beeld uit Bredene
naar toeristische website
NL    FR    DE
>> U bent hier : Home > Digitaal loket
 

Vacatures

 • vacatures OCMW Bredene / Woonzorgcentrum Jacky Maes
  • Versterk je mee ons zorgteam (divers aanbod zorg- en verpleegkundigen)?
  • Vacatures voor ZORGKUNDIGEN:†
   • vol- of deeltijdse vervangingscontracten†
  • VERPLEEGKUNDIGE (C3-C4, vervangingscontract, vol- of deeltijds)
  • Kok (niveau D1-D3, voltijds, vervangingsovereenkomst onbepaalde duur)
  • Hoofdverpleegkundige†(niveau BV5, contract onbepaalde duur, voltijds)
  • Halftijds gegradueerd verpleegkundige nacht
  • Halftijds LOGISTIEK ASSISTENT
  • Halftijds TECHNISCH BEAMBTE KEUKEN†
  • VERANTWOORDELIJKE SCHOONMAAK
  • voltijds TECHNISCH BEAMBTE KEUKEN†


Onthaalouders (m/v)

Functieomschrijving

Het gemeentebestuur Bredene is op zoek naar enthousiaste ONTHAALOUDERS (m/v) om het team onthaalouders te versterken.

Jouw profiel
 • Je bent minstens 18 jaar en spreekt vloeiend Nederlands
 • Je kan voor jezelf en je huisgenoten die ouder zijn dan 18 jaar een uittreksel strafregister(model2) voorleggen
 • Jij en je huisgenoten verkeren in een goede gezondheid
 • Je gezin staat achter je keuze
 • Je bent geboeid door kinderen en helpt ze hun eerste stappen in de wereld te zetten
 • Je vindt het belangrijk om duidelijke afspraken te maken met ouders om een kwalitatieve opvang te garanderen
 • Je neemt een open houding aan en toont begrip voor verschillende manieren van opvoeden
 • Je kan goed organiseren en plannen
 • Je werkt graag alleen
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
 • Je durft jezelf in vraag stellen en wil bijleren
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de dienst
 • Je bent bereid om voor de start een attest levensreddend handelen te behalen en de module ďwerken in de gezinsopvangĒ te volgen (20u)
 • Beschik je niet over een erkend diploma/certificaat, dan dien je ten laatste op 1 april 2024 je kwalificatie te behalen. Je zal hier de nodige informatie en ondersteuning in krijgen. Je volgt voor de opstart de module ďWerken in de kinderopvangĒ(20u)
Wat biedt het gemeentebestuur Bredene
 • Begeleidt en ondersteunt je werk
 • Geeft je de nodige informatie
 • Neemt de administratie voor haar rekening
 • Zorgt voor een stipte uitbetaling van jouw onkostenvergoeding
 • Biedt jou gratis vorming aan
 • Geeft jou een starterspremie van 450 EUR
 • Biedt jou een uitgebreide speelotheek aan
 • Je maakt deel uit van een team onthaalouders

Jouw statuut

Werk je als onthaalouder, dan krijg je een eigen sociaal statuut

 • Je ontvangt een belastingvrije onkostenvergoeding (per dag, per kind)
 • Je bouwt sociale zekerheid op (pensioen, kinderbijslag en geboortepremie)
 • Je bent verzekerd tegen ziekte, arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Je hebt recht op een vergoeding (opvanguitkering RVA) wanneer kinderen buiten je wil niet komen

Interesse? Ben je geÔnteresseerd in deze vacature, wil je graag deel uitmaken van ons team onthaalouders en wil je elke dag het beste van jezelf geven om kinderen een fantastische tijd te bezorgen? Aarzel dan niet en neem contact op met Sandra Roelens, verantwoordelijke dienst onthaalgezinnen, 059/33 97 70 of huisvanhetkind@bredene.be


Administratief medewerker UITloket Ė dienst toerisme/cultuur

(niveau C1-C3, voltijdse, contract onbepaalde duur)

Wat verwachten we?

