekerd tegen ziekte, arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Je hebt recht op een vergoeding (opvanguitkering RVA) wanneer kinderen buiten je wil niet komen

Interesse? Ben je geÔnteresseerd in deze vacature, wil je graag deel uitmaken van ons team onthaalouders en wil je elke dag het beste van jezelf geven om kinderen een fantastische tijd te bezorgen? Aarzel dan niet en neem contact op met Sandra Roelens, verantwoordelijke dienst onthaalgezinnen, 059/33 97 70 of huisvanhetkind@bredene.be


Vacatures bij het OCMW Bredene


2 Zorgkundigen:†

Voltijdse of deeltijdse LANGLOPENDE VERVANGINGSCONTRACTEN ter vervanging van zwangerschappen (periode: van zodra mogelijk tot midden december 2021/begin 2022)

Wat verwachten we?
Als medewerker van ons WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner.
Een van de twee functies betreft een tewerkstelling in de vlinderploeg. In de vlinderploeg ben je flexibel inzetbaar op alle diensten waar er zich kortstondige afwezigheden manifesteren. Je bent vooraf voor de volledige duur van de tewerkstelling op de hoogte van de te werken dagen.

Diplomavoorwaarden:†
ē Niveau C1-C2: visum zorgkundige ťn diploma secundair onderwijs
ē Niveau D1-D3: visum zorgkundige (OPGELET: voortaan dus ook mogelijk zonder diploma secundair onderwijs!)

Wat bieden we?
Vol- of deeltijdse (naargelang jouw beschikbaarheid!) vervangingscontracten van onbepaalde duur (periode: ban zodra mogelijk tot midden december 2021/begin 2022) / onbeperkte toekenning anciŽnniteit openbare sector en relevante anciŽnniteit privť-sector (als geldelijke ťn schaalanciŽnniteit) / maaltijdcheques / fietsvergoeding woon-werk verkeer / vakantiegeld en eindejaarstoelage / aantrekkelijke verlofregeling / tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %).

Aanbod kinderopvang met voorrangsregeling (0-2,5 jaar, locatie naast de woonzorgcampus, uitgebreide openingsuren op weekdagen 06.30 uur tot 19.00 uur)

Interesse?
Neem deel aan het selectie-interview en stuur zo spoedig mogelijk jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie visum, eventueel kopie diploma secundair onderwijs (enkel voor niveau C1-C2)) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail).


Zorgkundige - jobstudenten (periode: augustus 2021)

Wat verwachten we?
Als medewerker van ons WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner. Diplomavoorwaarden: Je bent in het bezit van een visum zorgkundige†

Wat bieden we?
Een belangrijke, zinvolle job waarvan je veel voldoening krijgt! / Je werkt samen met enthousiaste collegaís die jou bijstaan waar nodig /een netto-maandloon van Ī 2.185 EUR (incl. eindejaarstoelage).

Interesse?
Neem deel aan het selectie-interview en stuur zo spoedig mogelijk jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail).


DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE
(C1-C2 OF D1-D3 - vervangingscontract)

Wat verwachten we?
Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel) certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wťl in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren

Wat bieden we?

 • Een deeltijds of voltijds (naargelang jouw beschikbaarheid!) vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden (als geldelijke ťn schaalanciŽnniteit).
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 5,56 EUR per prestaties van 7u36†
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Aanbod kinderopvang met voorrangsregeling (0-2,5 jaar, locatie naast de woonzorgcampus, uitgebreide openingsuren op weekdagen 06.30 uur tot 19.00 uur)

Interesse? Stuur je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


DEELTIJDS/VOLTIJDS VERPLEEGKUNDIGE
(C3-C4 - vervangingscontract)

Wat verwachten we?
Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.
Je bent in het bezit van een diploma vierde graad secundair onderwijs in de verpleegkunde (of brevet aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde)†

Wat bieden we?

 • Een deeltijds of voltijds (naargelang jouw beschikbaarheid!) vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden (als geldelijke ťn schaalanciŽnniteit).
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 5,56 EUR per prestaties van 7u36.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Aanbod kinderopvang met voorrangsregeling (0-2,5 jaar, locatie naast de woonzorgcampus, uitgebreide openingsuren op weekdagen 06.30 uur tot 19.00 uur)

Opmerking: Ben je niet permanent beschikbaar, maar ben je geÔnteresseerd in het leveren van losse prestaties? Laat het ons zeker weten, misschien vinden we iets op jouw maat!

Interesse? Stuur je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


Het OCMW-bestuur van Bredene gaat via een selectie met aanleg van een wervingsreserve (duur: 1 jaar) over tot de aanwerving van:

deel- of voltijds zorgkundigen†

(C1-C2 of D1-D3, max. 3,5 voltijdse equivalenten)

Wat verwachten we?
Als medewerker van WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Met jouw expertise zorg je ervoor dat de bewoners een fijne tijd beleven, van bij het opstaan tot het slapengaan. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner.