Je staat onder leiding van het diensthoofd in voor de administratieve en logistieke ondersteuning van de dienst toerisme/cultuur. Je informeert de klant via verschillende kanalen (website, balie,Ö) over het toeristische/culturele aanbod en garandeert een vlotte dienstverlening zodat het aanbod vanuit de gemeente kwaliteitsvol tot uiting komt.


Wie zoeken we?


Wat bieden we?

Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.

Neem deel aan de selectieprocedure (schriftelijke selectie en een mondelinge selectie voor de geslaagde kandidaten) en stuur hiervoor uiterlijk 13/10/2021 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Klik hier voor de bijlage.Deskundige milieu

(niveau B1-B3, voltijds contract onbepaalde duur).

Wat doet onze deskundige milieu?
Als deskundige milieu ben je een voorvechter van een Ďduurzaam milieu en klimaatí binnen ons openbaar bestuur en zet je het thema verder op de kaart. Je werkt vanuit de dienst Ďruimtelijke ordeningí en verleent milieukundig advies aan particulieren, ondernemers en andere belanghebbenden over milieuprojecten, vergunningsaanvragen, evenementen, Ö In samenwerking met relevante partners werk je concrete voorstellen en initiatieven uit die bijdragen aan een betere milieukwaliteit in en rond Bredene.†

Wie komt in aanmerking als deskundige milieu?
Je bent minstens in het bezit van:†
ē of een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) richting milieu
ē of een diploma dat toegang geeft tot niveau B (bachelor of hiermee gelijkgesteld) ťn je kan het bewijs leveren van ten minste 2 jaren relevante beroepservaring inzake het verstrekken van milieuadvies of in het voorbereiden en uitvoeren van milieubeleid.

Voor meer informatie over wat verder concreet van jou verwacht wordt,
verwijzen we naar het bijgevoegde functie- en competentieprofiel.

Wat beiden we jou?
 • Een contract van onbepaalde duur, voltijds.
 • GeÔndexeerde brutojaarwedde: min. 31.041 EUR Ė max. 51.765 EUR. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector (onbeperkt) en privť-sector (beperkt tot maximum 6 jaar relevante anciŽnniteit) in rekening gebracht worden.†
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (5% werkgeversbijdrage), hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (gemiddeld netto-voordeel 100 EUR/maand), fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
Interesse?†
Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor uiterlijk 19/10/2021 jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en eventueel bewijs van relevante beroepservaring) naar het college van burgemeester en schepenen per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Het kan zijn dat de oproep/einddatum van kandidaatstelling nog verlengd wordt. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Meer info?
Zie de informatie in bijlage. Je kan hiervoor ook terecht bij de personeelsdienst - tel. 059/33.91.91 - personeelsdienst@bredene.be - Gemeentehuis, Centrumplein 1, 8450 Bredene.
Het AGB Bredene gaat via een selectie voor het Meeting & Eventcentrum (MEC) Staf Versluys over tot de aanwerving in contractueel verband (contracten onbepaalde duur, voltijds) van:

ē een technisch assistent - zaalmedewerker (niveau D1-D3)
ē een commercieel/administratief medewerker (niveau C1-C3)

Doelstelling functies:
 
Wie zoeken we?†

Wat bieden we?Vacatures bij het OCMW Bredene


DEELTIJDS/VOLTIJDS ZORGKUNDIGE
(C1-C2 OF D1-D3 - vervangingscontract)

Wat verwachten we?
Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.

Wie zoeken we?

 • Je bent in het bezit van een attest, een brevet, een getuigschrift, een (deel) certificaat of een diploma van het 2de of 3de jaar van de derde graad van het TSO of het BSO in een zorgrichting of een pedagogische richting en je beschikt over het zorgkundigenattest.
 • Je bent niet in het bezit van een diploma hoger secundair, maar wťl in het bezit van het zorgkundigenattest, dan kan je aangesteld worden op D-niveau.
 • Je ben empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren

Wat bieden we?

 • Een deeltijds of voltijds (naargelang jouw beschikbaarheid!) vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden (als geldelijke ťn schaalanciŽnniteit).
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 5,56 EUR per prestaties van 7u36†
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Aanbod kinderopvang met voorrangsregeling (0-2,5 jaar, locatie naast de woonzorgcampus, uitgebreide openingsuren op weekdagen 06.30 uur tot 19.00 uur)

Interesse? Stuur je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, een kopie diploma en een kopie van je visum) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).


DEELTIJDS/VOLTIJDS VERPLEEGKUNDIGE
(C3-C4 - vervangingscontract)

Wat verwachten we?
Je staat in voor de dagelijkse verzorging van onze 129 bewoners. Je helpt bij de persoonlijke hygiŽne, het maaltijdgebeuren en het vervoeren van bewoners naar de animatieruimte, Ö Als teamlid heb je ook aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner, met het oog op een kwaliteitsvolle, belevingsgerichte totaalzorg.
Je bent in het bezit van een diploma vierde graad secundair onderwijs in de verpleegkunde (of brevet aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde)†

Wat bieden we?

 • Een deeltijds of voltijds (naargelang jouw beschikbaarheid!) vervangingscontract van onbepaalde duur.
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector (indien relevant) in rekening gebracht worden (als geldelijke ťn schaalanciŽnniteit).
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van 5,56 EUR per prestaties van 7u36.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en tweede pensioenpijler (bijdrage van 5 %).
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Aanbod kinderopvang met voorrangsregeling (0-2,5 jaar, locatie naast de woonzorgcampus, uitgebreide openingsuren op weekdagen 06.30 uur tot 19.00 uur)

Opmerking: Ben je niet permanent beschikbaar, maar ben je geÔnteresseerd in het leveren van losse prestaties? Laat het ons zeker weten, misschien vinden we iets op jouw maat!

Interesse? Stuur je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en kopie diploma) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).Kok†

(niveau D1-D3, voltijds, vervangingsovereenkomst onbepaalde duur)

Wat verwachten we?†
Onder leiding van de chef-kok sta je in voor het bereiden en het presenteren van smakelijk en† voedselveilige maaltijden voor de bewoners van het woonzorgcentrum en de cliŽnten van de dienst maaltijdbedeling. Je houdt hierbij rekening met hun behoeften en wensen. Je beheerst de HACCP principes en voert de kookprocessen uit in functie van een grootkeuken. Je kookt zowel in ontkoppelde als in warme lijn. Je regenereert maaltijden op een correcte wijze volgens temperatuur en product of bereiding. Je onderhoudt het keukengerei en -toestellen. Bij de afwezigheid van de chef-kok organiseer je het keukengebeuren.
 
 
Wie zoeken we?
 • Diplomavoorwaarde:
  • Je bent minstens in het bezit zijn van een diploma van de lagere secundaire technische school of het brevet van de lagere secundaire beroepsschool in de betrokken specialiteit.
  • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Je respecteert de veiligheidsnormen tijdens het werk en past de HACCP voorschriften toe.
 • Je bezit de kennis over de algemene principes van diŽten en voedingswaarden.
 • Je stelt hoge eisen aan kwaliteit en bewaart orde en netheid in de keuken.
 • Je bent een teamspeler maar kan ook zelfstandig werken.