Wie zoeken we?
 • Niveau C1-C2: je beschikt over een diploma secundair onderwijs en visum zorgkundige.
 • Niveau D1-D3: je beschikt over een visum zorgkundige.
 • Studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat zij met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 7 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van het diploma.
 • Je bent empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.†
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.†
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.†
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • † Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.†

Wat bieden we?
 • Deel- of voltijds contract van onbepaalde duur.
 • GeÔndexeerde brutojaarwedde (voltijds): niveau C1-C2: min. 24.217 EUR Ė max. 39.695 EUR; niveau D1-D3: min. 23.782 EUR Ė max. 36.038 EUR (onbeperkte overname anciŽnniteit openbare sector en relevante anciŽnniteit privť-sector (als geldelijke en schaalanciŽnniteit)).
 • Maaltijdcheques (gemiddeld netto-voordeel van ongeveer 100 EUR per maand (voltijds))
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Hospitalisatieverzekering.†
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
 • Tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %)
 • Mogelijkheid tot kinderopvang

Interesse?
Neem deel aan een selectieprocedure (een gestructureerd interview) en stuur zo spoedig mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV,† kopie diploma en/of visum of studiebewijs en verklaring eindexamen binnen 7 maanden) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen). Het kan zijn dat deze oproep verlengd wordt. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info onze website www.bredene.be.een voltijdse TECHNISCH BEAMBTE KEUKEN†

(niveau E1-E3, vervangingsovereenkomst onbepaalde duur)

Wat verwachten we?
Als technisch beambte keuken word je grotendeels ingezet bij de afwas, het reinigen en het onderhoud van de keuken. Tevens help je mee smakelijke en voedselveilige maaltijden klaar te maken voor de 129 bewoners van het woonzorgcentrum. Je staat in voor de maaltijdproportionering en het klaarzetten van de verdeelwagens en -karren. Hierbij is het correct toepassen van de hygiŽnerichtlijnen van zeer groot belang. Daarnaast kan je ingeschakeld worden in de werking van de cafetaria, waar je instaat voor de bediening, het afruimen, het aanvullen en het onderhoud. Tot slot kan je ook ingezet worden bij het afleveren van maaltijden aan huis.

Wie zoeken we?
 • Je bent onmiddellijk beschikbaar.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands.
 • Je bent ordelijk en stelt hoge eisen aan kwaliteit.
 • Je kan goed in team werken, maar kan ook met de nodige instructies zelfstandig aan de slag.
 • Je bent klantgericht en hebt affiniteit met valide, mindervalide en demente bejaarden.
 • Je legt de nodige flexibiliteit aan de dag en hebt geen problemen met een variabel uurrooster en weekend werk.
 • Ervaring in een grootkeuken, kennis van HACCP en een geldig rijbewijs B zijn pluspunten, maar geen vereisten.
Wat bieden we?
 • Een voltijds vervangingscontract (inclusief avond- en weekendwerk, weekendwerk maximum 2 keer/maand) van onbepaalde duur.†
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Datum van uitdiensttreding: Het contract wordt automatisch beŽindigd bij de werkhervatting van het vervangen personeelslid. De te vervangen afwezigheid (ziekte) loopt momenteel tot 31/08/2021, maar wordt vermoedelijk nog voor langere duur verlengd).
 • Een geraamd nettoloon per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciŽnniteit en zonder weekendtoeslagen) van minimum 1.630,03 EUR (brutobedrag: 1.935,90 EUR).
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 100 EUR per maand.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.†
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Interesse?
Neem deel aan de selectieprocedure (op 28/07/2021, Sociaal Huis Ė Duinenstraat 106 te 8450 Bredene) en stuur hiervoor ten laatste op 27/07/2021 jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar de personeelsdienst per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.


een halftijds TECHNISCH BEAMBTE KEUKEN†

(niveau E1-E3, contract onbepaalde duur, met wervingsreserve (1 jaar))

Wat verwachten we?
Als technisch beambte keuken word je grotendeels ingezet bij de afwas, het reinigen en het onderhoud van de keuken. Tevens help je mee smakelijke en voedselveilige maaltijden klaar te maken voor de 129 bewoners van het woonzorgcentrum. Je staat in voor de maaltijdproportionering en het klaarzetten van de verdeelwagens en -karren. Hierbij is het correct toepassen van de hygiŽnerichtlijnen van zeer groot belang. Daarnaast kan je ingeschakeld worden in de werking van de cafetaria, waar je instaat voor de bediening, het afruimen, het aanvullen en het onderhoud. Tot slot kan je ook ingezet worden bij het afleveren van maaltijden aan huis.

Wie zoeken we?
 • Je bent onmiddellijk beschikbaar.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands.
 • Je bent ordelijk en stelt hoge eisen aan kwaliteit.
 • Je kan goed in team werken, maar kan ook met de nodige instructies zelfstandig aan de slag.
 • Je bent klantgericht en hebt affiniteit met valide, mindervalide en demente bejaarden.
 • Je legt de nodige flexibiliteit aan de dag en hebt geen problemen met een variabel uurrooster en weekend werk.
 • Ervaring in een grootkeuken en kennis van HACCP zijn pluspunten, maar geen vereisten.
Wat bieden we?
 • Een halftijds contract (inclusief avond- en weekendwerk, weekendwerk maximum 2 keer/maand) van onbepaalde duur.
 • Een geraamd nettoloon per maand (19u/week), alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciŽnniteit): minimum 928,15 EUR (brutobedrag: 987,29 EUR).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • Maaltijdcheques (maximum netto-waarde per maand (halftijdse tewerkstelling): Ī 50 EUR)
 • Hospitalisatieverzekering†
 • Fietsvergoeding woon-werkverkeer
 • Tweede pensioenpijler
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Interesse?
Neem deel aan de selectieprocedure op donderdag 19/08/2021 in het Sociaal Huis, Duinenstraat 106 te 8450 Bredene en stuur hiervoor uiterlijk 11/08/2021 jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar het vast bureau per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.
 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1