Wat bieden we?
 • Een voltijds vervangingscontract van onbepaalde duur (eindigt bij werkhervatting van het vervangen personeelslid.
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
 • Een geraamd nettoloon (alleenstaand, geen kinderen ten laste en zonder anciŽnniteit) per maand van minimum 1.683,52 EUR (brutobedrag: 2.021,45 EUR).†
 • Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 100 EUR per maand.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse?
Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor zo vlug mogelijk je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma en kopie rijbewijs) naar het vast bureau per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

HOOFDVERPLEEGKUNDIGE†

(niveau BV5, contract onbepaalde duur, voltijds)

Wat verwachten we?
De hoofdverpleegkundige draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteits- en persoonsgerichte zorg en de realisatie van een aangenaam woon-, werk-, en leefklimaat op de eigen afdeling. Als medewerker van ons WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Met jouw expertise zorg je ervoor dat de bewoners een fijne tijd beleven, van bij het opstaan tot het slapengaan.†

Wie zoeken we (diploma- en ervaringsvoorwaarden)?
 • Je beschikt over een diploma bachelor in de verpleegkunde (of hiermee gelijkgesteld).
 • Je kan het bewijs leveren van tenminste 2 jaren effectieve praktijkervaring als verpleegkundige en:
 • ofwel heb je de kaderopleiding reeds gevolgd;
 • ofwel beŽindig je ten laatste binnen de 3 jaar na aanwerving met gunstig gevolg de opleidingsmodules van de kaderopleiding.

Wat bieden we?
 • een voltijds contract van onbepaalde duur
 • een geÔndexeerde brutojaarwedde: min. 39.156 EUR Ė max. 59.223 EUR (onbeperkte overname anciŽnniteit openbare sector en relevante anciŽnniteit privť-sector)
 • vanaf een geldelijke anciŽnniteit van 18 jaar en mits voldoening aan alle voorwaarden voorzien in het financieringsbesluit: een maandelijks functiecomplement
 • vakantiegeld en eindejaarstoelage
 • maaltijdcheques (gemiddelde netto-waarde per maand van Ī 100 EUR)
 • hospitalisatieverzekering†
 • fietsvergoeding woon-werkverkeer
 • tweede pensioenpijler (werkgeverbijdrage van 5%)
 • aanbod kinderopvang met voorrangsregeling (0-2,5 jaar, locatie naast de woonzorgcampus, uitgebreide openingsuren op weekdagen van 06.30 uur tot 19.00 uur)
Interesse?
Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor uiterlijk zondag 17/10/2021 jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma ťn het bewijs van 2 jaren effectieve praktijkervaring als verpleegkundige (eventueel voorlopig via een verklaring op erewoord)) naar het vast bureau per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Het kan zijn dat de oproep/einddatum van kandidaatstelling nog verlengd wordt. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info onze website www.bredene.be.Halftijds gegradueerd verpleegkundige nacht†

(contract onbepaalde duur C3-C4)

Wat verwachten we?
Als medewerker van ons WZC wil je ook elke dag het verschil maken voor onze bewoners en hun familie. Met jouw expertise zorg je ervoor dat de bewoners een fijne tijd beleven, van bij het opstaan tot het slapengaan. Je deinst er niet voor terug om de handen uit de mouwen te steken en hebt aandacht voor het fysisch comfort, het emotioneel welbevinden en de behoeften van elke individuele bewoner.

Wie zoeken we?
 • Voor de betrekking van gegradueerd verpleegkundige (niveau C3-C4) is de volgende specifieke aanwervingsvoorwaarde (Ėdiploma) van toepassing: beschikken over een brevet of diploma van de vierde graad van het secundair onderwijs in de verpleegkunde of van een brevet van aanvullend secundair beroepsonderwijs, afdeling verpleegkunde.
 • Ook studenten worden toegelaten tot de selectieprocedure op voorwaarde dat zij met hun kandidatuur een studiebewijs voorleggen en een verklaring dat ze binnen een termijn van maximum 7 maanden zullen deelnemen aan de eindexamens voor het behalen van hun diploma.
 • Je bent empathisch en gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.†
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een optimale samenwerking en klantgerichte dienstverlening.†
 • Je werkt met enthousiasme en gedrevenheid.†
 • Je bent oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Je hebt geen problemen met onregelmatige werkuren.†

Wat bieden we?
 • halftijds contract van onbepaalde duur.
 • GeÔndexeerde brutojaarwedde: min. 27.754 EUR Ė max. 45.318 EUR. Voor de berekening van het salaris telt de anciŽnniteit in de openbare sector onbeperkt mee. Relevante privť-anciŽnniteit telt eveneens onbeperkt (ťn als schaalanciŽnniteit) mee.
 • Maaltijdcheques (gemiddeld netto-voordeel van ongeveer 50 EUR per maand (halftijds))
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.
 • Hospitalisatieverzekering.†
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
 • Tweede pensioenpijler (werkgeversbijdrage van 5 %)
 • Aanbod kinderopvang met voorrangsregeling (0-2,5 jaar, locatie naast de woonzorgcampus, uitgebreide openingsuren op weekdagen van 06.30 uur tot 19.00 uur)
Interesse?
Neem deel aan de selectieprocedure op en stuur uiterlijk 24/10/2021 jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma of studiebewijs en verklaring eindexamen binnen 7 maanden) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst na ontvangst van een bevestigingsmail.†

De datum van de verzending van de kandidatuur wordt beschouwd als de datum waarop de kandidatuur is ingediend. Voor de datum van verzending geldt, naargelang van het geval, de datum van de poststempel, van het faxbericht of van het mailbericht.


Halftijds LOGISTIEK ASSISTENT

(niveau D1-D3, vervangingscontract)

Wat verwachten we?
Als logistiek assistent bied je hulp op de verschillende zorgafdelingen. Je verleent logistieke steun aan het verzorgend en verplegend personeel door bewonersgerichte ondersteunende taken uit te voeren. Maar je neemt niet deel aan de directe zorgverlening van de bewoners. Je takenpakket bestaat uit:†
 • huishoudelijke taken, zoals het verdelen van linnen, het onderhoud van rolwagens, het reinigen van wc-stoelen, het ordenen van de kamers en dienstlokalen, Ö†
 • hoteltaken, zoals assistentie bij het maaltijdgebeuren, bedden opmaken, drankvoorraad aanvullen, Ö†
 • ondersteunende administratieve taken, zoals het opvolgen, bestellen en aanvullen van medisch materiaal, verzorgingsproducten, incontinentiemateriaal, bijvoeding,Ö†
 • het intern vervoer van bewoners.

Wie zoeken we?
 • Je bent in het bezit van het brevet of getuigschrift van logistiek assistent.
 • Je functioneert goed in teamverband.†
 • Je hebt een groot inlevingsvermogen maar gaat op een assertieve manier om met valide, mindervalide en demente bejaarden en hun familie.†
 • Je staat in voor een optimale informatiedoorstroming met het oog op een kwaliteitsvolle en klantgerichte dienstverlening.
 • Je bent enthousiast, gedreven en oprecht.
 • Je werkt nauwkeurig en zelfstandig.
 • Wat bieden we?
 • Een halftijds (19/38u, met dagelijkse prestaties tijdens weekdagen) vervangingscontract ziekte van onbepaalde duur (wordt automatisch stopgezet bij werkhervatting titularis).
 • Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk
 • Een geraamd nettoloon per maand (halftijds, alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciŽnniteit): minimum 930,46 EUR (brutobedrag: 990,91 EUR).
 • Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privťsector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques.
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld, eindejaarstoelage en 2de pensioenpijler.†
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Interesse?
Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor zo spoedig mogelijk† je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV en een kopie van je brevet of getuigschrift) naar het OCMW Bredene per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be (opgelet: als je via e-mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen).†Een halftijds TECHNISCH BEAMBTE KEUKEN†

(niveau E1-E3)

Wat verwachten we?
Als technisch beambte keuken word je grotendeels ingezet bij de afwas, het reinigen en het onderhoud van de keuken. Tevens help je mee smakelijke en voedselveilige maaltijden klaar te maken voor de 129 bewoners van het woonzorgcentrum. Je staat in voor de maaltijdproportionering en het klaarzetten van de verdeelwagens en -karren. Hierbij is het correct toepassen van de hygiŽnerichtlijnen van zeer groot belang. Daarnaast kan je ingeschakeld worden in de werking van de cafetaria, waar je instaat voor de bediening, het afruimen, het aanvullen en het onderhoud. Tot slot kan je ook ingezet worden bij het afleveren van maaltijden aan huis.

Wie zoeken we?
 • Je bent onmiddellijk beschikbaar.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands.
 • Je bent ordelijk en stelt hoge eisen aan kwaliteit.
 • Je kan goed in team werken, maar kan ook met de nodige instructies zelfstandig aan de slag.
 • Je bent klantgericht en hebt affiniteit met valide, mindervalide en demente bejaarden.
 • Je legt de nodige flexibiliteit aan de dag en hebt geen problemen met een variabel uurrooster en weekend werk.
 • Ervaring in een grootkeuken en kennis van HACCP zijn pluspunten, maar geen vereisten.

Wat bieden we?
 • Een halftijds contract (inclusief avond- en weekendwerk, weekendwerk maximum 2 keer/maand) van onbepaalde duur.
 • Een geraamd nettoloon per maand (19u/week), alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciŽnniteit): minimum 1009,98 EUR (brutobedrag: 967,95 EUR). Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector en privť-sector in rekening gebracht worden. Relevante privť-anciŽnniteit telt voor maximum zes jaar mee, de anciŽnniteit in de openbare sector telt onbeperkt mee.
 • Maaltijdcheques met een nettowaarde van maximum ongeveer 50 euro.†
 • Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
 • Vakantiegeld en eindejaarstoelage.†
 • hospitalisatieverzekering
 • Een aantrekkelijke verlofregeling.
Interesse?
Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor uiterlijk 21/10/2021 je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar het vast bureau per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.


VERANTWOORDELIJKE SCHOONMAAK†

(niveau C4-C5, contracten onbepaalde duur)

Ons Lokaal bestuur Bredene telt ruim 380 vaste medewerkers en werft regelmatig nieuwe mensen aan. Hecht je net zoals ons belang aan klantgerichtheid, flexibiliteit, samenwerken en kwaliteitsvol werken? Bekijk dan zeker onze vacatures en lees hier alvast wat Ďwerken bij onsí betekent en welke troeven dit met zich meebrengt!

Wat verwachten we?
Als coŲrdinator schoonmaak ben je samen met je collega(ís) coŲrdinator(en) verantwoordelijk voor een vlotte en efficiŽnte werking van het schoonmaakteam als ondersteunende dienstverlening binnen alle gebouwen van het lokaal bestuur.†

Wie zoeken we (diploma- en ervaringsvoorwaarden)?
ē Je beschikt over een diploma secundair onderwijs (of hiermee gelijkgesteld).
ē Je kan het bewijs leveren van tenminste 4 jaren leidinggevende ervaring.
Voor een uitgebreid functie- en competentieprofiel: zie onze website www.bredene.be.

Wat bieden we?
ē Een vol- of deeltijds (naargelang jouw beschikbaarheid) contract van onbepaalde duur.†
ē GeÔndexeerde brutojaarwedde (voltijds): min. 33.260 EUR Ė max. 49.367 EUR. Voor de berekening van het salaris kunnen de jaren anciŽnniteit in de openbare sector (onbeperkt) en privť-sector (beperkt tot maximum 6 jaar relevante anciŽnniteit) in rekening gebracht worden.†
ē Vakantiegeld en eindejaarstoelage, tweede pensioenpijler (5% werkgeversbijdrage), hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques (gemiddeld netto-voordeel 100 EUR/maand (voltijds)), fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.

Interesse?
Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor uiterlijk woensdag 27/10/2021 jouw kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV, kopie diploma ťn het bewijs van 4 jaren leidinggevende ervaring (eventueel voorlopig via een verklaring op erewoord)) naar het vast bureau per post: Duinenstraat 106 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.

Het kan zijn dat de oproep/einddatum van kandidaatstelling nog verlengd wordt. Raadpleeg hiervoor en ook voor alle bijkomende info m.b.t. deze vacature onze website www.bredene.be.


Het WZC Jacky Maes Bredene is voor een vervanging dringend op zoek naar:

Een voltijdse TECHNISCH BEAMBTE KEUKEN†
(niveau E1-E3)

Wat verwachten we?
Als technisch beambte keuken word je grotendeels ingezet bij de afwas, het reinigen en het onderhoud van de keuken. Tevens help je mee smakelijke en voedselveilige maaltijden klaar te maken voor de 129 bewoners van het woonzorgcentrum. Je staat in voor de maaltijdproportionering en het klaarzetten van de verdeelwagens en -karren. Hierbij is het correct toepassen van de hygiŽnerichtlijnen van zeer groot belang. Daarnaast kan je ingeschakeld worden in de werking van de cafetaria, waar je instaat voor de bediening, het afruimen, het aanvullen en het onderhoud. Tot slot kan je ook ingezet worden bij het afleveren van maaltijden aan huis.

Wie zoeken we?
- Je bent onmiddellijk beschikbaar.
- Je spreekt en schrijft vlot Nederlands.
- Je bent ordelijk en stelt hoge eisen aan kwaliteit.
- Je kan goed in team werken, maar kan ook met de nodige instructies zelfstandig aan de slag.
- Je bent klantgericht en hebt affiniteit met valide, mindervalide en demente bejaarden.
- Je legt de nodige flexibiliteit aan de dag en hebt geen problemen met een variabel uurrooster en weekend werk.
- Ervaring in een grootkeuken, kennis van HACCP en een geldig rijbewijs B zijn pluspunten, maar geen vereisten.

Wat bieden we?
- Een voltijds vervangingscontract (inclusief avond- en weekendwerk, weekendwerk maximum 2 keer/maand) van onbepaalde duur (tot vermoedelijk eind april 2022).
- Datum van indiensttreding: zo vlug mogelijk.
- Een geraamd nettoloon per maand (alleenstaand, geen kinderen ten laste, zonder anciŽnniteit en zonder weekendtoeslagen) van minimum 1.630,03 EUR (brutobedrag: 1.935,90 EUR).
- Maaltijdcheques ter waarde van ongeveer 100 EUR per maand.
- Een fietsvergoeding voor woon-werk verkeer.
- Vakantiegeld en eindejaarstoelage.†
- Een aantrekkelijke verlofregeling.

Interesse?
Neem deel aan de selectieprocedure en stuur hiervoor ten laatste op 24/10/2021 (kan eventueel nog verlengd worden) je kandidaatstelling (sollicitatiebrief met CV) naar de personeelsdienst per post: Centrumplein 1 te 8450 Bredene of via e-mail: personeelsdienst@bredene.be. Opgelet: Indien je via mail solliciteert, ben je pas opgenomen in de kandidatenlijst nadat je een bevestigingsmail hebt ontvangen.


 

Contact

Dienst:
Personeelsdienst

Gemeentehuis, Centrumplein 1

T. 059/33 91 91
F. 059/33 00 36
email

Openingsuren:
Er is een aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen. Bekijk hier de geldende regeling.

>
Bekijk de volledige UiTagendaGemeentebestuur - Centrumplein 1 - 8450 Bredene - T. 059 33 91 91- F. 059 33 00 36 - E. gemeentebestuur@bredene.be - webmaster - BE0207.435.092
Niets uit deze website mag overgenomen worden zonder toelating van het gemeentebestuur Bredene | privacyverklaring
politiezone bredene - de haan sociaal huis bredene jong in bredene 1